Kliendipsühholoogia

-

Toimumise aeg
Maht
15 EAP (390 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
2000 EUR
Õppejõud
Akadeemiline tipptase (professor, kaasprofessor), lektor, strateegiline juht (töökogemus).
Õppekava rühm
Majandusteadus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Võita klientide tähelepanu, panna huvi tundma ning osaleda kliendi ostuprotsessi teisteski etappides ei ole ettevõtete jaoks lihtne, kuna ümbritsevaid sõnumeid on palju ja eristuda keeruline. Seega teadmised, mis aitavad mõista klienti ja tema otsuste tagamaid, on tugeva turundusstrateegia aluseks. Kliendipsühholoogia mikrokraad ongi suunatud inimestele, kes on huvitatud tarbijakäitumisest, otsuste langetamisest ja nende teadmiste alusel paremate kommunikatsioonimaterjalide ja -strateegiate väljatöötamisest. Mikrokraad annab ka põnevaid uusi vaatenurki tootearenduse, reklaammaterjalide, tootepakendite, kodulehtede-epoodide spektris läbi neuroturunduse aine, kus hinnatakse pilgu ja emotsioonide rolli tarbijakäitumises. Programmis osalejatel avaneb ka võimalus praktiliselt läbi viia katseid Tartu Ülikooli neurolaboris.
Sihtrühm:
Programm sobib turundusspetsialistidele, tootearendajatele, teenindusjuhtidele aga ka laiemalt ettevõtjatele, kes soovivad mõista, luua või arendada väärtuspakkumist läbi kliendipsühholoogia võimaluste. Programmis osalemiseks peab osalejal olema bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.
Kursuse õpiväljundid:
Kliendipsühholoogia mikrokraadiprogrammi läbinud õppija omab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi:
1) teab mis on tänapäevased tarbijakäitumise mudelid;
2) oskab analüüsida tarbijate ostukäitumist;
3) mõistab turunduskomunikatsiooni põhiprintsiipe;
4) saab aru turunduskommunikatsiooni seadusandlusest ja sellega seotud eetika küsimustest;
5) teab mis on neuroturunduse peamised uurimismeetodid ja nende rakendused;
6) oskab viia läbi neuroturunduse katseid pilgujälgimise ja emotsioonide mõõtmise erinevate tehnikatega;
7) suudab tõlgendada neuroturunduse uuringu raporteid.
Õpingute alustamise tingimused:
Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Mikrokraadiprogramm toimub eesti keeles, kuid inglise keele oskus tasemel B2 on nõutav. Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.
Õppejõud:
Akadeemiline tipptase (professor, kaasprofessor), lektor, strateegiline juht (töökogemus).
Toimumiskoha info:
Tartu linn Programm toimub sessioonõppes Tartus Delta majas koos veebitoega Moodle keskkonnas. Sessioonõppes õppetöö toimub kombineeritud videoloengute ja veebiseminaride abil, mida toetavad iseseisvad lugemised ja ülesanded Moodle keskkonnas.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Programm koosneb kolmest õppeainest, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse magistriprogrammiga kevadsemestril: SVMJ.09.003 Neuroturundus 6 EAP, MJJV.02.113 Tarbijakäitumine 3 EAP ja SVMJ.09.005 Turunduskommunikatsioon 6 EAP.
Tunniplaan


Nõuded lõpetamiseks:
Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 15 EAP.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerimise lisainfo:
Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine. Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Palun tooge motivatsioonikirjas välja oma hariduslik (s.h erinevad turundusega seotud erialad, õppeained, koolitused) ja tööalane taust, lisaks lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda. Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 21. jaanuariks 2024. Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 31. jaanuaril 2024. Kohtade arv on piiratud.
Registreerumise tähtaeg:
21.01.2024
Täiendav info:
Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 +372 737 6313
Programmi kood:
SVMJ.TK.070
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 05.02.2024 - 31.01.2025 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 22.01.2024 - 22.03.2024 Maht: 1.5 EAP (39 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 12.02.2024 - 30.06.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 12.02.2024 - 30.06.2024 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 15.02.2024 - 29.05.2024 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Prokrastineerimine tähendab ebameeldivate või raskete ülesannete edasilükkamist või nendega viivitamist. Selles artiklis leiad, kuidas prokrastineerimisega paremini toime tulla.
04.09.2023
#tudengile #õppimine #sisseastumine #täiendusõpe #tudengivari #esmakursuslane #välismaal õppija
Selles artiklis on mõned nipid ja uuringud sellest, kuidas leida uusi sõpru.
29.08.2023