Globaalne valitsemine muutuvas maailmas

-

Toimumise aeg
Maht
15 EAP (390 tundi)
Õppetöö vorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
1920 EUR
Õppejõud
Akadeemiline tipptase (professor, külalisprofessor, lektor), strateegiline juht (töökogemus), praktiline kogemus (projektijuhtimise koolitus).
Õppekava rühm
Juhtimine ja haldus
Õppekeel
Inglise
Eesmärk:
Mikrokraadi eesmärk pakkuda mitmekülgseid ja praktilisi teadmisi kaasaegse globaalse majanduse arengust, poliitikast ja rahvusvahelistest trendidest ning nendega toimetulekust eelkõige väikeriigi vaatest. Mikrokraad sobib avaliku sektori ja rahvusvaheliste organisatsioonide töötajatele, kuid samuti kõigile neile, kel on huvi globaalsete teemade, sh rahvusvaheliste organisatsioonide (EL, NATO, OECD, Maailmapank jne) toimimise suhtes. Loengute käigus on võimalik kohtuda mitmete nendes organisatsioonides töötanud või töötavate Eesti ekspertidega. Samuti annab mikrokraad teadmised kaasaegsete regionaalarengu teooriate ja poliitikate käsitlusviisidest meta-regionaalsel tasandil, samuti kapitalismi variatsioonidest arenenud riikides ning majandusarengus seotusest kultuurilise kontekstiga. Mikrokraadi osalejad saavad ka teada, missugused on eelarve- ja rahapoliitika võimalused majanduse mõjutamiseks ning kuidas kujunevad valitsuste tulude ja kulude ning milles väljendub maksukonkurents riikide vahel. Mikrokraadi lõpetaja oskab näha maksusüsteemi, majanduskasvu ja sissetulekute ebavõrdsuse vahelisi seoseid. Mikrokraadi lõpetanud saavad edasi õppida majandusteaduskonna magistriõppes, kuna see mikrokraad on üks osa "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel" 1-aastasest magistriprogrammist.
Sihtrühm:
Programm sobib juhtidele, konsultantidele, ametnikele (nt avaliku sektori teemajuhid), magistrandidele, kellel on juba saavutatud bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.
Kursuse õpiväljundid:
Mikrokraadi edukalt lõpetanu:
* Omab teadmisi riiklikest ja rahvusvahelistest majandust reguleerivatest institutsioonidest;
* Mõistab erinevate majandusvaldkondade juhtimise ja kasutatavate majanduspoliitika instrumentide spetsiifikat;
* On omandanud teadmised regionaalarengust ja -poliitikatest;
* On omandanud teadmised kultuuride majanduslikust käsitlusest ja mõjudest majandusarengule;
* Saab aru fiskaal- ja rahanduspoliitikatest ning turgude toimimisest;
* Tunneb olulisemate majandusvaldkondade arengusuundi ning mõistab nende aktuaalseid probleeme.
Õpingute alustamise tingimused:
Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Programmile registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.
Õppejõud:
Akadeemiline tipptase (professor, külalisprofessor, lektor), strateegiline juht (töökogemus), praktiline kogemus (projektijuhtimise koolitus).
Toimumiskoha info:
Tartu linn Programm toimub sessioonõppes Tartus Delta majas koos veebitoega Moodle keskkonnas. Sessioonõppes õppetöö toimub kombineeritud videoloengute ja veebiseminaride abil, mida toetavad iseseisvad lugemised ja ülesanded Moodle keskkonnas.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Programm koosneb kolmest õppeainest, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse ja Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel magistriprogrammidega kevadsemestril:
SVMJ.08.016 Regionaalne majandus ja kultuur: Euroopa, Aasia, Aafrika, Ameerikad (6 EAP)
SVMJ.08.026 Tulevikku vaatav juhtimine muutuvas maailmas: kontseptsioonid, väljakutsed ja poliitikad (3 EAP)
SVMJ.08.027 Privaatsus ja andmekaitse - eetilised, õiguslikud ja IT aspektid (6 EAP)
Nõuded lõpetamiseks:
Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida 100% ained kogumahuga 15 EAP.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerimise lisainfo:
Vastuvõtu aluseks on 1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning 2) motivatsioonikirja esitamine.

Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Palume tuua seal välja oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.

Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument. Haridust tõendava dokumendi palume saata aadressil anneli.kutt@ut.ee kursusele registreerumise tähtajaks.
Registreerumise tähtaeg:
25.01.2025
Täiendav info:
Anneli Kütt, anneli.kutt@ut.ee, +372 +372 737 6318
Programmi kood:
SVMJ.TK.062
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 29.08.2024 - 29.08.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 10.02.2025 - 31.01.2026 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.09.2024 - 31.05.2025 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 10.02.2025 - 31.01.2026 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 08.10.2024 - 03.12.2024 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Lähiajal algavad koolitused.
06.10.2021
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023