Kliendipsühholoogia

-

Toimumise aeg
Maht
15 EAP (390 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
2000 EUR
Õppejõud
Akadeemiline tipptase (professor, kaasprofessor), lektor, strateegiline juht (töökogemus).
Õppekava rühm
Majandusteadus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVMJ.TK.070
Eesmärk:
Võita klientide tähelepanu, panna huvi tundma ning osaleda kliendi ostuprotsessi teisteski etappides ei ole ettevõtete jaoks lihtne, kuna ümbritsevaid sõnumeid on palju ja eristuda keeruline. Seega teadmised, mis aitavad mõista klienti ja tema otsuste tagamaid, on tugeva turundusstrateegia aluseks. Kliendipsühholoogia mikrokraad ongi suunatud inimestele, kes on huvitatud tarbijakäitumisest, otsuste langetamisest ja nende teadmiste alusel paremate kommunikatsioonimaterjalide ja -strateegiate väljatöötamisest. Mikrokraad annab ka põnevaid uusi vaatenurki tootearenduse, reklaammaterjalide, tootepakendite, kodulehtede-epoodide spektris läbi neuroturunduse aine, kus hinnatakse pilgu ja emotsioonide rolli tarbijakäitumises. Programmis osalejatel avaneb ka võimalus praktiliselt läbi viia katseid Tartu Ülikooli neurolaboris.
Sihtrühm:
Programm sobib turundusspetsialistidele, tootearendajatele, teenindusjuhtidele aga ka laiemalt ettevõtjatele, kes soovivad mõista, luua või arendada väärtuspakkumist läbi kliendipsühholoogia võimaluste. Programmis osalemiseks peab osalejal olema bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.
Kursuse õpiväljundid:
Kliendipsühholoogia mikrokraadiprogrammi läbinud õppija omab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi: 1) Teab mis on tänapäevased tarbijakäitumise mudelid 2) Oskab analüüsida tarbijate ostukäitumist 3) Mõistab turunduskomunikatsiooni põhiprintsiipe 4) Saab aru turunduskommunikatsiooni seadusandlusest ja sellega seotud eetika küsimustest 5) Teab mis on neuroturunduse peamised uurimismeetodid ja nende rakendused 6) Oskab viia läbi neuroturunduse katseid pilgujälgimise ja emotsioonide mõõtmise erinevate tehnikatega 7) Suudab tõlgendada neuroturunduse uuringu raporteid
Õppejõud:
Akadeemiline tipptase (professor, kaasprofessor), lektor, strateegiline juht (töökogemus).
Õpingute alustamise tingimused:
Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Mikrokraadiprogramm toimub eesti keeles, kuid inglise keele oskus tasemel B2 on nõutav. Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.
Nõuded lõpetamiseks:
Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 15 EAP.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Programm toimub sessioonõppes Tartus Delta majas koos veebitoega Moodle keskkonnas. Sessioonõppes õppetöö toimub kombineeritud videoloengute ja veebiseminaride abil, mida toetavad iseseisvad lugemised ja ülesanded Moodle keskkonnas.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
2022/2023. õppeaastal programm koosneb kolmest õppeainest kevadsemestril, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse magistriprogrammiga. Õppetöö ajad leiate ois2.ut.ee tunniplaanidest, kus otsingu lahtrisse märkida: kliendipsühholoogia ning täpsema otsingu alt valida kevadsemester. Tunniplaani kalendrivaates edasi liikudes on alates 9. veebruarist 2023 näha kõik õppetöö ajad.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
22.01.2023
Täiendav info:
Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 +372 737 6313
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 27.01.2023 - 01.04.2023 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 14.02.2023 - 15.03.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 24.01.2023 - 26.01.2023 Maht: 1 EAP (24 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 05.01.2023 - 06.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 02.02.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022