Üliõpilaspilet

Üliõpilased saavad üliõpilasstaatust tõendada rahvusvahelise üliõpilaspileti ehk ISIC-kaardi abil. Paljud transpordifirmad, muuseumid, teatrid, poed jm teenindusasutused annavad ISIC-üliõpilaspileti omanikele hinnasoodustusi nii Eestis kui ka mujal maailmas.

ISIC-üliõpilaspiletit saavad kõik Eesti üliõpilased taotleda ISIC-kaardi veebilehelt. EÜL-i poolt väljastatud ISIC-kaardi taotleja üliõpilasstaatust kontrollitakse taotluse esitamisel automaatselt Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS), seega saavad esmakursuslased kaarti taotleda alates õppeaasta algusest. Panga poolt väljastatud ISIC kaardi taotleja kohta pangad päringuid EHISesse ei tee. Swedbank kasutab selleks X-tee päringuid riigiportaalis, SEB pank nõuab üliõpilaselt kooli tõendit. Selleks sobib ka digitembeldatud tõend haridusportaalist.

ISIC-kaart maksab 8,50 eurot ning kehtib kooliaasta algusest kuni järgmise kalendriaasta lõpuni.

Eesti üliõpilaspileteid alates 2019/2020. õppeaastast ei väljastata ja alates 2023/24. õppeaastast ka varasemalt väljastatud pileteid ei pikendata.

 

Õppekorralduse pealehele

linnavaade

Summer Schools

konverents 2024

Kandideeri Enlighti õpetamise ja õppimise auhinnale

Math teacher infront of the whiteboard.

Langevarjundusega tegelev matemaatikaõpetaja teeb tunnid põnevaks intrigeerivate näidete abil