Viha valitsemine

-

Toimumise aeg
Maht
0.75 EAP (18 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Viljandi
Hind
tasuta
Õppejõud
Sergei Drõgin
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
HVVK.TK.229
Eesmärk:
Anda teadmisi viha tundmisest ja vihastamisest ning sellest, mis toimub sel ajal inimese sees; Selgitada, miks oma ärrituse kontrolli all hoidmine on vajalik ning miks viha valitsemine on kasulik; Pakkuda võimalust õppida praktiliselt oma viha juhtima läbi rolliharjutustes osalemise ning kodutööde sooritamise ja parendada oma oskusi viha valitsemiseks.
Sihtrühm:
Kõik enesearengust huvitatud inimesed.
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija: - oskab välja tuua positiivsed ja negatiivsed küljed agressiivsest käitumisest; - oskab eristada agressiivse käitumise arengufaase; - on võimeline märkama ja kontrollima oma mõtteid; - oskab praktikas kasutada lõdvestumismeetodeid; - oskab eristada erinevaid käitumisstiile ja käituda asjalikult OTSE skeemi abil; - oskab eristada kriitikat solvangust ning oskab nendele reageerida; - on võimeline märkama ja vastu panema grupi survele.
Õppejõud:
Sergei Drõgin - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia seikluskasvatuse õpetaja (MA). Viha valitsemise koolitamisega alustas aastatel 2000-2007, mil aitas psühholoogil viia läbi viha juhtimise kursust Viljandi Noortevangla kasvandikele. Alates aastast 2008 on Sergei Drõgin õppejõuna viha valitsemise kursust õpetanud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tudengitele ning täiendkoolitusena erinevatele sihtrühmadele. Omab suur kogemust väga erineva taustaga inimestele kursuse läbi viimisel.
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Agressiivse käitumise käsitlemine ja enda sees toimuvate protsesside märkamine. Rollimängud viha valitsemise meetodite omandamiseks. 18 Sergei Drõgin

Nõuded lõpetamiseks:
70% kontakttundides osalemine.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Viljandi maakond TÜ Viljandi kultuuriakadeemia (Posti 1, Viljandi) ruum 128 / 202
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
04.02.2023, algus kell 11:00 (ruum 128) 11.02.2023, algus kell 11:00 (ruum 128) 18.02.2023, algus kell 11:00 (ruum 202)
Hinnainfo:
Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Praktiline ülesanne.
Hindamiskriteeriumid:
Aktiivne osalemine õppetöös ja praktiliste ülesannete sooritamine.
Registreerumise tähtaeg:
21.01.2023
Täiendav info:
Katrin Tambet, katrin.tambet@ut.ee, +372 +372 435 5231
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 14.02.2023 - 15.03.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 24.01.2023 - 26.01.2023 Maht: 1 EAP (24 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 05.01.2023 - 06.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 02.02.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 18.04.2023 - 19.04.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022