Autor:
Ragnar Vutt

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal üle 45 000 huvilise

Valminud on Tartu Ülikooli täiendusõppe aastaaruanne. Sellest selgub, et täiendusõppijate arv ületas möödunud aastal juba 45 000 piiri, mis teeb ühe üliõpilase kohta üle kolme täiendusõppija.

2022. aastal õppis 1494-l Tartu Ülikooli kursusel 46 108 täiendusõppijat, kellest 45 118 osales täiendusõppeprogrammides ja 990 võttis tasemeõppeaineid. Aasta varasemaga võrreldes oli täiendusõppijaid 12% rohkem.

Ligi kolmveerand täiendusõppeprogrammides osalejatest õppis põim- või veebiõppes. Lisaks korraldati 187 sisekoolitust, kus osaleti 2804 korda. Endiselt toimus kõige rohkem 27–80-tunniseid koolitusi ja sellise mahuga koolitustel osales ühtlasi enim õppijaid. Samas kasvas ka suuremahuliste (üle 240 tunni) täiendusõppeprogrammide osakaal, eelkõige tänu mikrokraadiprogrammidele.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk rõõmustab, et ülikool suudab lisaks tippteadusele ja üliõpilaste õpetamisele olla Eesti lipulaev ka elukestvas õppes. Lühemad ja paindlikud õppevormid on suund, mida kiirelt muutuv tööturg nõuab ja kus ülikool peab ühiskonnaga vajadustega arvestama.

„Oleme tänulikud õppijatele ja tellijatele, kes ülikooli usaldavad ning oma teadmisi ja oskusi ülikooli kursustel täiendavad. Samuti tunnustan kõiki töötajaid, kes leiavad muude ülesannete kõrvalt aega panustada täiendusõppesse. Täiendusõppijate arvu kasvamise kõrval on veelgi tähtsam see, et ülikool pakub eri sihtrühmadele uusi mitmekesiseid õpivõimalusi, näiteks mikrokraadiprogramme ja vaba juurdepääsuga veebikursuseid ehk MOOC-e, mille õpihuvilised on ka üles leidnud,“ lisas Valk.

2022. aastal oli ülikoolidel kolmandat aastat võimalus pakkuda riikliku koolitustellimuse raames tasuta täiendusõpet töötavatele täiskasvanutele. Projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ toel korraldati aasta jooksul 21 kursust.

Lisaks pakkus ülikool teist aastat mikrokraadiprogramme, milles osaledes saab omandada lisaeriala või pädevuse mõnes kitsamas tegevusvaldkonnas. Töötavad inimesed on mikrokraadiprogrammid kui väiksema koormusega terviklikud programmid hästi vastu võtnud. Selle õppeaasta sügissemestril alustas nende programmide alusel õpinguid ligi 300 õpihuvilist.

Ülikool koostab täiendusõppeprogramme ka tellija soovi ja vajaduse põhjal. 2022. aastal jätkusid koostöösuhted nii avaliku sektori asutuste kui ka eraettevõtjatega: koolitusi tellisid ministeeriumid, ametiasutused, kohalikud omavalitsused, tervishoiu- ja haridusasutused ning ettevõtted.

Jätkati ka vaba juurdepääsuga e-kursuste ehk MOOC-idega, millel osales üle 8000 õpihuvilise. Ülikooli täiendusõppe raames toimusid õpilastele eksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad e-kursused ning teaduskooli kursused. Huvilistele pakuti enesetäiendusvõimalusi suve- ja talveülikoolis. Väärikate ülikooli programmid eakamale elanikkonnale toimusid 15 Eesti paigas. Ühtlasi jätkati rahvusvahelise suveülikooli programmidega.

Paindlikud täiendusõppes osalemise võimalused Tartu Ülikoolis.

Tasemeõppeained täiendusõppena

Väärikate ülikooli konverents - Tartu Ülikool

Väärikate ülikooli 2023/2024. õppeaasta lõpuaktus

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest