Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1200 € semestris või 60 €/EAP

Õpingud kaheaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud kolmele aastale. Selles ainulaadses õppekavas on ühendatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsemiseks vajalikud pädevused. Ootame õppima neil erialadel juba töötavaid inimesi, kes soovivad uuendada oma teadmisi ning arendada oma teoreetilisi ja praktilisi oskusi. Meie vilistlased leiavad rakendust nii era- kui ka avalikus sektoris, sealhulgas riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes. 

„Selles tulevikkuvaatavas õppekavas on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond lõimitud teenusedisainiga. Õppija omandab teadmised ja oskused selle kohta, kuidas kaasata erinevaid huvirühmi, et luua inimkeskseid terviklahendusi.“ 

Ewe Alliksoo, õppekava programmijuht

„Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon“ on Pärnu kolledži uus tasuline magistritaseme õppekava, mille alusel võtame õppijaid esimest korda vastu 2022. aastal. Õpingud kaheaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud kolmele aastale. Meil on sessioonõppe.
 

Õpe toetab su professionaalset arengut ning annab sulle nii sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonnas tegutsemiseks vajalikud pädevused, sealhulgas süvendatud tõenduspõhised teadmised innovatsioonist sotsiaalvaldkonnas. 

Õppekava fookuses on mitme valdkonna koordineeritud koostöö eesmärgiga luua inimkeskseid lahendusi. Sa omandad metoodilised teadmised ja oskused lahenduste leidmiseks erinevate sihtrühmade heaolu silmas pidades. 

Sa saad teadmised ja oskused selle kohta, kuidas kohaneda töö kiiresti muutuva sisu ja keskkonnaga ning töötada tulemuslikult meeskondades ja võrgustikes. Sa omandad analüütilised oskused probleemide mõistmiseks ja lahendamiseks ning otsuste langetamiseks, samuti arendad võimekust disainida teenuseid. 

Image
tudengid

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 60 eurot ainepunkti eest ning planeeritud õppetöö maht osakoormusega õppides on kuni 22 EAP semestris. Semestritasu on 1200 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Pärnu on õppimiseks suurepärane koht.

Pärnu kolledži hoones tegutsevad ka ettevõtluse arendajad ja me teeme koostööd ettevõtjatega. Ettevõtlikel õppuritel aitavad teoreetilisi teadmisi ellu rakendada Starter @Pärnumaa, konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja telesaade „Ajujaht“.  

Õppetöö kõrval on kolledžis meeleolukas üliõpilaselu. Igal aastal on meil traditsiooniline rebastenädal ja jõulupidu ning me tähistame emakeelse ülikooli aastapäeva.  

Väärt teadmisi pakuvad Pärnust pärit ja Pärnuga seotud haritlasi koondava Academia Pernaviensise mõttekojad. 

Pärnu kolledžis tegutsevad tudengiteater K-äng2, üliõpilasesindus, videoklubi ja üliõpilaste pallimänguvõistkonnad.

Image
keskkond

Vilistlasena on sul võimalik valida töökohti nii era- kui ka avalikus sektoris. Sa võid asuda tööle näiteks arendusjuhi või sotsiaalnõunikuna, arendades oma töökohas pakutavate teenuste kvaliteeti.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada personaalne õppimiskava. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub vestluse vormis 08. juulil 2023 aadressil Ringi 35, Pärnu.


Erialakatse koosneb kahest osast: personaalne õppimiskava ja vestlus.

Personaalne õppimiskava tuleb esitada SAIS-is koos teiste kandideerimisdokumentidega. Personaalne õppimiskava (kuni 5000 tähemärki) on koostatud etteantud vormil ja annab ülevaate kandidaadi senisest haridus- ja tööalasest tegevusest ning kirjeldab õppimise motivatsiooni ja plaane. Personaalne õppimiskava peab sisaldama informatsiooni järgmiste teemade kohta:

 1. informatsioon kandidaadi varasemate õpingute, omandatud teadmiste, oskuste ja täienduskoolituste kohta;
 2. ülevaade varasemast töökogemusest;
 3. kandidaadi isiklikud arengueesmärgid ja motivatsioon seoses õppekaval õppimisega;
 4. magistritöö teema lühikirjeldus ja millist probleemi soovitakse sellega lahendada.

Personaalse õppimiskava vorm on leitav siit

Vestlus lähtub personaalsest õppimiskavast ning selle raames esitatavad küsimused võivad puudutada:

 • varasemaid õpinguid ja töökogemusi;
 • õpimotivatsiooni;
 • valdkonnaga seotud tulevikuplaane;
 • ootusi õppekavale, isiklikke arusaamu ja tõekspidamisi.
   

Hindamine

Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis:

 1. motiveeritus magistriõpinguteks ja tööks sotsiaalvaldkonnas (max 20 p);
 2. erialane töö- ja õppimiskogemus (max 20 p);
 3. erialased pädevused (sh eneseanalüüsi võimekus) (max 20 p);
 4. magistritöö teema aktuaalsus  (max 20 p);
 5. analüüsi- ja üldistusoskus (max 10 p);
 6. suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (max 10 p).

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Urve Tammann
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse peaspetsialist
Ringi 35–C118, Pärnu
Pärnu kolledž

Pärnu kolledž
Õppeosakond
osakonna juhataja, õppekorralduse peaspetsialist
Ringi 35–C118
+372 445 0547
+372 5552 5501 (3501)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023