Majandusarvestus I, II

-

Toimumise aeg
Maht
9.25 EAP (240 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
540 EUR
Õppejõud
Piret Linnasmägi
Õppekava rühm
Majandusarvestus ja maksundus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
MJJV.TK.036
Eesmärk:
Täiendusõppeprogrammiga "Majandusarvestus I, II" soovime äratada süvendatud huvi raamatupidamisarvestuse vastu ja veenda ettevõtlusega tegelema hakkavat inimest majandusarvestuse vajalikkusest. Me ei käsitle keerulisemaid ja harvaesinevaid arvestusmeetodeid, vaid keskendume väikeettevõtte raamatupidamisarvestuse korraldamisele. Kursus on tihedalt seotud Eesti hea raamatupidamistavaga. Toome esitatud teooriatele toetudes ka palju praktilisi näiteid. Õpime kasutama raamatupidamisprogrammi Merit võimalusi.

Sihtrühm:
Osalema ootame (väike)ettevõtte juhti ja omanikku, kes väärtustab raamatupidamisarvestust kui oskust tänapäeva majandusruumis orienteeruda. Kasuks tulevad teadmised neile, kelle tööülesandeks on esmatasandi majandusarvestuse korraldamine. Samuti soovitame programmi raamatupidajale, kes veel pikka praktilist tööd teinud ei ole ja seetõttu vajab edasiminekuks uusi teadmisi. Proovi lahendada programmi TASEMETESTI

Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - eristab ja mõtestab majandusarvestuse erinevaid osiseid; - mõistab finantsarvestuse olemust ja tunneb aluseid majandusarvestuse keskkonnas; - tunneb raamatupidamise head tava; - oskab koostada ja kasutada raamatupidamise sise-eeskirja; - oskab korraldada raamatupidamisprotsessi ja teostab erinevaid raamatupidamiskandeid; - oskab arvestada ettevõtte varasid ja kasumit; - oskab kajastada nõudeid, varusid, põhivara ja kohustusi; - tunneb majandusarvestusega seotud seadusi ja õigusakte.
Õppejõud:
Piret Linnasmägi - Raamatupidaja, konsultant ja koolitaja nii finantsarvestuse kui juhtimise alal. Piret Linnasmägil on sotsiaalteaduse magistrikraad finantsjuhtimises (Turundus ja finantsjuhtimine, Tartu Ülikool ning Tartu Ülikooli ärijuhtimise diplom. Ta on läbinud erinevaid koolitusi finantsarvestuse, maksude ja juhtimise teemadel. Piret Linnasmägi on mitmete õppematerjalide autor. Ta on juhtinud erinevaid ettevõtteid ja korraldanud-konsulteerinud raamatupidamisarvestuse korraldamist väikeettevõtetes. Alates 2008.a. on Piret Linnasmägi programmide "Majandusarvestus I, II" ja "Majandusarvestus III" külalisõppejõud.


Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. Majandusarvestuse olemus ja osised. Majandusarvestust reguleerivad õigusaktid. Raamatupidaja kutse-eetika. Raamatupidamise põhimõisted ja hea tava. Majandustehingud majandusarvestuses. 2. Finantsarvestuse põhimõtted, -mõisted ja -tunnused. Kontod, lausendid, kirjed ja paranduskanded. Nõuete, varude, põhivara ja kohustiste kajastamine. 240 Piret Linnasmägi

Õpingute alustamise tingimused:
Haridusnõuet ei ole, tähtis on huvi valdkonna vastu - siis õppimine sujub ja tulemus rõõmustab. Väärtustame lõpetamise tingimusi - arvestatud kodutööd eksami eeldusena ja eksamilävendit 70%.

Nõuded lõpetamiseks:
Eksami sooritamine kolme semestri jooksul.

Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tallinn
Õppekeskkonna kirjeldus:
TÜ Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ja moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Programm toimub sessioonõppena kaugkoolituse vormis. Õppejõudude koostatud kaks paberkandjal õpikut (sh mõisted, näited, testid, kordamisküsimused) on iseseisvaks läbitöötamiseks ja kodutöö (kaasuse lahendamise) juhendiks. Programmi jooksul näeme:
 • 15.detsembril kl 17 infotund-avaaktusel TÜ Tallinna esinduses
 • vahemikus 13.veebruar-2.märts toimuval rühmakonsultatsioonidel moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton
 • 11.märtsi kl 11 lõpueksamil (valikvastustega test, lävend 70%) Eksami eduka sooritajana saate Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hindelehega (ainepunktid).

 • Hinnainfo:
  <b>Hind</b> sisaldab paberkandjal õpikuid, veebimaterjale (kaasus, vahetest, jne), konsultatsioonide ja tavaeksami tasu ning käibemaksu. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses).<p>
  Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
  Jah
  Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
  Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
  Hindamismeetodid:
  Programm lõpeb eksamiga (valikvastustega test), mille eelduseks on arvestuse saanud kodutöö.

  Hindamiskriteeriumid:
  Eksamilävend on 70%. Vaata, kuidas lõpetas veebiaktusega kaugkoolitusprogrammide 79.lend 9.12.2021 ja klassiaktusega 80.lend 5.05.2022.
  Registreerumise tähtaeg:
  05.12.2022
  Registreerimise lisainfo:
  Registreerumisinfo järgi saadame arve. Kui plaanid muutuvad ja loobud, siis palun teavita programmijuhti: karin.liikane@ut.ee Tutvu ka Tartu Ülikooli täiendusõppe tingimustega: https://ut.ee/et/kursusele-registreerumine https://ut.ee/et/kursuste-eest-tasumine
  Täiendav info:
  Karin Liikane, karin.liikane@ut.ee, +372 +372 737 6606
  Täiendusõppe üldinfo:
  Elukestva õppe keskus
  Ülikooli 18, Tartu, 50090
  +372 737 5804

  Samas õppevaldkonnas on algamas veel


  Toimumise aeg: 01.02.2023 - 16.06.2023 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Inglise

  Toimumise aeg: 12.12.2022 - 22.01.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 01.02.2023 - 15.06.2023 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 30.01.2023 - 05.03.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

  Toimumise aeg: 15.12.2022 - 11.03.2023 Maht: 4.5 EAP (120 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
  01.11.2022
  #täiendusõpe
  Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
  01.11.2022
  05.09.2022
  05.09.2022