Terminitöö

Üks osa ülikooli teadustööst on terminiloome. Töö uute või uudsete mõistete tähistamiseks kasutatavate terminitega on mahukas, kuid tulevikku vaatav, aidates kujundada meie oskuskeelt tulevaste spetsialistide jaoks.

Tartu Ülikooli liikmed on olnud või on praegu vähemalt 30 terminibaasi  autorid või kaasautorid, osaledes muu hulgas mitmesugustes terminikomisjonides. Lisaks tegutsevad ülikoolis kaks keskset terminikomisjoni – eesti terminite komisjon ja inglise terminite komisjon, kes tegelevad ülikooli tegevust puudutavate terminitega. Kui sul on ettepanekuid kõrghariduse või ülikooli igapäevatööga seotud terminite arutamiseks, esita need keelenõunik Helika Mäekivile aadressil helika.maekivi@ut.ee

Tutvu ülikooli tegevust puudutavate terminitega

 

Loe lisaks ülikooli ajakirjast

 

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust.

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust

Rahvusülikooli 104. aastapäev

Rahvusülikool 104

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho kõnet pidamas

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho: tegutseme koos parima kõrghariduse saamise nimel