Tartu Ülikoolis selgusid vastuvõtuotsuse saanute nimekirjad

Täna said Tartu Ülikooli vastuvõtuotsuse teada 2850 inimest, kes kandideerisid kõrghariduse esimesse astmesse eestikeelse õppekava alusel õppima asumiseks. Neil tuleb kahe päeva jooksul, st hiljemalt kolmapäeval, 17. juulil kinnitada, et nad asuvad õppima. Seejärel vabanenud õppekohad täidetakse jooksvalt kuni 19. augustini ja vastuvõtuotsuse saanul tuleb õppima tulek kinnitada samuti kahe päeva jooksul.

Juba varem on endale lävendipõhiselt õppekoha taganud 1384 inimest. Seal hulgas võisid ülikooli sissesaamises kindlad olla need 634 inimest, kes olid täitnud mõne vastuvõtu eritingimuse, näiteks sooritanud kevadel akadeemilise testi vähemalt 65 punktile või saavutanud riiklikul või rahvusvahelisel olümpiaadil väga hea tulemuse. Tänavu on vastuvõtuotsuse saanute seas ka 642 medaliga pärjatud gümnaasiumilõpetajat.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk soovib kõigile uutele üliõpilastele palju õnne ja tänab, et nad valisid Tartu Ülikooli. „Julgen teie eelkäijate arvamuste põhjal öelda, et te ei kahetse seda valikut!“ ütles Valk. „Olete teinud sammu, mis jääb teid mõjutama kogu ülejäänud elu, ning isegi pärast õpingute lõpetamist jäävad ülikool ja Tartu alati teiega,“ lisas ta.

Õppeprorektor juhtis tähelepanu asjaolule, et uued üliõpilased alustavad õpinguid erilisel aastal. „Käes on eestikeelse ülikooli sajas aastapäev ja sel puhul kohtume traditsioonilise aulaaktuse asemel 2. septembri pärastlõunal vabamas vormis Kassitoomel,“ tutvustas Valk õppeaasta avaüritust.

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma tuletab kõigile meelde, et nad õppima tuleku kinnitamist ei unustaks. „Juhul kui vastuvõtuotsuse saanu õppima tulekut tähtajaks ei kinnita, pakume vabanenud kohta pingereas järgmisele,“ selgitas ta.

Oma vastuvõtuotsust ja kohta pingereas saab kontrollida SAIS-i kasutajakontolt. Lisaks tasub üle vaadata SAIS-i kontole saadetud automaatteated avaldustega tehtud toimingute kohta. Kui kandidaat leiab vastuvõtuteate liiga hilja, siis on tõenäoline, et tema õppekoht on pakutud juba nimekirjas järgmisele, ja vastuvõtuotsust ennistada ei saa.

Magistri- ja doktoriõppe vastuvõtuotsuseid on tehtud jooksvalt ning tänaseks on vastuvõtuotsuse teada saanuid 1102, kellest 813 on õppekoha ka kinnitanud.

Vastuvõtuotsuse saanute nimekirjad on avaldatud SAIS-is ja juhised õppima tuleku kinnitamise kohta on ülikooli sisseastumisveebis. Kui õppima tulek on kinnitatud (SAIS-is on avalduse staatus „Tuleb õppima“), siis polegi enne õppeaasta algust vaja midagi muud teha.

Septembri alguses immatrikuleeritakse õppima tuleku kinnitanud Tartu Ülikooli üliõpilasteks ja nad on oodatud 2. septembril õppeaasta avaaktusele Tartusse Kassitoomel.

Kõrghariduse esimene aste hõlmab bakalaureuseõpet, rakenduskõrgharidusõpet ja integreeritud õpet. Kõrghariduse teine aste on magistriõpe ja kolmas aste doktoriõpe.

Lisainfo: Tuuli Kaldma, TÜ vastuvõtutalituse juhataja, 737 6391, tuuli.kaldma@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee