Autor:
Martti Reinet

JÄRELVAADATAV! Turunduse professor Andres Kuusik räägib inauguratsiooniloengul pilgujälgimisest turunduses

28. septembril kell 16.15 pidas turunduse professor Andres Kuusik ülikooli muuseumi valges saalis inauguratsiooniloengu „Kuidas saada tähelepanu? Pilgujälgimisest turunduses“.

Info hulga ja killustatuse suurenedes on järjest keerulisem püüda inimeste tähelepanu. Samal ajal on kõik kaupade ja teenuste pakkujad huvitatud, et nende sõnum jõuaks sihtkohta – klientideni. Nii pingutab oma sihtrühma tähelepanu nimel ettevõte, kes tuleb välja uue tootega, Tartu linn, kes kutsub enda juurde talente ja turiste, aga ka Tartu Ülikool, kes otsib andekaid üliõpilasi, tipptasemel teadlasi ja häid koostööpartnereid.

Andres Kuusik on veendunud, et aina suurenevas infomüras on järjest tähtsam pöörata tähelepanu pisiasjadele. „Pilku püüda polegi nii keeruline, kui sul on õiged seadmed,“ lisas Kuusik.

Inauguratsiooniloengul rääkis professor Andres Kuusik arvukatest pilgujälgimisseadmetega tehtud rakendusuuringutest ning käsitles nende tulemuste alusel valikut tegureid, mis sõna otseses mõttes püüavad inimeste pilku. Ta tutvustas pilgujälgimise meetodit ja võimalusi, tuues näiteid nii pakenditelt kui ka tele- ja trükireklaamidest, ning kõneles turundusest ka üldisemalt.

Andres Kuusik on lõpetanud 1997. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning kaitsnud samas 2005. aastal teadusmagistri- ja 2011. aastal doktorikraadi. Ta on töötanud Tartu Ülikoolis teaduri, lektori, dotsendi ja kaasprofessorina ning alates 2022. aastast on ta turunduse professor. Kuusik on 15 aastat juhtinud majandusteaduskonnas turunduse õppetooli ning aastatel 2015–2017 oli ta ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja. Enne Tartu Ülikooli töötas ta erasektoris mitmel turundusega seotud ametikohal, spetsialistist turundusjuhini.
Andres Kuusiku kesksed uurimisteemad on seotud tarbijakäitumise ja kohaturundusega. Ta on uurinud kliendilojaalsust – mis paneb inimesi lojaalselt käituma ning kuidas lojaalsust mõõta ja mõjutada –, samuti turunduskommunikatsiooni optimeerimist – kuidas inimesed tajuvad turunduskommunikatsiooni ning kuidas muuta seda lihtsamaks ja efektiivsemaks. Ka on talle huvi pakkunud küsimus, kuidas muuta mingi piirkond eri sihtrühmadele atraktiivseks. Suurem osa Kuusiku uurimistööst on olnud rakendusliku iseloomuga.
Andres Kuusikut iseloomustab ühiskondlik aktiivsus. Ta on ellu kutsunud Tartu Ülikooli üliõpilastele mõeldud turundusklubi ja Delta majanduskonverentsi ning tema algatatud on Baltikumi suurim ärifestival Startup Day, mille eest on tema jalajäljed jäädvustatud Tartu Teerajajate alleele. Praegu juhib Kuusik teadusmahukate iduettevõtete mentorprogrammi CDL-Estonia ning kuulub majandusteaduskonna vilistlasühingu Hermes juhatusse ja Tartu valla volikokku, kus ta on hariduskomisjoni aseesimees.

Loengut saab ka järelvaadata videoportaalis UTTV. Rohkem infot inauguratsiooniloengute kohta on ülikooli veebilehel.

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Marili Rõõm kaitseb doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“

Marili Rõõm kaitseb 19. septembril doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“.
Women in front of monitor

Liisa Rätsep õpetab tehisaru eesti keeles ilmekalt rääkima