Programmeerimise alused

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppetöö vorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Marina Lepp
Õppekava rühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Tutvustada algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist ning sellega seonduvat neile, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.
Sihtrühm:
Erialase IT tasemehariduseta või aegunud oskustega töötavad täiskasvanud. Kasuks tuleb kursuse "Programmeerimisest maalähedaselt" läbimine, aga seda saab korvata kõrge motivatsiooni ja innuka õppimisega. Sihtrühma hulka ei kuulu üliõpilased ja Tartu Ülikooli töötajad.
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- oskab programmeerimise baaskonstruktsioone (tingimuslause, tsükkel, funktsioon) esitada nii plokkskeemidena kui ka programmilõikudena programmeerimiskeeles Python;
- oskab lihtsa ülesande realiseerida programmina programmeerimiskeeles Python, kasutades seejuures erinevaid baaskonstruktsioone ja andmetüüpe (täisarvud, ujukomaarvud, sõned, järjendid), muutujaid, operatsioone, graafikavahendeid ning andmevahetust failidega;
- oskab leida ja sõnastada enda eri- või huvialaga seotud programmeerimisülesandeid ja neid lahendada;
- omab esmast ülevaadet programmeerimise ajaloost, erinevatest programmeerimiskeeltest, arvusüsteemidest, regulaaravaldisest ja rekursioonist;
- on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi programmeerimisega rohkem kurssi viia ning on teadlik sellekohastest võimalustest.
Õppejõud:
Marina Lepp - Informaatika kaasprofessor
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Algoritm. Programm. Muutuja. Andmetüübid. Sisend kasutajalt. Programmeerimise ajaloost. 9 Marina Lepp
2. Tingimuslause. Juhuslik arv. Kilpkonnagraafika. Arvusüsteemid. Tõeväärtused. 9 Marina Lepp
3. Tsükkel. Labürint. 9 Marina Lepp
4. Sõned. Graafika. Arvutigraafika. 9 Marina Lepp
5. Järjend. Failid. Krüpteerimine. 9 Marina Lepp
6. Funktsioonid. Rekursioon. 9 Marina Lepp
7. Andmevahetus. Lihtne kasutajaliides. Tekstikodeering. 9 Marina Lepp
8. Kordamine. Regulaaravaldis. Erinevad programmeerimiskeeled. Ametid IT sektoris. 9 Marina Lepp

Hinnainfo:
Koolitust rahastab ESFi VÕTI.
Toimumiskoha info:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Tegemist on Moodle'is (moodle.ut.ee) toimuva 100% e-kursusega.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Õppetöö toimub Moodle keskkonnas 14.10-08.12.2024.
Nõuded lõpetamiseks:
Arvestuse saamiseks tuleb kohustuslikud ülesanded (kontrollülesanded ja nädalatestid) lahendada nõutud tasemel.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Kontrollülesanded
Nädalatestid
Hindamiskriteeriumid:
Lahenduste korrektsus Vastuste õigsus
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerimise lisainfo:
Registreerumisel palun lisage kindlasti oma töökoht ja amet ning lahtris "Täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega" selgitage paari lausega oma motivatsiooni kursusel osalemiseks (max kuni 1000 tähemärki). Juhime tähelepanu, et registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Osalejad valitakse välja motivatsioonikirjade alusel ja teile saadetakse eraldi kinnitus, et olete koolitusele vastu võetud. Motivatsioonikirja puudumisel pääseb koolitusele vaid juhul, kui sinna jääb vabu kohti.
Kursuse hind on 195 eurot ja see tasutakse kursuse lõpetaja eest ESF VÕTI vahenditest.

Tulenevalt rahastusreeglitest edastatakse tasuta kursustel osalejate andmed Statistikaametile, kellel on õigus küsida 6 kuud peale kursuse lõppu tagasiside saamiseks täiendavaid küsimusi e-posti või telefoni teel.

Registreerudes koolitusele annate loa oma andmete edastamiseks Statistikaametile ja kinnitate, et kuulute sihtrühma ning osalete koolitusel selle läbimiseks nõutud mahus (võib lisada väljavõtte lõpetamise tingimustest).

Registreerudes koolitusele
- annate loa oma andmete edastamiseks Statistikaametile;
- kinnitate, et kuulute sihtrühma ning osalete koolitusel selle läbimiseks nõutud mahus (väljavõte lõpetamise tingimustest);
- kinnitate, et olete teadlik ja nõustute, et kursusest loobumisest mitteteatamisel või kursuse katkestamisel on ülikoolil õigus teilt nõuda hüvitist kursuse hinna ulatuses vastavalt ülikooli täiendusõppe õppetasu kehtestamise, arveldamise ja õppetasust vabastamise korras sätestatule (kättesaadav veebilehel: https://ut.ee/et/oigusaktid).
Registreerumise tähtaeg:
01.10.2024
Täiendav info:
Ülle Holm, ati.taiendope@ut.ee, +372 +372 737 6432
Programmi kood:
MTAT.TK.012
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 09.09.2024 - 13.10.2024 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppetöö vorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 09.09.2024 - 06.10.2024 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppetöö vorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 28.07.2024 - 10.08.2024 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 02.09.2024 - 29.06.2025 Maht: 14 EAP (364 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.09.2024 - 29.06.2025 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Lähiajal algavad koolitused.
06.10.2021
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023