Praktiline kodukeemia II

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
24 EUR
Õppejõud
Anneli Jõgela
Joana Jõgela
Mariel Olkonen
Õppekava rühm
Keemia
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2TP.TK.108
Eesmärk:
Arendada gümnaasiumi õpilaste oskusi juhendi abil iseseisvalt eksperimentaalseid töid läbi viia. Lisaks arendada nende oskusi kasutada olemasolevaid teadmisi eksperimente selgitamisel ja suhtuda allikakriitiliselt juurde otsitavasse informatsiooni.
Sihtrühm:
õpilased alates 10. klassist; Kursusele oodatakse õpilasi, kes lõpetasid TÜ teaduskooli kursuse "Praktiline kodukeemia I". õpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud õpilane: * oskab planeerida ja läbi viia eksperimente juhendi ning varasemate kogemuste põhjal; * teeb järeldusi saadud katsetulemustest; * on tutvunud katsetes kasutatud ainete keemiliste omadustega; * omandab oskuse suhtuda allikakriitiliselt otsitavasse informatsiooni; * oskab õpitu põhjal iseseisvalt koostada ja teostada ühe eksperimentaalse ploki.
Õppejõud:
Anneli Jõgela - Värska Gümnaasiumi keemiaõpetaja
Joana Jõgela - MSc (keemia)
Mariel Olkonen - Tartu Ülikooli bakalaureuse astme üliõpilane
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Teaduslikud pannkoogid (pihussüsteemid, külmumine, Maillardi reaktsioon) 15 Anneli Jõgela, Joana Jõgela
2. Kes varastas pannkoogid? (Kromatograafia, sõrmejälje määramine, joodi keemilised omadused) 15 Anneli Jõgela, Joana Jõgela
3. Hüppavad elektronid (redoksreaktsioon, metallide korrosioon, oksüdeerumine) 15 Anneli Jõgela, Joana Jõgela
4. Helendame! (Luminestsentskiirgus, ainete lahustuvus, vedeliku voolavus) 15 Anneli Jõgela, Joana Jõgela
5. Leiutamisvoor (iseseisvalt välja töötatud teema plokk) 18 Anneli Jõgela, Joana Jõgela

Nõuded lõpetamiseks:
tunnistusega lõpetamiseks on vaja sooritada kõik viis teemat positiivse tulemusega; tõendiga lõpetamiseks on vaja sooritada vähemalt kolm tööd positiivse tulemusega (sh iseseisevalt väljatöötatav plokk).
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
TÜ Moodle'i keskkond
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus toimub veebipõhiselt TÜ Moodle´i keskkonnas
Toimumise ajakava ja lisainfo:
veebipõhiselt vastavalt tegevuskavale Moodle'i keskkonnas
Hinnainfo:
24 EUR - hind üldhariduskooli õpilastele
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Testid; Eksperimentaalne töö
Hindamiskriteeriumid:
koondhinne kujuneb viie eksperimentaalse teema eest saadud arvestuste põhjal
Registreerumise tähtaeg:
08.01.2023
Täiendav info:
Annika Põlgast, annika.polgast@ut.ee, +372 +372 508 1170
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 14.12.2022 - 31.01.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022