Valimiskogu koosseis

Tartu Ülikooli rektori valimise reglemendi alusel kuuluvad valimiskogusse ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid, kelle töökoormus ülikoolis on professorina vähemalt 20 tundi nädalas. Valimiskogusse ei arvata professoreid, kes 3. aprilli seisuga kehtiva kokkuleppe järgi viibivad valimispäeval tasustamata puhkusel. Valimiskogusse ei arvata isikuid, kes on esitatud kandidaadiks.

Tartu Ülikooli rektori valimiskomisjon kinnitas 13. aprillil rektori valimiskogu 292-liikmelise nimekirja.

Von Bocki maja

Eesti Maaülikool tähistab veterinaarmeditsiini õpetamise 175. aastapäeva

Programmi „Talendid Tartusse!“ 2023/2024. õppeaasta avamine.

Talendikad esmakursuslased alustasid Tartu Ülikoolis uut õppeaastat

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust.

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust