Valimiskogu koosseis

Tartu Ülikooli rektori valimise reglemendi alusel kuuluvad valimiskogusse ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid, kelle töökoormus ülikoolis on professorina vähemalt 20 tundi nädalas. Valimiskogusse ei arvata professoreid, kes 3. aprilli seisuga kehtiva kokkuleppe järgi viibivad valimispäeval tasustamata puhkusel. Valimiskogusse ei arvata isikuid, kes on esitatud kandidaadiks.

Tartu Ülikooli rektori valimiskomisjon kinnitas 13. aprillil rektori valimiskogu 292-liikmelise nimekirja.

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega