Haridustehnoloogilised teenused

Tartu Ülikooli õppimis- ja õpetamiskeskus pakub kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele ning õppejõududele haridustehnoloogilisi teenuseid. Igas koolis ei ole haridustehnoloogi, kes abistaks interaktiivsete õppematerjalide loomisel. Keskuse poolt pakutavad haridustehnoloogilised teenused võimaldavad interaktiivsete materjalidega parandada loodavate e-kursuste ja õpiobjektide kvaliteeti.

Haridustehnoloogilisi teenuseid pakume kõikidele soovijatele: kõrgkoolidele, kutseõppeasutustele, üldhariduskoolidele ning ettevõtetele.

Võimalik on tellida oma e-kursuse õppematerjalide või õpiobjektide tehnilist teostust.

Meie käest on võimalik tellida alljärgnevaid töid:

  • e-kursuse loomise alane individuaalne nõustamine (metoodikad ja tehnoloogiad)
  • e-kursuse majutamine TÜ Moodle´i keskkonnas
  • elektroonilise testi või küsimustiku loomine
  • veebilehestiku (nt konverentsi, projekti vm) kujundamine (sisaldab teksti, tabeleid, graafikat, integreeritud video- või audioklippe vms)
  • sisupaketi loomine
  • interaktriivsete objektide loomine
  • e-kursuse disainimine veebipõhises õpikeskkonnas (avalehe kujundamine, kursuse struktureerimine, vahendite ja materjalide lisamine)
  • tehniline tugi veebikonverentsi korraldamisel
  • video salvestamine
  • video töötlemine

Vt teenuste hinnakirja

NB! Punktis 1 tärniga (*) märgitud teenused on Tartu Ülikooli struktuuriüksustele tasulised juhul, kui teenus pole seotud Tartu Ülikooli taseme- või täiendusõppega või teenust telliv struktuuriüksus on saanud teenuse jaoks rahastuse ülikoolisisestest või -välistest rahastusallikatest.

Kui Teil on lisaküsimusi või soovite tellida teenust, siis palun saatke e-kiri:

TÜ õppimis- ja õpetamiskeskus
e-post: eope@ut.ee