Valgustehnika algajale

Toimumise aeg
Maht
0.25 EAP (6 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Viljandi
Hind
tasuta
Õppejõud
Siim Reispass
Õppekava rühm
Muusika ja esituskunstid
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
HVVK.TK.232
Eesmärk:
Kursuse eesmärk on anda algteadmised valgustehnikaga töötamisest, ohutustehnikast, arendada erialast sõnavara, eristada erinevaid valgustite tüüpe ning nende tehnilisi omadusi. Anda algteadmised valguspult MagicQ ChamSys programmeerimisel. Anda põhilised teadmised enimlevinud valguse langemisnurkadest ning nende omadustest, millised füüsilisi parameetreid saab valgusega kontrollida.
Sihtrühm:
Kursus on suunatud kultuurimajade ning väiksemate etendus- ja kultuuriasutuste tehnikutele.
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija: - Oskab erialast sõnavara - Oskab valguslahendusi luues ohutult töötada - Tunneb erinevaid valgustite liike ning nende põhiomadusi - Teab levinud valguse langemisnurkasid ning nende omadusi - Oskab valguspult MagicQ ChamSys opereerida peamisi toiminguid (patch, valguse programmeerimine, valguspiltide salvestamine, nende taasesitamine)
Õppejõud:
Siim Reispass - TÜ VKA teatrikunsti visuaaltehnoloogia valguskujunduse eriala lõpetanu, 10a töötanud teatris NO99, 15 aastat olnud vabakutseline valguskujundaja.
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. - Valguslahenduse loomine - Ohutustehnika - Erialane sõnavara - Valgustite tüübid ja nende omadused - Peamised valgussuunad ja nende omadused - Valguspuldiga opereerimine 6 Siim Reispass

Nõuded lõpetamiseks:
Aktiivne osalemine õppetöös (100%)
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Viljandi maakond TÜ Viljandi kultuurikadeemia Must Saal (Posti 1, Viljandi)
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
4. veebruar 2023 kell 13-18
Hinnainfo:
Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Praktiline ülesanne
Hindamiskriteeriumid:
Praktilise ülesande sooritamine
Registreerumise tähtaeg:
21.01.2023
Registreerimise lisainfo:
Registreerumisel palun lisage oma töökoht ja amet ning lahtrisse "Täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega" lühike motivatsioonikiri koos põhjendusega (kuni 1000 tähemärki), miks soovite sellel koolitusel osaleda. Juhime tähelepanu, et registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Osalejad valitakse välja motivatsioonikirjade alusel ja teile saadetakse eraldi kinnitus, et olete koolitusele vastu võetud.
Täiendav info:
Katrin Tambet, katrin.tambet@ut.ee, +372 +372 435 5231
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 21.01.2023 - 29.01.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 16.01.2023 - 09.05.2023 Maht: 7 EAP (182 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 09.01.2023 - 30.04.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022