Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II

-

Toimumise aeg
Maht
9 EAP (235 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
696 EUR
Õppejõud
Mervi Raudsaar
Erki Korp
Õppekava rühm
Juhtimine ja haldus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Täiendusõppeprogrammi "Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II" esimene osa näitab, et peaaegu kõiki organisatsiooni tegevusi saab käsitleda projektina, millele leitakse sobiv rahastusallikas. Programmi teine osa õpetab, kuidas saab ühest ideest hea projekt, kellelt küsida vajaminev rahasumma, kuidas vormistada edukas projekt, kuidas saada hakkama projekti juhtimisega - neile küsimustele annab see programm vastuse.

Sihtrühm:
Programm on suunatud inimesele, kellel on oma töös vaja projekte kirjutada, neid juhtida ja oma organisatsioonile põhi- või lisaressursse hankida. Proovi lahendada programmi TASEMETESTI

Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- mõistab organisatsiooni planeerimisprotsessi ja pikaajaliste arengueesmärkide kujunemist;
- teab organisatsiooni strateegia, tegevuskava ja eelarve koostamise põhimõtteid;
- oskab koostada organisatsiooni terviklikku rahastusplaani;
- tunneb projektide liike ja fonde;
- oskab planeerida projekti tegevusi ja ressursse;
- tunneb projektikirjutamise erinevaid võimalusi ja nõudeid;
- tunneb projektijuhtimise etappe ja oskab juhtida lihtsamat projekti;
- teab, kuidas projekti tulemusi avalikkusele kajastada;
- tunneb projekti aruandlust ja oskab nõudeid täita.
Õpingute alustamise tingimused:
Haridusnõuet ei ole, tähtis on huvi valdkonna vastu - siis õppimine sujub ja tulemus rõõmustab. Väärtustame lõpetamise tingimusi - arvestatud kodutööd eksami eeldusena ja eksamilävendit 70%.
Õppejõud:
Mervi Raudsaar - Tartu Ülikooli ettevõtluse õppetooli juhataja, kes arendab Tartu Ülikooli Ettevõtluse ja Innovatsiooni Keskuses üle-Eestiliselt ettevõtlusõpet. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna sotsiaaltöö eriala (BA) ning sotsiaaltöö ja -poliitika magistriprogrammi. 2016.a. kaitses ta Tartu Ülikoolis sotsioloogia doktorikraadi teemal "Developments of social entrepreneurship in Estonia" ("Sotsiaalse ettevõtluse arengud Eestis"). Mervi Raudsar on asutanud mitu ettevõtet, töötanud erakõrgkooli juhatuses ja juhtinud kolmanda sektori organisatsioone. Alates 2007.a. töötab ta Tartu Ülikoolis, kus tema valdkonnaks on ettevõtlusõppe metoodika arendamine ja rakendamine. Õppejõuna osaleb ta rahvusvahelistes arendus- ja teadusprojektides. Alates 2015.a. on Mervi Raudsaar täiendusõppeprogrammide "Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II" ja "Ideest äriplaaniks iPlanneri toel" õppejõud.


Erki Korp - Projektiekspert, kellel on nii taotleja kui rahastaja pikaajaline kogemus nii raha taotleja kui rahastaja esindajana. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari cum laude sotsiaalpedagoogina (1994), TLÜ bakalaureuseõppe (1999) ja 2000.a. Magister Atriumi teaduskraadiga. Aastail 2011-15 töötas Erki Korp Tallinna Nõmme Linnaosa vanema ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti asejuhatajana, aastail 2000-2011 Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja ja Tallinna Linnavalitsuse Partnerlusprogrammi Riskilaps koordinaatorina. Ta on juhtinud programme Avatud Eesti Fondis ja Lastekaitse Liidus ning olnud Maailma Kristliku Lastefondi (Christian Children's Fund Inc.) Eesti esindaja. Erki Korp on avaldanud mitmeid raamatuid ja on alates 2003.a. programmi "Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II" külalisõppejõud.


Content:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. Organisatsiooni terviklik planeerimisprotsess. Organisatsiooni tegevused kui projektid. Projektitöö kvaliteet. Välisrahastamise põhimõtted ja rahastusallikad. Terviklik rahastusplaan

2. Projektitöö põhialused. Projektitöö erinevad võimalused ja rahastusallikad. Projekti planeerimine. Projekti kirjutamine. Projekti esitamine rahastajale ja rahastamisotsus. Projektijuhtimine ja avalikkussuhted. Projekti aruandlus. Projektijuhi meelespea
235 Mervi Raudsaar, Erki Korp

Hinnainfo:
Programmi hind sisaldab paberkandjal õpikuid, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), konsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses). Semestri avaaktus-infotunnil saad kätte kogu õppematerjali. Mis tempos õpid, sh mitmesse ossa semestri töö jaotad, on enda otsustada. Sellepärast palume ka õppetasu laekumist programmi infotunniks.  Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Toimumiskoha info:
Tallinn
Õppekeskkonna kirjeldus:
Tartu Ülikooli Tallinna esindus (Teatri väljak 3, raamatukogu majas Solarise keskuse vastas) ja moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Programm toimub sessioonõppena kaugkoolituse vormis.

Õppejõudude koostatud kaks paberkandjal õpikut (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (oma projekti ja selle liftikõne koostamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:

 • 7.detsembril 2023 kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
 • 12.-29.veebruaril 2024 rühmakonsultatsioonide sessioonidel moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
 • 9.märtsil 2024 kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%)

  Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).


 • Nõuded lõpetamiseks:
  Eksamilävend on 70%.

  Vaata, kuidas lõpetasid:
 • 79.lend veebiaktusega 9.12.2021 ja
 • 84.lend klassiaktusega 28.06.2022


 • Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
  Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
  Hindamismeetodid:
  Programm lõpeb eksamiga (valikvastustega test), mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö (projekt ja selle liftikõne).

  Hindamiskriteeriumid:
  Eksamilävend on 70%.
  Väljastatav dokument:
  tunnistus
  Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
  Jah
  Registreerimise lisainfo:
  Registreerumisinfo järgi saadame arve. Kui plaanid muutuvad ja loobute, siis palun teavitage programmijuhti: karin.liikane@ut.ee Tutvuge ka Tartu Ülikooli täiendusõppe tingimustega: https://ut.ee/et/kursusele-registreerumine https://ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine
  Registreerumise tähtaeg:
  27.11.2023
  Täiendav info:
  Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, +372 +372 737 6606
  Programmi kood:
  MJJV.TK.048
  Täiendusõppe üldinfo:
  Elukestva õppe keskus
  Ülikooli 18, Tartu, 50090
  +372 737 5804

  Samas õppevaldkonnas on algamas veel


  Toimumise aeg: 05.02.2024 - 31.01.2025 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 09.02.2024 - 09.02.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 12.02.2024 - 12.02.2024 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 05.02.2024 - 16.06.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Inglise

  Toimumise aeg: 21.02.2024 - 16.05.2024 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
  #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
  Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
  27.11.2023
  #kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
  Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
  01.10.2023
  #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
  Prokrastineerimine tähendab ebameeldivate või raskete ülesannete edasilükkamist või nendega viivitamist. Selles artiklis leiad, kuidas prokrastineerimisega paremini toime tulla.
  04.09.2023
  #tudengile #õppimine #sisseastumine #täiendusõpe #tudengivari #esmakursuslane #välismaal õppija
  Selles artiklis on mõned nipid ja uuringud sellest, kuidas leida uusi sõpru.
  29.08.2023