Töö ümberkorraldamine ülikoolis alates 16. märtsist

 

Pidevalt uuenev info on välisveebis eestikeelsel lehel ut.ee/koroona ja ingliskeelsel lehel ut.ee/en/corona

[collapsed]

Õppetöö ja õppeosakond

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/oppeosakond

 • Loe õppetöö korraldusest eriolukorras.
 • Loe soovitusi auditoorse õppetöö asendamiseks e-õppega.
 • Alates 16. märtsist töötame kodukontorites ja ülikooli tööruumidesse tuleme ainult hädavajadusel.
 • Tagame õppeosakonna teenuste toimimise nii hästi kui võimalik, kasutades digitaalseid kanaleid.
 • Kõned on lauatelefonidelt suunatud mobiilidele ja koosolekud korraldatakse kaugtöö vahenditega.
 • Tudengeid nõustatakse e-kirja, telefoni ja Skype´i teel (nõustamiskeskus).
 • Dokumente ja tõendeid väljastame paberil vähemalt ühe tööpäeva pikkuse etteteatamise korral. Kontakt: Sirli Klaos, Tartu Ülikooli õppekorraldus- ja kvaliteeditalituse õppekorralduse spetsialist, 737 6305, sirli.klaos@ut.ee
 • Digiallkirju anda ja dokumente kinnitada saab tavapäraselt. Kui tekib vajadus allkirjastada paberdokumente, lepitakse see osakonna juhatajaga telefoni või meili teel enne kokku.
 • Akadeemilise testi toimumine otsustatakse 1. maiks. Psühholoogia ja hambaarstiteaduse kohustusliku eksamina toimub test 6. juulil (https://www.ut.ee/et/akadeemiline-test).
 • TÜ väärikate ülikooli tegevus on peatatud.
 • Märtsikuu täiendusõppeprogrammid (v. a veebipõhised kursused) on tühistatud või edasi lükatud.
 • TÜ Tallinna nädal on edasi lükatud.
 • Rahvusvahelise suveülikooli programmide toimumine otsustatakse 15. maiks.

Peamised kontaktandmed

[/collapsed] [collapsed]

Raamatukogu

Kontaktid: utlib.ut.ee/kontaktid

 • Loe Tartu Ülikooli raamatukogu töökorralduse kohta täpsemalt.
 • Raamatukogu on alates 14. märtsist külastajatele suletud.
 • Välisuksed (Akadeemia ja W. Struve tänava pool) on lukus. Sisse pääseb läbipääsukaardiga või helistades valvuri telefonil 737 5708 või 5887 7018.
 • Raamatukogu töötajad on täielikult või osaliselt üle viidud kaugtööle. Suhtlus toimub peamiselt elektrooniliselt ja telefoni teel.
  • Töötajad, kel pole võimalik tööülesandeid täita kaugtöö vormis, võivad töötada raamatukogus, kui nende töökohtade vahe on vähemalt üks meeter. Teavikuid töödeldakse kinnastega.
  • Administratsioon ja halduspersonal tegutsevad kontakti vältimiseks individuaalselt ja oma tööplaanide kohaselt. Koristusteenuse osutajalt nõutakse senisest suuremat tähelepanu desinfitseerimisele ja suurpuhastusele.
  • Kõned on lauatelefonidelt suunatud mobiilidele.
 • Ligipääs W. Struve 1 püsirentnike (Eesti Teaduste Akadeemia, ülikooli kirjastus) rendipindadele on tagatud.
 • Viiruse leviku vältimiseks ei toimu raamatukogus laenutust ega tagastust.
  • Viivist 16. märtsist 1. maini ei arvestata. Kõik tagastustähtajad on pikendatud 4. maini. Lugejaid on teavitatud.
  • Üliõpilastele, õppejõududele ja teenistujatele on kättesaadavad kõik tellitud üld- ja erialased andmebaasid, sh materjalid repositooriumist DSpace, e-varamust jm.
  • Lugejate küsimustele vastatakse infotelefonil 737 5772 igal tööpäeval kella 9–17.
  • Infopäringud tuleb saata aadressidel laenutus@utlib.ee, paring@utlib.ee või library@utlib.ee.
  • Raamatute laenutus aadressil W. Struve 1 seatakse sisse esimesel võimalusel, kui suudetakse tagada nakkusohutus.
 • Kõik raamatukogu korraldatavad e-kursused jätkuvad plaanipäraselt.
 • Raamatukogu osutab vastavalt võimekusele kehtiva hinnakirja alusel elektroonselt esitatud digiteerimisteenuseid. Digiteerimistellimuse vorm on raamatukogu kodulehel. Tellimuste täitmisel eelistatakse õppetööks vajalikke materjale, mille tellimus esitatakse instituudi või programmijuhi vahendusel.
 • Kuni 1. maini kavandatud raamatukogusisesed ja raamatukogu korraldatavad üritused jäetakse ära või lükatakse edasi. Alates 1. maist toimuma pidanud ürituste korraldamise võimalikkus otsustatakse eriolukorra seaduse alusel.
 • Dokumente hallatakse ja allkirjastatakse elektrooniliselt.
 • Raamatukogu koosolekud ja kohtumised lükatakse edasi või korraldatakse elektrooniliselt, nt Skype’i teel.
 • Iga töönädala lõpus hindab raamatukogu juhatus olukorda ja teavitab töötajaid järgmise nädala muudatustest.
 • Raamatukogu tehnosüsteemid (küte, ventilatsioon) lülitatakse ümber madalamale töörežiimile. Hoone desinfitseerimist tõhustatakse, kuid üldkoristust vähendatakse.

[/collapsed][collapsed]

Personalitöö ja personaliosakond

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/personaliosakond

 • Vaata lisatud faili.
 • Personaliosakonna teenused toimivad. Osakonna töötajad on osaliselt kaugtööl, osa töötajaid on kontoris. Töökorralduslike kohtumiste vajadus otsustatakse juhtumipõhiselt ning kõik mis võimalik korraldatakse Teamsi vm elektroonilise kanali kaudu.
 • Kõik aprilli kavandatud koolitused korraldatakse ümber: e-õpe, videosillad või uus aeg sügisesse. Registreerunuid teavitatakse e-posti teel. 

[/collapsed][collapsed]

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/ettevotlus-innovatsioonikeskus

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus jätkab tavapärast tööd, kõik teenused toimivad.

Osakonna töötajad on täielikult kaugtööl. Suhtleme telefoni, e-kirja jt kaugtöövahendite abil.

 • Ettevõtluslepingutega seotu toimub tavapäraselt: Ülle Jagomägi, ulle.jagomagi@ut.ee, 5333 0227
 • Hargettevõtete teemal nõustab nii töötajaid kui ka üliõpilasi Aivar Pere, aivar.pere@ut.ee, 515 8498, Skype: aivar.pere.ut
 • Intellektuaalomandi küsimustes aitab Reet Adamsoo, reet.adamsoo@ut.ee, 504 0719
 • Eksperimentaalarendusgrandi teemadel annab nõu Jane Luht, jane.luht@ut.ee, 529 7956

Seoses õppe- ja teadustöö ümberkorraldamisega lükkasime eksperimentaalarenduse grandi tähtaja edasi 31. märtsile.

[/collapsed][collapsed]

Grandikeskus

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/grandikeskus

Koroonaviiruse leviku tõttu on ära jäänud arvukalt üritusi, kohtumisi ja lähetusi, mille eest on kantud eri rahastusmeetmete kaudu kulusid.

Grandikeskus on koondanud info selle kohta, millal on peamiste rahastusmeetmete alla kuuluvate programmide ja projektidega seotud kulud abikõlblikud, st millisel juhul need hüvitatakse. See info on avaldatud ülikooli siseveebis.

 • Grandikeskus teeb kaugtööd.
 • Tagame teenuste toimimise nii tavapäraselt kui võimalik, kasutades digitaalseid kanaleid.
 • Digiallkirju rahastustaotlustele, lepingutele ja aruannetele saab tavapäraselt.
 • Välisrahastajatele vajalike paberdokumentide allkirjastamine tuleb enne kokku leppida vastava rahastusmeetme koordinaatoriga. 

[/collapsed][collapsed]

Infotehnoloogia osakond

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/infotehnoloogia-osakond

 • Infotehnoloogia osakonna (ITO) töökorralduse kohta eriolukorra ajal saab lugeda vikist.
 • ITO operatiivinfo on samuti vikis.
 • Kaugtööga seotud korduma kippuvate küsimuste vastuseid saab lugeda siit.[/collapsed][collapsed]

Rahandusosakond

Kontaktidut.ee/et/kontakt/rahandusosakond

Rahandusosakond korraldab oma igapäevatöö ümber, kuid järgib endiselt eesmärki tagada ülikoolile arvestusalaste teenuste jätkuvus. Ümberkorraldused on järgmised:

 • rahandusosakonna hoone Jakobi 4 välisuks hoitakse lukus,
 • kõik sularahatehingud peatatakse (arve ja üliõpilaspileti alusel saab sularahas teha õppetasude sissemakseid Coop Panga kontoris aadressil Ülikooli 4 )
 • osakonna töötajad viiakse osaliselt üle kaugtööle.

Et kaitsta töötajaid ja vältida viiruse levikut, menetleb rahandusosakond alates 16. märtsist dokumente üksnes elektrooniliselt. Dokumendid, mille jaoks ei ole veel loodud elektroonilist töövoogu, esitatakse digitaalselt allkirjastatuna ja registeerituna DHIS-is (pidage meeles suunata dokumendid rahandusosakonnale).

Kõik sularaha sissemaksed palume üksustel korraldada pankade kaudu, suunates tasude maksjad ja sularahaga arveldavad asutused otse pangakontoritesse.

Probleemide või küsimuste korral palume rahandusosakonna töötajatega suhelda e-kirja või telefoni teel.

[/collapsed][collapsed]

Ülikooli hooned ja kinnisvaraosakond

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/kinnisvaraosakond

Alates 16. märtsist on kõik ülikooli hooned avalikkusele suletud ja sisse pääseb üksnes töötõendiga. Täielikult on suletud Ujula 4 hoone ja Narva kolledž.

 • Sisevalvetalitus jätkab tavapärast tööd, v.a valve- ja läbipääsusüsteemide administraator, kes jätkab küll tööd, kuid kelle juures vastuvõtt lõpetatakse, ning valvesüsteemide spetsialist, kel palutakse võimaluse korral jääda kodukontorisse (eeldusel, et ta on kohe kättesaadav ja valmis reageerima).
 • Haldustalitus jätkab tavapärast tööd, v.a riidehoidjad, kes jäävad koju kuni õppetöö taastamiseni õppehoonetes (töötasu säilib). Ülikooli aulas üritusi ei toimu. Üks haldur (Biomeedikum ja Physicum) on karantiinis, asendab keemiahoone haldur.
 • Analüüsi- ja arvestustalituse töötajatel palutakse võimaluse korral jääda kodukontorisse. Sama kehtib haldustalituses töötava turvasüsteemide peaspetsialisti ja kiirgusohutuse spetsialisti kohta.
 • Arendustalituse töökorralduse üle otsustatakse 16. märtsiga algaval nädalal.
 • Kõned on lauatelefonidelt suunatud mobiilidele. E-kirjadele vastatakse tavapäraselt.

[/collapsed][collapsed]

Kommunikatsioon ja turundus

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/turundus-kommunikatsiooniosakond

NB! Kommunikatsioonitalituse tähelepanu keskmes on koroonaviirust puudutava teabe edastamine ülikooliperele ja avalikkusele. Seepärast on tõenäoline, et teised teemad saavad praegu vähem tähelepanu.

 • Keskne infovoog hoitakse pidevalt ajakohasena.
 • Kõikidele osakonna töötajatele on antud soovitus teha eriolukorra ajal esmajärjekorras kaugtööd ja mitte tulla kontorisse. Kontoris töötamine on lubatud hädajuhtudel.
 • Töötajatele on antud juhised olla kättesaadav telefoni ja e-posti teel. Töökoosolekuid korraldame Teamsis. Üldises plaanis jätkub tavapärane tegevus.
 • Muudatused on järgmised:
  • Tartu Ülikooli päev Narvas, mis pidi toimuma 2. aprillil (ülikooli tutvustav infomess, praktilised töötoad ja konverents), on edasi lükatud mai keskpaika (otsustame hiljemalt 20. aprilliks). Võimalik alternatiiv on virtuaalüritus. Ettevalmistuseks on vaja vähemalt kolm nädalat.
  • Mentorlusprogrammi seminarid lükkuvad edasi ja vähemalt osa neist jääb ära. Osalejatega suhtleme e-kanalite kaudu.
  • Tudengivarju projekt on peatatud distantsõppe lõpuni.
  • Rektori karika golfiturniiri korraldamine jääb eriolukorra lõpuni ootele.
  • Ajakirja UT aprillikuu numbri puhul on kaalumisel trükiväljaande vahelejätmine või väiksem tiraaž ainult tellijatele.
  • Sisekommunikatsioonis kavandatud töötajate infovajaduse uuring lükkub edasi.

Peamised kontaktandmed

 • Peeter Liik, kommunikatsiooni- ja turundusjuht (üldine töökorraldus, tervet üksust hõlmavad küsimused), 5554 8206, peeter.liik@ut.ee
 • Viivika Eljand-Kärp, kommunikatsioonijuhi kohusetäitja ja sisekommunikatsiooni peaspetsialist (kommunikatsioonitalitust puudutavad küsimused), 5354 0689, viivika.eljand-karp@ut.ee
 • Piret Normet, turundusjuht (turundustalitust puudutavad küsimused), piret.normet@ut.ee
 • Helika Mäekivi, keelenõunik (toimetamist ja tõlkimist puudutavad küsimused), 737 6568, helika.maekivi@ut.ee

[/collapsed][collapsed]

Rahvusvahelise koostöö talitus

Kontaktid: https://www.ut.ee/et/kontakt/rektoraadi-buroo

Rahvusvaheline suhtlus ja ürituste korraldamine on muutunud. Sisuline tööjaotus on jäänud samaks. Talituse töötajad teevad kaugtööd.

 • Kõned on lauatelefonidelt suunatud mobiilidele, teenuste kättesaadavuse tagame digivahendite abil.
 • E-koosolekuid peame vajaduse korral Teamsi või muude kaugtöövahenditega.
 • Digiallkirjastamine toimub tavapäraselt.

Peamised kontaktandmed

 • Kristi Kerge, rahvusvahelise koostöö juht (üldised küsimused, The Guild, U4Society, Leru), 529 7677, kristi.kerge@ut.ee
 • Kadri Asmer, rahvusvahelise koostöö peaspetsialist (teadlasvahetus, lepingud), 529 9994, kadri.asmer@ut.ee
 • Kady Sõstar, protokolli peaspetsialist (tunnustamine, ürituste korraldamine), 511 9188, kady.sostar@ut.ee
 • Karoliina Vilimaa-Pennarun, rahvusvahelise koostöö peaspetsialist (Erasmus+ üleilmne ränne), 5345 2565, karoliina.v.pennarun@ut.ee
 • Kristel Pedassaar, rahvusvahelise koostöö peaspetsialist (konverentsid, reisiteenused), 504 7716, kristel.pedassaar@ut.ee
 • Lauri Randveer, rahvusvahelise koostöö peaspetsialist (edetabelid, Academica, RKT taustamemod), 512 9996, lauri.randveer@ut.ee
 • Sirje Üprus, välisprotokolli juht (külalised, Coimbra võrgustik), 509 7117, sirje.uprus@ut.ee

[/collapsed] [collapsed]

Kirjastus

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/kirjastus

 • Kuna ülikooli hooned on külastajatele suletud, siis ei toimu kirjastuses kohapeal raamatute müüki ega tellimuste vastuvõttu-üleandmist. Tellimuste esitamine ja kogu muu kliendisuhtlus jätkub veebipoe, telefoni ja meili teel.
 • Suurem osa Struve tn kontori töötajaid teeb kaugtööd (akadeemiliste väljaannete kirjastamine jätkub tavapäraselt), tellimuste täitmisega seotud töötajad jätkavad tööd kirjastuse ruumides olenevalt tellimustest.
 • Lossi tn meeskond jätkab tööd olenevalt (kahanenud mahus) tellimustest ning on vajaduse korral valmis aitama tavapäraselt ilmuvate akadeemiliste väljaannete kujundamisel ja küljendamisel.
 • Töötajad on kättesaadavad telefoni ja meili teel ning tulevad kirjastuse ruumidesse tellimusi täitma vajaduse korral.

[/collapsed][collapsed]

Riigihanked

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/hankeosakond

Töö jätkub tavapäraselt, liht- ja avatud menetlusega hanked toimuvad riigihangete registri vahendusel e-menetlusena. Osakond töötab kodukontorites, oleme kättesaadavad telefoni, e-posti ja Teamsi vahendusel ning osaleme vajaduse korral koosolekutel.

[/collapsed] [collapsed]

Asjaajamine ja kantselei

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/kantselei

 • Ülikooli sisepostiring toimib edaspidi kord nädalas, esmaspäeviti. Kõik kiireloomulised dokumendid palume teistele üksustele edastada digitaalselt, kasutades DHIS-i või e-posti.
 • DHIS-i kasutajatuge pakutakse ja töövoogusid arendatakse kaugtööna. Töötajad on kättesaadavad telefoni, e-posti ja Teamsi vahendusel.
 • Juriidiline abi on kättesaadav telefoni, e-posti ja Teamsi vahendusel.
 • Kantselei on koostamas juhiseid põhiliste dokumentide digitaalseks menetlemiseks eriolukorra ajal (täieneb jooksvalt).
 • Dokumendihalduse süsteemis (DHIS) tehti versiooniuuendus ja avati töövoog tervele ülikoolile. Kuna katsetamiseks oli aega väga vähe, võib ette tulla väiksemaid tõrkeid. Sisuliste küsimustega palume pöörduda rahandusosakonda: rahandus@ut.ee, 737 5208. Tehniliste probleemide korral aitab DHIS-i kasutajatugi: dhis@ut.ee, 737 5606 või 737 6105. Vaadake ka majanduskulude aruande esitamise juhendit..
 • Ülikooli arhiiv teeb oma tööd edasi, peamiselt kaugtööna. Uurijatele ja külalistele on arhiivihoone 1. maini suletud. Neljapäeviti on peaarhivaar vajaduse korral peahoones (palume tulekust ette teatada).
 • Rektoraadi autojuhid on vajaduse korral valmis tegema sõite.

[/collapsed] [collapsed]

Tartu Ülikooli muuseum

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/muuseum

 • Kõik teenused muuseumivälistele isikutele, sh kogude külastused, on kuni 1. maini (või edasiste otsusteni) muuseumi kolmes majas peatatud. Kogude kasutajaid suunatakse kasutama MUIS-i.
 • Muuseumi meeskond teeb eriolukorra ajal eelistatavalt kaugtööd ja vajadusel korraldatakse tööülesanded ümber. Muuseumi töötajatega saab ühendust e-kirja teel, millele vastatakse tööpäevadel ühe ööpäeva jooksul.
 • Üritused, haridusprogrammid ja ekskursioonid on tühistatud. Broneeringud vaatame iga nädala algul üle olenevalt sellest, kas eriolukord püsib või pikeneb.
 • Eriolukorra ajaks tehtud ruumibroneeringute tegijatega võtame ühendust ja kõik kuni 1. maini tehtud broneeringud tühistame. Uusi broneeringuid teeme vastavalt hetketeadmisele selle kohta, millal muuseum külastajatele uuesti avatakse.
 • Praktikantidele korraldame distantspraktika või teeme kahenädalase pausi. Iga juhendaja teavitab praktikanti ja lepib selle eraldi kokku. 

[/collapsed] [collapsed]

Loodusmuuseum ja botaanikaaed

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/loodusmuuseum-botaanikaaed

 • Loodusmuuseumi ekspositsioon ja botaanikaaia kasvuhooned on alates 13. märtsist külastajatele suletud, sh jäävad ära publikuprogrammid, huviringid ja koolidele mõeldud haridusprogrammid. Gruppidega võetakse ühendust ja broneeringud tühistatakse. Botaanikaaia avamaakollektsioonid jäävad külastajatele avatuks, aga eraldi me seda ei reklaami. Suletud oleme 1. maini või eriolukorra lõpuni.
 • Töökorralduslike üksuste juhid korraldavad oma üksuste töö selliselt, et vähendada töötajate omavahelist kontakti ja vältida nakatumisohtu. Kogude külastamine ei ole soovitatav. Kui on vajadus kogusid külastada, tuleb see kindlasti enne kogude juhiga kokku leppida.
 • Palume administraatoritel, giididel ja pedagoogidel jääda haigestumisriski vältimiseks kaheks nädalaks koju. Töö korraldatakse võimalusel ümber. Ka näituste ja loodushariduse osakonna töötajatel palutakse jääda võimaluse korral kodutööle.
 • IT töörühm teeb kaugtööd ja on kodukontoris kättesaadav. Koosolekud korraldatakse interneti kaudu. 

[/collapsed] [collapsed]

Siseaudit ja andmekaitse

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/siseauditi-buroo

Töötajad on kodukontoris ning kättesaadavad e-posti, telefoni ja Teamsi vahendusel.

[/collapsed][collapsed]

Narva kolledž

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/narva-kolledz

Narva kolledži hoone on suletud.

[/collapsed][collapsed]

Pärnu kolledž

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/parnu-kolledz

Pärnu kolledž ja selle raamatukogu on õppetööks suletud kuni 1.05.2020. 

[/collapsed][collapsed]

Üliõpilasesindus

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/uliopilaskonna-buroo

Üliõpilaste esindamine jätkub digitaalselt. Oleme kättesaadavad e-posti aadressil tyye@ut.ee, ühendust võib võtta ka sotsiaalmeedias: fb.com/uliopilasesindus. Hoiame sündmustel silma peal ja suhtleme ülikooli juhtkonnaga, et pakkuda üliõpilasi puudutavates küsimustes oma vaatenurka.

ISIC-kaarti saab tellida digitaalselt veebilehel minukool.ee.

[/collapsed][collapsed]

Teaduskool

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/teaduskool

Teaduskooli kollektiivil on võimaldatud töötada kodukontoris. Kõned on lauatelefonidelt suunatud mobiilidele ning meilidele vastatakse tavapäraselt.

Teaduskooli e-kursused toimuvad plaanipäraselt.

[/collapsed][collapsed]

Tartu Üliõpilasmaja

Kontaktid: tym.ee/Kontakt_17.htm

Tartu Üliõpilasmaja läheb üle kaugtööle. Üliõpilasmaja on avatud ja seal viibib iga päev üks töötaja. Kultuurikollektiivid on uuest töökorraldusest teadlikud. Märtsi ja aprilli planeeritud kultuuriüritused jäävad ära või toimuvad sügissemestril.[/collapsed][collapsed]

Akadeemiline spordiklubi

Kontaktid: sport.ut.ee/tootajad/

 • Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi piirab sportlaste ja treenerite välisvõistlustel käimist aprilli lõpuni. Tavapärased treeningud jätkuvad.
 • TÜ spordihoonesse kavandatud rahvusvahelised spordivõistlused või üritused jäetakse ära esialgu kuni mai lõpuni.
 • Tavapärased treeningud ning Eesti-sisesed võistlused toimuvad plaanipäraselt seni, kuni Terviseamet, Tartu linn või Vabariigi Valitsus ei ole nende kohta uusi soovitusi andnud.
 • Kehtib kahenädalane treeningutel osalemise keeld kõikidele välismaalt saabuvatele sportlastele ja treeneritele. Neil tuleb jääda kaheks nädalaks koju.
 • Sporditegevuse lahendame loominguliselt.
 • Spordikooli treenerid koostöös spordijuhtidega saadavad lastevanematele laste soovitusliku liikumis- ja harjutuskava.
 • Spordijuhid koostöös saavutusspordi treeneritega leiavad lahenduse sportlaste tegevuseks eriolukorra kestel. NB! Sõudjatele on antud luba individuaalselt.
 • Fitnessiklubi juht koostöös fitnessiklubi treeneritega saadab klientidele soovitusliku koduse treeningukava.
 • Esindusvõistkondade tegevus on peatatud.
 • Üliõpilasspordi üritused jäetakse ära kuni 31. maini, edasine otsustatakse jooksvalt koos EASL-i ning TÜSE-ga.
 • Kuni 31. maini spordiklubisse kavandatud ja spordiklubi korraldatavad üritused jäetakse ära või lükatakse edasi.

 

Töökorraldus

 • Kõik spordiklubi töötajad on viidud täielikult või osaliselt üle kaugtööle. Suhtlus toimub peamiselt meili ja telefoni teel. Lauatelefonid on suunatud mobiilidele.
 • Kontoritöötajad, kel pole võimalik mõnda töölõiku kodus teha, võivad vajaduse korral töötada kontoris.
 • Halduspersonal (koristajad, meistrid, majahoidjad) tegutsevad kontakti vältimiseks omaette, järgides tööplaane. Koristamisel pööratakse suuremat tähelepanu desifintseerimisele ja suurpuhastusele.
 • TÜ spordihoone ja staadion on täielikult suletud 30. märtsini. Edasine otsustatakse jooksvalt, lähtudes Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse juhtnööridest.
 • Ujula 4 püsirentnikele (Eesti Akadeemiline Spordiliit, TÜ spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, OÜ Füsiovisioon, Stopper) võimaldatakse ligipääs rendipindadele.
 • Dokumente hallatakse ja allkirjastatakse elektrooniliselt.
 • Koosolekud ja kohtumised lükatakse edasi või peetakse elektrooniliselt.
 • Iga töönädala lõpuks hindab spordiklubi juhatus olukorda ja vajaduse korral teavitab personali järgmise nädala muudatustest. 

[/collapsed] [collapsed]

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/humanitaarteaduste-kunstide-valdkond

Alates 16. märtsist läheme üle osalisele kaugtööle ja töötame võimaluse korral kodukontorites. Dekanaat on avatud ja seal on iga päev vähemalt üks töötaja, et tagada posti liikumine. Kõned on lauatelefonidelt suunatud mobiilidele. Üliõpilasi nõustatakse e-kirja ja telefoni teel. Tõendid ja väljavõtted väljastame digitaalselt. Oleme sellisest töökorraldusest teavitanud ka üliõpilasi.

[/collapsed] [collapsed]

Sotsiaalteaduste valdkond

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/sotsiaalteaduste-valdkond

Dekanaat töötab kodus.

[/collapsed] [collapsed]

Meditsiiniteaduste valdkond

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/meditsiiniteaduste-valdkond

Dekanaat töötab kodust. Telefonid suunatud ja meilidele vastatakse tavapäraselt. 

[/collapsed][collapsed]

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Kontaktid: ut.ee/et/kontakt/loodus-tappisteaduste-valdkond

Töötame kodukontorites. Kõik töötajad on kättesaadavad mobiiltelefoni ja e-posti teel.

[/collapsed][collapsed]

Tartu Üliõpilasküla

Kontaktid: campus.ee/kontakt/

Üliõpilasküla kontor on suletud nii kauaks kui vaja. Klienditugi Raatuse 22 töötab ööpäev läbi. Haldurid ja hooldustöölised teevad töid, mis ei eelda kokkupuudet klientidega. Üüripindadel lahendame vaid avariisid. Enamik kontoritöötajaid töötab kodus. Üliõpilasküla kontaktandmed ja toimimine pole muutunud.

Lühiajalised elanikud

 • Student Hosteli üürnikud, kes soovivad märtsi jooksul üliõpilaselamust lahkuda (see pole kohustus!), saavad üürilepingu lõpetada 31. märtsi seisuga. Tasaarveldamine ettemakstud tagatisrahaga tehakse 31. märtsi seisuga ja ülejäänud tagatisraha tagastatakse üürniku pangakontole 20 tööpäeva jooksul pärast lepingu lõppemist. Palume anda üürilepingu lõpetamise soovist teada aadressil info@campus.ee.
 • Palume tungivalt kinni pidada Tartu Üliõpilasküla sisekorrast, mitte vastu võtta külalisi ega korraldada kogunemisi.
 • Ootame kõikidelt üürnikelt erakorralises olukorras vastutustundlikku käitumist ja üleriigiliste juhiste järgimist.

Tasemeõppe üliõpilased

 • Üürnikel, kes annavad hiljemalt 22. märtsiks teada üürilepingu lõpetamise soovist, lõpetatakse erakorraliselt üürileping kohe, juhul kui võtmed on tagastatud. Üürilepingu erakorraline lõpetamine ei ole kohustuslik – kes soovib, võib üliõpilaselamus edasi elada. Palume anda üürilepingu erakorralise lõpetamise soovist teada aadressil info@campus.ee.
 • Palume tungivalt kinni pidada Tartu Üliõpilasküla sisekorrast, mitte vastu võtta külalisi ega korraldada kogunemisi.
 • Ootame kõikidelt üürnikelt erakorralises olukorras vastutustundlikku käitumist ja üleriigiliste juhiste järgimist. [/collapsed]

 

Tartu_Ülikooli_virtuaaltuuri_kaart_Allikas_Tartu Ülikool.png.png

Vaata oma tulevasi õpperuume, ühiselamut või ratta parkimise võimalusi uuendatud virtuaaltuurist

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Tudengipaar botaanikaaias

Tartu Ülikooli muuseumide välinäitusel Tallinnas tutvustatakse teadlas- ja tudengielu