Tartu Ülikooli tudengid jagavad välispraktikast kasulikke kogemusi

Erasmus+ programmi toel välispraktika läbinud Tartu Ülikooli tudengid jagavad oma kogemusi blogis uttraineeshipblog.com ja julgustavad programmis osalema ka teisi üliõpilasi.

Erasmus+ välispraktika programm pakub tudengile võimaluse sooritada praktika Euroopa Liidu liikmesriikides või programmiga liitunud maades. Praktika välisriigis annab rahvusvahelise töökogemuse, mis on omakorda suureks eeliseks tööturul.

Praktikablogis oma kogemusi vahendavad tudengid soovitavad kõikidel huvilistel sooritada oma praktika väljaspool Eestit, sest see annab hea kogemuse näha ettevõtete töökorraldust mujal maailmas ja kasutada ülikoolis omandatud teadmisi reaalses töökeskkonnas, kuid meist erinevas kultuuriruumis. Sobiva praktikakoha leidmisel on abiks Erasmuse praktika koduleht ning soovitusi saavad anda ka programmijuht või õppekavajärgse praktika juhendaja.

Tutvu praktikablogi lugudega aadressil uttraineeshipblog.com ja kasuta Erasmuse välispraktika sooritamise võimalust. Erasmus+ praktikastipendiumi järgmine taotlemise tähtaeg on 15. november. Loe täpsemalt tingimusi ut.ee/erasmusepraktika.

Lisateave: Piret Saluveer, Tartu Ülikooli õppeosakonna välispraktika ja üliõpilasvahetuse koordinaator, 737 6019, piret.saluveer@ut.ee