Tartu Ülikoolis algab Enlighti võrdsuse ja kestlikkuse veebiseminar doktorantidele

Täna, 14. veebruaril algab Tartu Ülikooli korraldamisel viiepäevane erialadevaheline grandikirjutamisseminar võrdsuse ja kestlikkuse teemal. Seminar toimub Enlighti projekti raames ning toob Zoomi vahendusel kokku 33 doktoranti 9 ülikoolist.

Ürituse eesmärk on anda Enlighti võrgustiku ülikoolide teadlastele võimalus valdkonnaüleseks koostööks. Osalejaid innustatakse leidma ühiselt lahendusi töötubades tõstatatud probleemidele, lähtudes seminari läbivast teemast: võrdsusest ja kestlikkusest. Moodustatakse viis meeskonda, kuhu kuuluvad kaks kogenud teadlast ja kuni seitse doktoranti.

Töötubades käsitletakse selliseid teemasid nagu tervis, heaolu, keskkond ja tehnoloogia ning usaldus teaduse ja hariduse vastu. Töötubade nimekiri ja täpsed teemad on avaldatud seminari kodulehel. Seminar toimub inglise keeles.

Rohkem infot Enlighti koostöövõrgustiku kohta on Tartu Ülikooli veebilehel.

Üritust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Jaapani Yamaguchi Ülikooli ja linna esindus Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikooli külastasid Jaapani Yamaguchi Ülikooli ja linna esindajad

Illustration with lines

Eesti tehisintellekti tippkeskuse avamine