Tartu Ülikooli uueks vabade kunstide professoriks saab kunstidoktor, ehtekunstnik ja graafik Kärt Summatavet

Kolmapäeval, 5. juunil annab Tartu Ülikooli praegune vabade kunstide professor Ilmar Raag oma ametikoha pidulikult üle kunstnik Kärt Summatavetile, keda inspireerib eestlaste ja teiste soome-ugri rahvaste mütoloogiline maailmapilt.

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaani Margit Sutropi sõnul on Kärt Summatavet hea näide sellest, kuidas ühendada teadus- ja kunstilooming. „Teadustöö Eesti kultuuripärandi uurimisel on muutnud tema ehteloomingu sügavamaks ja väljendusrikkamaks,“ ütles Sutrop.

Praegune ja tulevane vabade kunstide professor on 5. juunil toimuva professuuri üleandmise ürituse pealkirjaks pannud „Vanade lugude isiklik tähendus“. Nii tuleb Ilmar Raagi ja Kärt Summataveti vestluses juttu nähtamatutest seostest oleviku ja mineviku vahel ning sellest, kuidas tulevikku ise kujundada, mitte paratamatusena omaks võtta. Professorid arutavad, kui palju me urgitseme iseendas ja kui palju tajume universaalset ning kas me üldse teame, millised on eesti kultuuri põhiteemad.

„Oleme harjunud oma kultuurist ja meist endist mõtlema teatud viisil, süvenemata sellesse, kus on tegelikult teatud suhete, kommete, kokkulepete ja sõnade juured,“ selgitavad Raag ja Summatavet. „Kui räägime, et lugu on isiklik, siis mil viisil on see seotud meie tänapäeva, meie omapära ja üldinimlike väärtustega?“ küsivad nad retooriliselt.

Kärt Summatavet annab eeloleval õppeaastal kummalgi semestril ühe kursuse teemal „Inspiratsiooniallikad ja mälumaastikud: traditsioon, inspiratsioon, innovatsioon“. Tema sõnul on kursused mõeldud loovuse ja ettevõtlikkuse arendamiseks meie keele- ja kultuuripärandi loova mõtestamise kaudu. Sügissemestri viis loengut on avalikud kõigile huvilistele. Ülikoolivälised osalejad, kes soovivad koguda ainepunkte ja saada tunnistuse, võivad kursustel osaleda täiendusõppijana.

Kursustel püütakse kujutlusvõime ja arhailise maailmapildi ühendamise teel mõista visuaalse emakeele loomingulisi aluseid, et tõlgendada mustrites ja rütmides peituvaid salakoode. Summatavet selgitas, et eri valdkondade osalejad harjutavad üldise heaolu ja õnne disainimisel koostööd, et leida põhjamaisest elukogemusest nutikaid uuenduslikke ideid ja lahendusi üleilmsete tulevikuprobleemide leevendamiseks. „Kursused keskenduvad virtuaalreaalsuses elava inimese elumõttele ja tugevdavad sallivust,“ kommenteeris ta.

Dekaan Margit Sutropi sõnul õpetavad Kärt Summataveti loengud meid olema uhked oma esivanemate pärandi üle ja seda loovalt rakendama. „On sümboolne, et tema vabade kunstide professuur jääb just rahvusülikooli saja aasta juubeli tähistamise õppeaastasse,“ ütles Sutrop.

Kärt Summatavet on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias metallikunsti eriala ja kaitsnud kunstidoktori väitekirja Kristjan Jaagu stipendiaadina Helsingis Aalto Ülikooli disainiosakonnas. Ta on Aalto Ülikooli priimusdoktor, loovuse ja loomemajanduse valdkonna ekspert, õppejõud, teadur, leiutaja ning ettevõtja. Ta on loonud rahvusvaheliselt edukaid tootearenduse projekte ülikoolidele, aga ka töötutele ja lisavajadustega inimestele üle Eesti.

Vabade kunstide professori ametikoht on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas loodud selleks, et arendada mitmekülgselt Tartu Ülikooli liikmeskonna vaimsust ja loovust.

5. juunil kell 16 Tartu Ülikooli vana anatoomikumi (Uppsala 10) ringauditooriumis toimuvale professuuri üleandmisele ja professorite vestlusele on oodatud kõik huvilised. Üritus on tasuta ja selle veebiülekannet saab järelvaadata videoportaalis UTTV.

Lisainfo: Maarja Nõmmik, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kunstide keskuse õppekorralduse spetsialist ja professuuri üleandmise ürituse peakorraldaja, 737 5669, maarja.nommik@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee