Programmeerimisest maalähedaselt

-

Toimumise aeg
Maht
1 EAP (26 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
100 EUR
Õppejõud
Marina Lepp
Õppekava rühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
MTAT.TK.006
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on tutvustada programmeerimist ja sellega seonduvat neile, kel programmeerimisega varasemat kokkupuudet pole olnud.
Sihtrühm:
Inimesed, kel puudub eelnev kokkupuude programmeerimisega. Kursus on mõeldud erinevas vanuses huvilistele.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: tunneb ära olulisemad programmeerimise konstruktsioonid programmeerimiskeeles Python kirjutatud lihtsas programmis; oskab lihtsates programmilõikudes teha ülesandele vastavaid muudatusi; oskab ülesandes toodud kirjelduse järgi koostada Pythoni programmi; oskab leida seoseid programmeerimise ja erinevate eluliste ning kunstiliste nähtuste vahel ning julgeb neid teistele esitada; on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi selle valdkonnaga rohkem kurssi viia ning on teadlik sellekohastest võimalustest.
Õppejõud:
Marina Lepp - Informaatika kaasprofessor
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Tutvumine programmeerimise põhimõistete ja konstruktsioonidega. Algoritm. Programm. Muutuja. Andmetüübid. Valikulause. Tsükkel. Alamprogrammid. Regulaaravaldis. Andmevahetus. Failid. Programmeerimisega seotud näited erinevatest eluvaldkondadest. 26 Marina Lepp

Nõuded lõpetamiseks:
Arvestuse saamiseks tuleb kohustuslikud ülesanded lahendada nõutud tasemel.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Tegemist on Moodle'is (moodle.ut.ee) toimuva 100% e-kursusega.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Õppetöö toimub Moodle keskkonnas.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Kontrollülesanded. Nädalatestid.
Hindamiskriteeriumid:
Lahenduste korrektsus. Vastuste õigsus.
Registreerumise tähtaeg:
16.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Enne registreerumist kindlasti vaadata: https://courses.cs.ut.ee/2023/progmaa/spring
Täiendav info:
Ülle Holm, ulle.holm@ut.ee, +372 +372 737 6432
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 15.02.2023 - 15.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 18.01.2023 - 18.01.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 31.03.2023 - 31.03.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 21.04.2023 - 21.04.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 23.01.2023 - 09.04.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022