Autor:
Tartu Ülikool

TÜ eksperimentaalarenduse toetus

TÜ eksperimentaalarenduse toetuse eesmärk on suunata teadustulemusi ühiskonna teenistusse.  

Teadustöö tarbeks on Eestis ja Euroopas olemas mitmekesine grantide süsteem. Eestis on aga puudus eksperimentaalarenduse meetmest, mis aitaks teadustöö tulemusi konverteerida ühiskondlikuks kasuks. Just seda teadmiste- ja tehnoloogiasiirde “surmaorgu” soovib Tartu Ülikool antud toetusmeetmega leevendada.  

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

 • Margit Sutrop „Väärtusmängude edasiarendamine virtuaalkeskkonnas kasutamiseks“

 • Janar Paeglis „Pärimuspillide sämplite salvestamine ning sämplipanga loomine“


Sotsiaalteaduste valdkond

 • Kati Orru „Interaktiivne vahend kriisihaavatavuse hindamiseks“

 • Olga Burdakova „Arvutisüsteem kakskeelsete laste suulises ja kirjalikus kõnes tehtavate vigade analüüsiks ja soovituste koostamiseks kõne arendamise, propedeutika ja korrektsiooni eesmärgil“

 • Mihkel Solvak „Kõrgkooli õpilase mobiilsuskompass“

 • Gerly Tamm „Sotsiaalärevuse tagasilangust ennustava ja ennetava eksperimentaalse mõõtevahendi väljatöötamine“


Meditsiiniteaduste valdkond

 • Jelena Štšepetova „Uudne kompleksne toidulisand maovähendusoperatsiooni patsientidele“

 • Epp Sepp „Uudsed probiootilised nahatooted“

 • Jarek Mäestu „Rakendus treeningute juhtimiseks, treeningandmete integreeritud kogumiseks ja analüüsiks“


Loodus- ja täppisteaduste valdkond

 • Indrek Jõgi „Koroonalahendusel põhineva aerosoole eemaldava ja õhuvoogu tekitava õhupuhasti arendamine ventilatsioonisüsteemide jaoks“

 • Kaido Kurrikoff „Pepfect platvormi arendus mRNA terapeutikumides kasutamiseks“

 • Juhan Sedman „DNA ja RNA metabolismi ensüümide suuremahulise produtseerimise katseplatvorm“

 • Nadežda Kongi „Tõhusad sorbendid CO2 elektrokeemiliseks püüdmiseks õhust“

 • Mikk Espenberg „Laborist täismõõtmelise süsteemini: lämmastikreostuse puhastamise tõhustamine bioelektrokeemiliselt mõjutatud mikroobidega“

 • Veronika Zadin „Emissioonivoolude tarkvara GETELEC arendusuuringud“

 • Ivar Zekker „Seenetüvede (sh hallitusseened) isoleerimine ja kasvatamine laboritingimustel geoloogilisse kangasse raskemetallide väärindamiseks reoveesettest“

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

 • Pärtel Lippus, Mobiilirakendus eesti keele häälduse treenimiseks
 • Taavet Jansen, Voogteater kui uurimistööriist

Sotsiaalteaduste valdkond

 • Kirsti Akkermann, Interaktiivse digitaalse sekkumismetoodika väljatöötamine lastele stressiga toimetuleku soodustamiseks 
 • Hans Hõrak, Kehalise aktiivsuse vaatlemise nutisensor

Meditsiiniteaduste valdkond

 • Kai Part, Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste andmekogul põhinevate andmete esitlemine avalikkusele digitaalsete infograafikutena

Loodus- ja tõppisteaduste valdkond

 • Arved Vain, Meetod ja seade pehme bioloogilise koe seisundi ja omaduste biomehaaniliste parameetrite mitteinvasiivseks määramiseks
 • Vambola Kisand, Antimikroobsete reaalelu oludes testitud pinnakatete arendamine katsetootmise faasi
 • Ago Rinken, Bioloogiliste nanoosakestel olevate ravimmärklaudade uurimise katsesüsteemid, mis võimaldavad saavutada ühe molekuli tundlikkuse
 • Margus Varjak, Ohutud süsteemid SARS-CoV-2 vastaste ravimikandidaatide analüüsimiseks ja ravimiareduseks
 • Eduard Feldbach, Kohandatava lainepikkusega UV-C valgusallika prototüüp desinfitseerimise seadmetele
 • Arvi Jõers, Mikrobioloogilised platvormtüved kahefaasilise tootmisprotsessi rakendamiseks tööstuslikus biotehnoloogias
 • Tambet Matiisen, Dorpat isejuhtivate autode võrdlusplatvorm
 • Urmas Kõljalg, Seeneniidistikule kinnituva mitmeliigilise bakteriaalse biofilmi väljatöötamine bioväetiste arendamiseks
 • Tiina Tamm, Uuendusliku kääritustehnoloogia arendamine looduslikel pärmidel põhinevate starterkultuuride abil
 • Kristjan Saal, Vineeritootmisprotsessiga ühilduva paranduspahtli väljatöötamine

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

“Innovaatiline seade taimede toimimise hindamiseks välitingimustes”, Joachim Matthias Gerhold, organellide biokeemia vanemteadur.

“SPEL kauguskaamera kaasaskantava demoseadme arendus”, Heli Valtna, füüsikalise optika vanemteadur. 

“Pehmerobot-Emakakael Tervishoiutöötajate Simulatsioonõppele”, Indrek Must, pehme robootika dotsent. 

“Looduslikul kiirgusel ja tehisintellektil põhineva uue põlvkonna tomograafi arendamine”, Madis Kiisk, ioniseeriva kiirguse füüsika vanemteadur

“Ioonsete vedelike segudest elektrosadestatud ja eraldatud haruldaste muldmetallide kasutamine kõrgtehnoloogiliste energeetikaseadmete valmistamiseks”, Enn Lust, füüsikalise keemia professor


Meditsiiniteaduste valdkond

“ConceptEasy diagnostilise testi valideerimine erinevates viljatusravi teenust osutavates kliinikutes”, Alireza Fazeli, kliinilise genoomika ja personaalmeditsiini professor

“Sotsiaalsete oskuste ja eestikeelse suhtluskõne arendamine närvisüsteemi kahjustusega lastel kasutades suhtlemisroboteid”,  Anneli Kolk, laste neuropsühholoogia dotsent

“Kolmekordselt negatiivse rinnavähi keemiaravi võimendamine kasvajat soodustavate makrofaagide hävitamise kaudu”, Pablo David Scodeller, vähibioloogia vanemteadur. 


Humanitaarteaduste valdkond

“Interaktiivse õpiprogrammi prooviversioon Häirekeskusele”, Tiit Hennoste, eesti keele vanemteadur


Sotsiaalteaduste valdkond

“Tootepakendi disaini turundusliku võimekuse kompleksindikaatori väljatöötamine”, Andres Kuusik, turunduse dotsent

"Neural Speech Synthesis for Estonia", Mark Fišel, keeletehnoloogia professor

"Scale-up production of a novel polyfructan levan by bacterial levansucrase, extremely stable and active biocatalyst",  Triinu Visnapuu, mikrobioloogia kaasprofessor

"Alco-gels based on silicon compounds for use as fuel tablets", Martin Timusk, materjaliteaduse kaasprofessor

"Novel bio-based coatings for demanding applications", Lauri Vares, orgaanilise keemia kaasprofessor

"Mainstreaming biodiversity and ecosystem services in landscape-planning: prototype for an innovative online application", Meelis Pärtel, botaanika professor

"ValChrom – software for chromatographic method validation from planning to reporting", Koit Herodes, analüütilise keemia kaasprofessor

Maive Rute Tartu Ülikoolis

Euroopa komisjoni esindajate külaskäigul arutleti teaduse rahastamise ja teadusmahuka ettevõtluse toetamise üle

Kliimaministri visiit Tartu Ülikooli

Kliimaminister Kristen Michal külastas Tartu Ülikooli

Deeptech. RAEng_Publications Pixabay

Süvatehnoloogia foorum toob kokku valdkonna eksperdid Kesk- ja Ida-Euroopast