Väärtused, voorused ja pahed

-

Toimumise aeg
Maht
1.5 EAP (39 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
20 EUR
Õppejõud
Helen Hirsnik
Heidy Meriste
Mari-Liis Nummert
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2TP.TK.118
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on mõtestada väärtuste, vooruste ja pahede temaatikat. Kursusel osaleja õpib kursuse käigus märkama nii enda kui ka oma kaaslaste väärtusvalikuid.
Sihtrühm:
10.-12.klassi õpilased
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: on teadlik oma moraalsetest tõekspidamistest ning oskab neid kriitiliselt hinnata väärtusselitusliku lähenemise abil; teadvustab igapäevaelulistes situatsioonides esilekerkivaid moraalseid probleeme ning oskab nende üle mõtestatult diskuteerida ning lahendusi pakkuda; on mõtestanud väärtusvalikuid läbi väärtusi, voorusi ja pahesid puudutavate filosoofiliste ja ilukirjanduslike tekstide.
Õppejõud:
Helen Hirsnik - TÜ eetikakeskuse koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja, MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Heidy Meriste - TÜ eetikakeskuse nooremteadur, MA (filosoofia)
Mari-Liis Nummert - TÜ eetikakeskuse projektijuht
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Väärtused (väärtusselitus, refleksioon, dilemmad) Voorused (nt sõprus, ausus) Pahed (nt uhkus, valetamine, kadedus, kahjurõõm) 39 Helen Hirsnik, Heidy Meriste, Mari-Liis Nummert

Nõuded lõpetamiseks:
tunnistusega lõpetamiseks on vaja: * õigeaegselt sooritada etteantud lugemis- ja analüüsiülesanded; * anda kaaslaselt-kaaslasele tagasisidet foorumipostituste näol; * ette valmistuda Zoomi-seminariks ja sel osaleda.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus toimub veebipõhiselt TÜ Moodle´i keskkonnas
Toimumise ajakava ja lisainfo:
veebipõhiselt vastavalt tegevuskavale Moodle'i keskkonnas
Hinnainfo:
20€ - hind üldhariduskooli õpilastele
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
kirjalikud tööd, kaaslaselt-kaaslasele tagasiside, Zoomi-seminar
Hindamiskriteeriumid:
Arvestuse saamiseks peavad ettenähtud tähtajaks olema täidetud kõik kohustuslikud ülesanded
Registreerumise tähtaeg:
25.12.2022
Täiendav info:
Annika Põlgast, annika.polgast@ut.ee, +372 +372 508 1170
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 03.02.2023 - 03.02.2023 Maht: 0.1 EAP (3 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 27.01.2023 - 29.04.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 04.01.2023 - 19.03.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 26.01.2023 - 27.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.05.2023 - 02.05.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022