Tutvu 2022/2023. õppeaasta uute Enlighti kursustega

Enlighti võrgustikus on avalikustatud esimesed 2022/2023. õppeaasta kursused. Vali juba varakult endale meelepärane kursus ja esita osalemiseks avaldus. 

Enlighti võrgustikus pakutakse mitmekesiseid kursusi nii bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilastele kui ka doktorantidele. Valikus on veebikursused ja Erasmus+ programmi põimõppega intensiivkursused, milles on ühendatud uuenduslikud õppeviisid ja veebipõhine meeskonnatöö. Kursuse läbinud üliõpilasel on võimalik saada kursuse kirjelduses esitatud tingimustel ainepunkte. 

Kursuste koostamisel on lähtutud Enlighti viiest põhivaldkonnast, milleks on tervishoid ja heaolu, digitaalsed lahendused ja digiteerimise mõju, kliimamuutus, energia ja ringmajandus ning võrdsus.  

Juba praegu on võimalik kandideerida alljärgnevatele kursustele. 

Kursusel uuritakse Prantsusmaal asuva Bordeaux’ linna näitel ringmajandusele ülemineku peamisi tõukejõude: miks peaks olmeprügist kasulikke materjale välja sorteerima? Mis on ringmajandusega linn?  

Programmi lõpus koondatakse õiguslikud, majanduslikud ja ühiskonna aspektid kokku ühte ettepanekusse, kuidas luua ringmajandusega linn, kus kasulike materjalide eraldamise teel olmeprügist vähendatakse jäätmeid ning taaskasutatakse ja võetakse ringlusesse loodusvarusid. 

Sissejuhatav veebiõpe toimub oktoobrist detsembrini, lähiõpe 17.–21. oktoobrini Bordeaux Ülikoolis. Õppemooduli läbimine annab 5 EAP-d. 

Kursusele saab kandideerida SoleMOVE’i keskkonnas 18. juunini. Osalemise eeldus on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. 

Loe lisainfot Enlighti kodulehelt. 

 

 

 

Sellel veebiseminaril kohtuvad tulevased õpetajad Göttingeni Ülikoolist partnerülikoolide üliõpilastega, et vahetada mõtteid ja kogemusi kultuuridevahelise pädevuse õpetamise üle koolis ning hankida kultuuridevahelise suhtluse kogemusi. Kursusel kasutatakse interaktiivseid meetodeid ja juhendatud arutelusid. Videokonverentside vahel vahetatakse infot veebikeskkonnas ja oma kogemusi analüüsitakse veebiportfoolios. 

Kursuse veebiõpe toimub oktoobris ja lähiõpe 24.29. novembrini Göttingeni Ülikoolis. Õppemooduli läbimine annab 3 EAP-d. 

Kursusele saab kandideerida SoleMOVEi keskkonnas 27. juunini.  

Loe lisainfot Enlighti kodulehelt. 

 

 

Üliõpilaskodude rajamisel on tähtis arvestada nii praeguseid ühiskondlikke olusid kui ka tulevasi muutusi. Silmas tuleb pidada üldiseid säästva ehituse nõudeid, sh energiatõhusust, ruumilist arengut, olelusringi, hoonete ja nende hoolduse CO2 heite vähendamist, vee- ja energiamajandust, linnade tihendamist jne. Samuti peab arvestama arenevate õppevormidega kaugtöö ning kaug- ja põimõppegaja oskama ette näha uusi elamisviise, kui üleminek üliõpilasest nooreks spetsialistiks pikeneb. 

Kursusel kasutatakse õppejuhtumina BKinACT-i eluslaborit, et panna üliõpilasi erialadevahelises koostöös töötama välja loovaid tehnoloogilisi ja eluasemelahendusi, mida saab sobitada Enlighti partnerülikoolide konteksti. 

Kursuse veebiõpe algab sügisel ning lähiõpe on 28. novembrist 3. detsembrini Bordeaux Ülikoolis. Õppemooduli läbimine annab 3 EAP-d. 

Kursusele saab kandideerida SoleMOVEi keskkonnas 27. juunini. Osalemise eeldus on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. 

 

Kursuste täieliku loeteluga on võimalik tutvuda Enlighti kodulehelKuna avalduse esitamisel on vaja vastata Erasmus+ toetusega seonduvatele lisaküsimustele, tutvu enne ka Erasmus+ põimitud õpirände infoga. 

Vaata videot ning saa tuttavaks Enlighti võrgustiku 9 partnerülikooliga.

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024

Lõpuaktus 2024

Pärnu kolledži lõpuaktus 2024

linnavaade

Summer Schools