Digikoolitaja ABC

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppetöö vorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Anna Beitane
Õppekava rühm
Sotsiaal- ja käitumisteadused, mujal liigitamata
Õppekeel
Inglise
Eesmärk:
Kursuse esmane eesmärk on tutvustada Moldova kõrgkoolide õppejõududele põhimõtteid ja tehnikaid, mis on olulised digitaalsete ressursside oskuslikuks kasutamiseks õppemeetodite raames. Põhjaliku õpetuse ja praktiliste juhiste abil saavad osalejad ülevaate digitaalsete ressursside integreerimise eri tahkudest, sealhulgas, kuid mitte ainult, sobivate digitaalsete ressursside valimisest, nende sujuvast integreerimisest tunniplaanidesse ja tehnoloogia kasutamisest, et suurendada üliõpilaste kaasatust ja õpitulemusi. Edendades sügavamat arusaamist digitaalsetest vahenditest ja nende pedagoogilistest rakendustest, püüab see kursus julgustada haridustöötajaid kohanema areneva haridusmaastikuga, varustades neid oskustega, mis on vajalikud digitaalses maailmas tõhusalt navigeerimiseks ja õpilaste õpikogemuste rikastamiseks.
Sihtrühm:
Moldova kõrgkoolide õppejõud
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse edukalt läbinud osaleja:
-valib ja integreerib digitaalseid vahendeid tõhusalt õppetöösse;
-kujundab huvipakkuvaid visuaalseid vahendeid ja mõistab autoriõiguse seadusi;
-loob ja rakendab õpilaste hindamiseks digitaalset hindamist;
-kavandab ja viib läbi huvipakkuvaid veebipõhiseid õppetegevusi.
Õpingute alustamise tingimused:
-akadeemilise inglise keele algtase; -arvuti kasutamise baasteadmised: oskus Moodle'i vormis ülesandeid kirjutada ja esitada.
Õppejõud:
Anna Beitane - Anna Beitane on e-õppe ja täiendusõppe projektijuht Johan Skytte poliitikauuringute instituudis. Tema peamised vastutusalad hõlmavad e-õppe ja hübriidõppe (sealhulgas MOOCide) arendamist ja elluviimist, samuti instituudis toimuvate täiendusõppeprogrammide, nagu e-kursused ja sügiskoolid, koordineerimist. Lisaks omab tal ekspertiisi õpetajakoolituste alal, keskendudes innovatiivsetele õppemeetoditele ja veebiõppe didaktikale. Ta koordineerib ka õppetööga seotud projekte, mis puudutavad e-õpet, digipädevusi ja Euroopa Liiduga seonduvaid teemasid (Euroopastumine, ELi laienemine, Euroopa väärtused ja ELi naabruskond).
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. moodul: töö digitaalsete ressurssidega
Veebisemeinar
13 Anna Beitane
2. 2. moodul: veebipõhiste visuaalsete õpperessursside loomine ja autoriõigused
Veebisemeinar
13 Anna Beitane
3. 3. moodul: digitaalse hindamise arendamine (testid, kaasõppijate hindamine veebis)
Veebisemeinar
13 Anna Beitane
4. 4. moodul: veebipõhised õppetegevused ja didaktika (veebiseminarid, loengute salvestamine jne), enesehindamise tööriista tutvustamine õppejõududele
Veebisemeinar
13 Anna Beitane

Hinnainfo:
Kursus on tasuta
Toimumiskoha info:
Kursus toimub Moodle'i keskkonnas.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub täiendõppeprogrammi läbiviimiseks sobival e-õppe platformil (Moodle), mis eeldab üliõpilaste digioskusi.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kursus toimub täielikult veebis Tartu Ülikooli Moodle'i õpikeskkonnas. Kursus koosneb 4 moodulist:

1. moodul: töö digitaalsete ressurssidega
2. moodul: veebipõhiste visuaalsete õpperessursside loomine ja autoriõigused
3. moodul: digitaalse hindamise arendamine (testid, kaasõppijate hindamine veebis)
4. moodul: veebipõhised õppetegevused ja didaktika (veebiseminarid, loengute salvestamine jne), enesehindamise tööriista tutvustamine õppejõududele
Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse läbimiseks peaksid osalejad proovima igat ülesannet ja saama neist vähemalt minimaalse punktisumma. Kursuse läbimiseks ei tohiks punktide lõplik arvutus olla väiksem kui 55 punkti.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Kursus koosneb 100 punktist. Kursuse läbimiseks peaksid osalejad proovima igat ülesannet ja saama neist vähemalt minimaalse punktisumma. Kursuse läbimiseks ei tohiks punktide lõplik arvutus olla väiksem kui 55 punkti.

Kursuse lõplik hindamine koosneb järgmistest elementidest:
-4 valikvastustega teste = maksimaalselt 40 punkti (iga testi kohta 10 punkti), minimaalselt 20 punkti
-aktiivne osalemine 4 veebiseminaril = maksimaalselt 20 punkti (iga veebiseminari kohta 5 punkti), minimaalselt 10 punkti
-lõplik enesepeegeldus = 40 punkti, minimaalselt 25 punkti

Lisaks peavad osalejad võtma osa kahest foorumi arutelust, mis korraldatakse moodulite 2 ja 3 vahel. Foorumi arutelus osalemine on kursuse läbimise eelduseks.
Hindamiskriteeriumid:
Test - lühikesed valikvastustega testid korraldatakse moodulite 1 kuni 4 vahel ning on suunatud põhiteadmiste ja õppematerjali mõistmise testimisele. Testid keskenduvad terminoloogiale, mis on arutatud konkreetse mooduli raames. Test koosneb 10 küsimusest, andes iga õige vastuse eest 1 punkti. Testi saab teha kaks korda ilma karistuseta. Esitatud tulemust, mis annab maksimaalse punktisumma, kasutatakse selle testi jaoks efektiivse punktisummana. Järgmine ülesanne annab kokku 40 punkti lõpphindest. Osalejad peavad saavutama vähemalt 20 punkti, et ülesanne edukalt sooritada. Veebiseminarid - sünkroonsed veebiseminarid korraldatakse vastava mooduli lõpus. Osalejatelt oodatakse aktiivset osalemist veebiseminaridel ja grupitegevustes sessiooni ajal. Järgmine ülesanne annab 20 punkti lõpphindest. Osalejad peavad saavutama vähemalt 10 punkti, et ülesanne edukalt sooritada. Lõputest - See ülesanne koosneb kahest osast. Esimeses osas hindavad osalejad oma e-kursusi kursuse korraldajate esitatud "Moodle’i e-kursuste enesehindamise baasmudeli" alusel. Teises ülesande osas annavad osalejad tagasisidet enesehindamisvormi kohta, mille nad pidid täitma ülesande esimeses osas, kajastades oma üldist kogemust oma e-kursuste hindamisel. Järgmine ülesanne annab kokku 40 punkti lõpphindest. Osalejad peavad ülesande edukaks sooritamiseks koguma vähemalt 25 punkti. Ülesande esimene ja teine osa annavad lõpphinde saamiseks kumbki 20 punkti.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Täiendav info:
Anna Beitane, anna.beitane@ut.ee, +372 +372 737 5198
Programmi kood:
SVJS.TK.066
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 15.08.2024 - 15.08.2024 Maht: 0.25 EAP (7 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.09.2024 - 31.08.2026 Maht: 60 EAP (1560 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 22.08.2024 - 22.08.2024 Maht: 0.5 EAP (12 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 30.08.2024 - 31.08.2025 Maht: 60 EAP (1560 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.09.2024 - 29.06.2025 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Lähiajal algavad koolitused.
06.10.2021
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023