Tartu Ülikoolis algab Enlighti võrdsuse ja kestlikkuse veebiseminar doktorantidele

Täna, 14. veebruaril algab Tartu Ülikooli korraldamisel viiepäevane erialadevaheline grandikirjutamisseminar võrdsuse ja kestlikkuse teemal. Seminar toimub Enlighti projekti raames ning toob Zoomi vahendusel kokku 33 doktoranti 9 ülikoolist.

Ürituse eesmärk on anda Enlighti võrgustiku ülikoolide teadlastele võimalus valdkonnaüleseks koostööks. Osalejaid innustatakse leidma ühiselt lahendusi töötubades tõstatatud probleemidele, lähtudes seminari läbivast teemast: võrdsusest ja kestlikkusest. Moodustatakse viis meeskonda, kuhu kuuluvad kaks kogenud teadlast ja kuni seitse doktoranti.

Töötubades käsitletakse selliseid teemasid nagu tervis, heaolu, keskkond ja tehnoloogia ning usaldus teaduse ja hariduse vastu. Töötubade nimekiri ja täpsed teemad on avaldatud seminari kodulehel. Seminar toimub inglise keeles.

Rohkem infot Enlighti koostöövõrgustiku kohta on Tartu Ülikooli veebilehel.

Üritust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikool tihendab koostööd Ida-Virumaa gümnaasiumidega

26. veebruaril uuendasid Tartu Ülikool ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöölepingut. Lepingule kirjutasid Tartu Ülikooli senati saalis alla Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikool uuendasid koostöölepingut

üti

Avalik loeng desinformatsiooni kujundamisest sotsiaalmeedias