Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud

Toimumise aeg
Maht
0.25 EAP (6 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
144 EUR
Õppejõud
Tõnu Toompark
Õppekava rühm
Juhtimine ja haldus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
- selgitada elamispindade turu näitel kinnisvara, investeeringu ja kinnisvarainvesteeringu olemust; - selgitada kinnisvarainvesteeringu finantseerimise põhimõtteid; - anda ülevaade peamistest üürikinnisvara investeeringut puudutavatest finantssuhtarvudest; - käsitleda praktilist töövahendit üüriinvesteeringu tasuvuse mõõtmisel.
Sihtrühm:
Investeerimisest huvitatud inimesed.
Kursuse õpiväljundid:
Koolitusel osaleja:
* teab, mis on investeering ja mis on kinnisvarainvesteeringu peamised omadused;
* teab, mis on kinnisvarainvesteeringu ja üüriinvesteeringu tootlus ja riskid;
* teab, mis on kuidas suurendada tootlust ja maandada riske;
* oskab läbi viia üüriinvesteeringu praktilise finants- ja tasuvusanalüüsi.
Õpingute alustamise tingimused:
Interneti ühendusega arvuti kasutamise võimalus.
Õppejõud:
Tõnu Toompark - Kinnisvaraanalüütik, -konsultant ja koolitaja. Ettevõtja ja kinnisvarainvestor. Majandusteaduste magister.
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. - Kinnisvarainvesteeringu ja üüriinvesteeringu olemus
- Üüriinvesteeringu ohud ja võimalused
- Kinnisvarainvesteeringu finantseerimise põhimõtted
- Üüriinvesteeringu praktiline finants- ja tasuvusanalüüs
6 Tõnu Toompark

Toimumiskoha info:
Videokoolitus. Koolitust lindistatakse ja kõik registreerunud ja koolituse eest tasunud saavad seda järele vaadata.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub veebikeskkonnas.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
kl 10.00 - 15.30 (sisaldab 2x15 min pausi)
Koolitus toimub, kui on registreerunud vähemalt 8 osalejat.

Nõuded lõpetamiseks:
Ei ole.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Väljastatav dokument:
tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerimise lisainfo:
Koolitus toimub, kui on registreerunud vähemalt 8 osalejat. Koolituse arve väljastatakse üks nädal enne koolitust. Koolitusest loobuda on võimalik kuni arve väljastamiseni.
Täiendav info:
Kristel Teearu, kristel.teearu@ut.ee, +372 445 0546
Programmi kood:
SVPC.TK.114
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 05.02.2024 - 31.05.2024 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 18.12.2023 - 04.02.2024 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 28.09.2023 - 04.11.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 28.09.2023 - 04.11.2023 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 28.09.2023 - 04.11.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
20th Estonian Summer School on Computer and Systems Science
19.06.2023
#täiendusõpe
Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist.
14.09.2021
#täiendusõpe #teadus
XXIV pedagoogiline konverents kutsub õpetajaid jagama oma kogemusi lõimitud aine- ja keeleõppest.
15.05.2023
#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale
UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
17.04.2023