Globaalne valitsemine muutuvas maailmas

-

Toimumise aeg
Maht
15 EAP (390 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
1920 EUR
Õppejõud
Akadeemiline tipptase (professor, külalisprofessor, lektor), strateegiline juht (töökogemus), praktiline kogemus (projektijuhtimise koolitus).
Õppekava rühm
Juhtimine ja haldus
Õppekeel
Inglise
Programmi kood
SVMJ.TK.062
Eesmärk:
Mikrokraadi eesmärk pakkuda mitmekülgseid ja praktilisi teadmisi kaasaegse globaalse majanduse arengust, poliitikast ja rahvusvahelistest trendidest ning nendega toimetulekust eelkõige väikeriigi vaatest. Mikrokraad sobib avaliku sektori ja rahvusvaheliste organisatsioonide töötajatele, kuid samuti kõigile neile, kel on huvi globaalsete teemade, sh rahvusvaheliste organisatsioonide (EL, NATO, OECD, Maailmapank jne) toimimise suhtes. Loengute käigus on võimalik kohtuda mitmete nendes organisatsioonides töötanud või töötavate Eesti ekspertidega. Samuti annab mikrokraad teadmised kaasaegsete regionaalarengu teooriate ja poliitikate käsitlusviisidest meta-regionaalsel tasandil, samuti kapitalismi variatsioonidest arenenud riikides ning majandusarengus seotusest kultuurilise kontekstiga. Mikrokraadi osalejad saavad ka teada, missugused on eelarve- ja rahapoliitika võimalused majanduse mõjutamiseks ning kuidas kujunevad valitsuste tulude ja kulude ning milles väljendub maksukonkurents riikide vahel. Mikrokraadi lõpetaja oskab näha maksusüsteemi, majanduskasvu ja sissetulekute ebavõrdsuse vahelisi seoseid. Mikrokraadi lõpetanud saavad edasi õppida majandusteaduskonna magistriõppes, kuna see mikrokraad on üks osa "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel" 1-aastasest magistriprogrammist.
Sihtrühm:
Programm sobib juhtidele, konsultantidele, ametnikele (nt avaliku sektori teemajuhid), magistrandidele, kellel on juba saavutatud bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.
Kursuse õpiväljundid:
Mikrokraadi edukalt lõpetanu: * Omab teadmisi riiklikest ja rahvusvahelistest majandust reguleerivatest institutsioonidest; * Mõistab erinevate majandusvaldkondade juhtimise ja kasutatavate majanduspoliitika instrumentide spetsiifikat; * On omandanud teadmised regionaalarengust ja -poliitikatest; * On omandanud teadmised kultuuride majanduslikust käsitlusest ja mõjudest majandusarengule; * Saab aru fiskaal- ja rahanduspoliitikatest ning turgude toimimisest; * Tunneb olulisemate majandusvaldkondade arengusuundi ning mõistab nende aktuaalseid probleeme.
Õppejõud:
Akadeemiline tipptase (professor, külalisprofessor, lektor), strateegiline juht (töökogemus), praktiline kogemus (projektijuhtimise koolitus).
Õpingute alustamise tingimused:
Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.
Nõuded lõpetamiseks:
Nõuded lõpetamiseks eesti keeles Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 15 EAP.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Tartu linn Programm toimub sessioonõppes Tartus Delta majas koos veebitoega Moodle keskkonnas. Sessioonõppes õppetöö toimub kombineeritud videoloengute ja veebiseminaride abil, mida toetavad iseseisvad lugemised ja ülesanded Moodle keskkonnas.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
2022/2023. õppeaasta programm koosneb kolmest õppeainest kevadsemestril, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse ja Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel magistriprogrammidega. Õppesessioonid on kavandatud N-L 9.-11. ja 16.-18. veebruaril, 2.-4. ja 16.-18. märtsil, 30.märtsil - 1. aprillil, 13.-15. ja 27.-29. aprillil, 11.-13. ja 25.-27. mail ning 8.-10. juunil. Õppetöö konkreetsed toimumisajad pannakse õppeinfosüsteemi detsembris.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
22.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Vastuvõtu aluseks on 1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning 2) motivatsioonikirja esitamine. Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Palume tuua seal välja oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda. Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument. Haridust tõendava dokumendi palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee kursusele registreerumise tähtajaks.
Täiendav info:
Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 +372 737 6313
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 17.02.2023 - 17.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 04.02.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.01.2023 - 12.02.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 04.02.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 16.01.2023 - 26.02.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022