Tartu Ülikoolis asub tööle digiarengu juht

Alates 1. juulist juhib Tartu Ülikooli IT-osakonda Erkki Leego, kellest saab ülikooli digiarengu juht. Tema ülesanne on tagada ülikoolile kvaliteetne infotehnoloogia tugiteenus ja küberturve, kujundada ülikooli digiteerimisstrateegia ning koordineerida digiteerimist.

TÜ kantsler Kstina Vallimäe sõnas, et tegi Erkki Leegole ettepaneku kindla eesmärgiga pakkuda talle võimalust olla ülikoolis kogu digiteerimisprotsessi eestvedaja. Leego hakkab küll juhtima infotehnoloogia osakonda, kuid tema tööülesanded on sellest märksa laiemad.

„Ootame Erkkilt oskuslikku ja mõjukat IT-juhtimist ülikooli digiteerimistaseme tõstmisel, lisaks digikoostöö juhtimist ülikoolis ning selle tõhustamist suhetes ülikooli partnerite ja võrgustikega nii Eestis kui ka välismaal,“ lisas kantsler.

Erkki Leego rääkis, et otsustas ülikooli digiarengu juhi koha võtta vastu põhjusel, et peab just digilahenduste nutikat kasutamist tänapäevase organisatsiooni tõhususe tagamise peaküsimuseks. „Infotehnoloogial on oluline osa talente väärtustava õpi-, töö- ja loomekeskkonna kujundamises. Digilahendused peavad tagama, et asjaajamine ei kurnaks ja et suurteks mõteteks jääks piisavalt aega,“ sõnas Leego. „Tartu Ülikoolil on Eesti vanima ja suurima akadeemilise organisatsioonina võimalus ja kohustus olla teerajaja ka digiteerimise alal.“

Leego sõnul on tema esimene töömahukas ülesanne tagada, et ülikooli rohked digilahendused toimiksid ja annaksid suurepärase kasutajakogemuse. „Edasi toovad digiarengu juhi ametisse põnevuse optimaalsete paberivabade töövoogude rakendamine, andmete väärikas kasutamine, personaliseeritus ja sündmuspõhised teenused,“ rääkis Leego.

Tema sõnul toob infotehnoloogiliste lahenduste laialdasem kasutamine kaasa suurema sõltuvuse nende kvaliteetsest toimimisest. Seetõttu peab toimepidevuse kavandamine ja haldamine olema digilahenduste kasutuselevõtu olemuslik osa.

„Ülikool on suur ja nüansirohke organisatsioon ning digiteerimine ei lähe siin lihtsalt. Mind veenis seda katsumust vastu võtma ülikooli juhtkonna tugev tahe olla digiteerimises teerajaja. Tartu Ülikooli kõrgelennulist sihti ilmestab asjaolu, et ta on võtnud tippülikoolide U4-võrgustikus vastutuse Digi-Campuse teema eestvedamisel,“ märkis Leego.

Erkki Leego on rohkem kui 20-aastase kogemusega infotehnoloogia tippjuht ja asjatundja. Ta on töötanud Riigikogu Kantselei IT-osakonna juhi ja Tartu Ülikooli Kliinikumi informaatikateenistuse direktori ametikohal ning konsultandina nõustanud rohkem kui 150 ettevõtet infotehnoloogia tõhusal rakendamisel.

Ta on konsultatsioonifirma Leego Hansson asutaja ja partner. Erkki Leegol on magistrikraad informaatikas ning ta on andnud Tartu Ülikoolis kasutatavuse ja infotehnoloogia strateegilise juhtimise loengukursusi. Ta on sertifitseeritud infosüsteemide audiitor (CISA). Loe ka Erkki Leego enesetutvustust Leego Hansson OÜ veebisaidilt.

 

Lisateave:
Kstina Vallimäe, TÜ kantsler, 737 5118, 507 4189, kstina.vallimae@ut.ee
Erkki Leego, 5332 9211, Erkki.Leego@LeegoHansson.com

Mari-Liis Pintson kommunikatsiooninõunik tel +372 737 5603
mob +372 5866 8677 mari-liis.pintson@ut.ee
www.ut.ee