Autor:
Andres Tennus

Sotsiaalteaduste valdkond esitab rektorikandidaadiks professor Raul Eametsa

9. veebruaril toimunud sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu koosolekul otsustati esitada Tartu Ülikooli rektori kandidaadiks professor Raul Eamets.

Makroökonoomika professori, sotsiaalteaduste valdkonna dekaani ja majandusteadlase Raul Eametsa sõnul on rektori ülesanne olla nähtav ka väljaspool ülikooli ning tagada, et vastu võetud põhimõttelised otsused kõrghariduse ja teaduse rahastamisel ka ellu viidaks. „Palju on vaja veel tööd teha, et kõrghariduse olulisus, selle rahastus ja areng ei jääks ainult erakondade valimiseelsetesse debattidesse,“ ütles professor.

Leian, et seitsmeaastane kogemus valdkonna dekaanina ja rektoraadi liikmena on andnud mulle vajaliku kogemuse ning pädevused, et rektoriametis hakkama saada.

Raul Eamets

Raul Eamets on sündinud 5. juulil 1964. aastal Pärnus ja lõpetanud 1982. aastal Sindi Keskkooli. 1987. aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna ja 1993. aastal sai majandusteaduste magistrikraadi (MA) Tartu Ülikoolis, kus kaitses 2001. aastal ka filosoofiadoktori kraadi majandusteaduses. Ülikoolis on Raul Eamets läbinud kõik karjääriastmed, alustades stažöör-uurija ametikohast 1987. aastal. Makroökonoomika professoriks valiti ta 2005. aastal. Raul Eamets on olnud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas aastatel 2006–2014 rahvamajanduse instituudi juhataja ja aastatel 2014–2015 dekaan. Alates 1. jaanuarist 2016 on ta sotsiaalteaduste valdkonna dekaan.

Raul Eamets on paljude kodumaiste ja rahvusvaheliste uuringute ja analüüside autorina osalenud Eesti tööturu, migratsioonipoliitika ja hariduspoliitika aruteludes. Tema kesksed uurimisteemad on tööturu paindlikkus, haridussüsteemi vastavus tööturu vajadustele, palgalõhe ja Eesti makromajandusliku keskkonna areng. Viimastel aastatel on ta tegelenud hariduse ja tulevikuoskuste, globaalsete trendide ning rändepoliitika teemadega. Kokku on Raul Eametsal ilmunud 155 teaduspublikatsiooni. Lisaks on ta osalenud 32 teadusprojektis juhi või täitjana. Tema juhendamisel on kaitstud 9 doktoritööd ja 39 magistritööd ning neljal korral on ta valitud majandusteaduskonna üliõpilaste lemmikõppejõuks. Lisaks on talle antud Tartu Ülikooli teenetemärk ja medal.

Valimiskogu valib rektori valimiskoosolekul 20. aprillil 2023.

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Tudengipaar botaanikaaias

Tartu Ülikooli muuseumide välinäitusel Tallinnas tutvustatakse teadlas- ja tudengielu

Portfoolio

Visuaalmeedia talituse tehtud tööd.