Autor:
Pixabay

Veel on võimalik kandideerida Enlighti ühiskondliku mõju auhinnale

Auhinnakonkursiga tunnustatakse ja tutvustatakse Enlighti ülikoolide silmapaistvamaid teadustöid, mille ühiskondlik mõju on teistele eeskujuks. 

Kokku antakse välja kuni kuus ühiskondliku mõju auhinda, üks igas Enlighti kuuest põhivaldkonnast: tervishoid ja heaolu, digitaalsed lahendused ja digiteerimise mõju, kliimamuutus, energia ja ringmajandus, võrdsus ning kultuur ja loovus. 

Kandideerimisinfo 

  • Kandideerida võivad mis tahes taseme ja eriala eksperdid ning uurimisrühma liikmed, kelle teadustöö tulemusena on ilmnenud ühiskondlik mõju nende uurimisvaldkonnas ja ühtlasi ühes või mitmes Enlighti põhivaldkonnas. 

  • Meeskonda peab kuuluma vähemalt kolm teadustöötajat. 

  • Igast võrgustikku kuuluvast ülikoolist saab kandideerida kuni kolme uurimistööga, mis peavad olema alanud või avaldatud ajavahemikus 2019. aasta jaanuarist 2023. aasta detsembrini. 

  • Kandideerimiseks tuleb saata täidetud kandideerimisvorm e-posti aadressile enlight@ut.ee. 

  • Kandideerimistähtaeg Tartu Ülikoolis on 1. märts 2024. 

Uurimistööde eelvalik tehakse ülikoolides kohapeal. Lõppvõistluse kandidaadid tehakse teatavaks teatavaks 2024. aasta märtsis. Auhind antakse üle auhinnatseremoonial Enlighti üldkoosoleku ajal, mis toimub Baskimaa Ülikoolis 14. ja 15. juunil 2024. Auhinna võitjaid tunnustatakse mõjusaadiku tiitliga ja neist saavad Enlighti mõjusaadikute võrgustiku liikmed.  

2023. aastal pälvis Enlighti mõjuauhinna Tartu Ülikooli kestlikkuse sotsioloogia kaasprofessori Kati Orru uurimisrühm, kes töötas välja analüüsivahendi, mis aitab kriisihaldusasutustel tuvastada paremini loodusõnnetustes, pandeemiates, küberrünnakutes, sõdades ja muudes hädaolukordades tekkivat ohtu inimeste elule. Kati Orru sõnul on auhind andnud talle võimaluse jõuda võrgustiku kaudu laiema publiku ja võimalike kasutajateni, samuti on auhinnaga kaasnenud rahaline toetus aidanud levitada tööd konverentsidel ja otsustuskogudes. 

Loe rohkem konkursist ja Enlightist

Ameerika suursaadikud Euroopa suuremates riikides pidasid nõu president Rooseveltiga. Vasakult paremale: William C. Bullitt, Sumner Welles, Hugh R. Wilson, William Phillips. Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.

Professor Eero Medijainen räägib murrangutest rahvusvahelises ajaloos 1930. aastate alguses

Lilled aulas

Emakeelepäeva avalik loeng

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus