Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho: tegutseme koos parima kõrghariduse saamise nimel

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho kõne akadeemilise aasta avaaktusel 4. septembril 2023.

Renar Kihho:

Austatud rektor, haridus- ja teadusminister, linnapea, lugupeetud külalised, hea ülikoolipere, kallid esmakursuslased! 

Tervitan teid kõiki algava õppeaasta puhul.  

Mul on hea meel teie, esmakursuslaste üle, kes te olete otsustanud alustada või jätkata oma kõrghariduse teekonda siin Emajõe Ateenas. Teada-tuntud tudengilinnal on teile igatahes palju pakkuda. Teie ülesanne on nendest võimalustest kinni haarata, et muuta oma tudengipõlv sisukaks, veelgi enam meeldejäävaks ja edasise elujärje nurgakiviks. 

Täna algab siin, Tartus tuhandete tudengite jaoks taaskordne võrgustiku loomise protsess. Julgustan kõiki kasutama ära iga kohtumise potentsiaali, mis võib viia õpetliku ja eduka koostööni. See ei pea olema kohtumine erialasel või akadeemilisel tasandil. Siinsamas 500 meetri raadiuses on külluses kohti, kus vabamas õhkkonnas mõtteid põrgatada ja tutvuda kaastudengitega teistest valdkondadest. Ela tudengielu ja liitu mõne organisatsiooniga! Ühised ettevõtmised, muljetamised, kogenumate nõuanded ja vilistlasjutud on igal juhul väärt pagas. 

Kui mõelda, mille poolest erineb algav eluetapp eelnevast, gümnaasiumis käimisest, siis kindlasti on selleks suurem iseseisvus. Pean sedapuhku silmas õppetööalast iseseisvust: tuleb hoolt kanda jonksus tulemuste ja ree peal püsimise eest. Aga leidub ka keerukamaid probleeme ja süsteemsemaid murekohti, mistõttu tuletan teile kõigile meelde, hea tudengkond ja ülikoolipere, et oma murega ei tohi üksi jääda. Igas instituudis ja valdkonnas oleme olemas meie, üliõpilasesindajad. Tee meiega tutvust, mõlguta meiega mõtteid või aita meil kaasa rääkida ülikooli parendamisel. 

Edukas näide üheskoos murele lahenduse leidmisest on vajaduspõhise õppetoetuse määra kahekordistumine alates algavast õppeaastast. Kõrghariduse rahastatus on olnud alati küsimus, kuid vahetumalt puutuvad sellega kokku tudengid, kes Tartusse õppima asudes ei pea otsustama ainult erialavaliku üle. Nende jaoks on energiakulukam leida eluase, mõnel juhul töökoht, ja planeerida kulusid terveks järgnevaks õppeaastaks. Tudengipõlv õpetab kindlasti, kuidas kulusid kontrolli all hoida, kuid kui see hakkab õppimisele pühendumist segama, siis jäävad alles vaid halvad valikud ja nappus just sellest teisest ressursist – haridusest. Head üliõpilased, mitu sammu on veel ees, mis vajavad meie tuge. Olgem julged sõna sekka ütlema ja koostööd tegema, et paraneks ka ühiselamukohtade, õppelaenude tingimuste ja stipendiumide olukord. Meie häält oodatakse ülikooli ja kõrghariduse arendamiseks. 

Kallis ülikoolipere, nautigem uut algavat etappi teadmisterajal ja tegutseme koos parima saadava kõrghariduse nimel. Nautige Tartut, nautige Emajõge, nautige stuudiumit! 

Vivat Academia!

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega