Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1200 € semestris või 60 €/EAP

Õpingud kaheaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud kolmele aastale. Selles ainulaadses õppekavas on ühendatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsemiseks vajalikud pädevused. Ootame õppima neil erialadel juba töötavaid inimesi, kes soovivad uuendada oma teadmisi ning arendada oma teoreetilisi ja praktilisi oskusi. Meie vilistlased leiavad rakendust nii era- kui ka avalikus sektoris, sealhulgas riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes. 

„Selles tulevikkuvaatavas õppekavas on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond lõimitud teenusedisainiga. Õppija omandab teadmised ja oskused selle kohta, kuidas kaasata erinevaid huvirühmi, et luua inimkeskseid terviklahendusi.“ 

Ewe Alliksoo, õppekava programmijuht

„Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon“ on Pärnu kolledži uus tasuline magistritaseme õppekava, mille alusel võtame õppijaid esimest korda vastu 2022. aastal. Õpingud kaheaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud kolmele aastale. Meil on sessioonõppe.
 

Õpe toetab su professionaalset arengut ning annab sulle nii sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonnas tegutsemiseks vajalikud pädevused, sealhulgas süvendatud tõenduspõhised teadmised innovatsioonist sotsiaalvaldkonnas. 

Õppekava fookuses on mitme valdkonna koordineeritud koostöö eesmärgiga luua inimkeskseid lahendusi. Sa omandad metoodilised teadmised ja oskused lahenduste leidmiseks erinevate sihtrühmade heaolu silmas pidades. 

Sa saad teadmised ja oskused selle kohta, kuidas kohaneda töö kiiresti muutuva sisu ja keskkonnaga ning töötada tulemuslikult meeskondades ja võrgustikes. Sa omandad analüütilised oskused probleemide mõistmiseks ja lahendamiseks ning otsuste langetamiseks, samuti arendad võimekust disainida teenuseid. 

Image
tudengid

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 60 eurot ainepunkti eest ning planeeritud õppetöö maht osakoormusega õppides on kuni 22 EAP semestris. Semestritasu on 1200 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Pärnu on õppimiseks suurepärane koht.

Pärnu kolledži hoones tegutsevad ka ettevõtluse arendajad ja me teeme koostööd ettevõtjatega. Ettevõtlikel õppuritel aitavad teoreetilisi teadmisi ellu rakendada Starter @Pärnumaa, konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja telesaade „Ajujaht“.  

Õppetöö kõrval on kolledžis meeleolukas üliõpilaselu. Igal aastal on meil traditsiooniline rebastenädal ja jõulupidu ning me tähistame emakeelse ülikooli aastapäeva.  

Väärt teadmisi pakuvad Pärnust pärit ja Pärnuga seotud haritlasi koondava Academia Pernaviensise mõttekojad. 

Pärnu kolledžis tegutsevad tudengiteater K-äng2, üliõpilasesindus, videoklubi ja üliõpilaste pallimänguvõistkonnad.

Image
keskkond

Vilistlasena on sul võimalik valida töökohti nii era- kui ka avalikus sektoris. Sa võid asuda tööle näiteks arendusjuhi või sotsiaalnõunikuna, arendades oma töökohas pakutavate teenuste kvaliteeti.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse erialakatse tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 Erialakatse koosneb kahest osast:

 • personaalne õppimiskava tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024
 • suuline osa 8. juulil 2024 kell 10.00 Pärnus aadressil Ringi 35 ruumis 111

Erialakatse koosneb kahest osast: personaalne õppimiskava ja vestlus.

Personaalne õppimiskava tuleb esitada SAIS-is etteantud vormil koos teiste kandideerimisdokumentidega. Personaalne õppimiskava on kuni 5000 tähemärki pikk ja peab sisaldama järgmisi teemasid:

 1. info kandidaadi varasemate õpingute, omandatud teadmiste, oskuste ja täienduskoolituste kohta;
 2. ülevaade varasemast töökogemusest;
 3. kandidaadi motivatsioon ja isiklikud arenguplaanid seoses õppekava eesmärkidega;
 4. magistritöö teema põhjendus (viitega allikatele), lühikirjeldus, ülevaade uurimisprobleemist.

Personaalse õppimiskava vorm on leitav siit

Vestlus lähtub personaalsest õppimiskavast ning selle raames esitatavad küsimused võivad puudutada:

 • varasemaid õpinguid ja töökogemusi;
 • õpimotivatsiooni;
 • valdkonnaga seotud tulevikuplaane;
 • ootusi õppekavale, isiklikke arusaamu ja tõekspidamisi.
   

Hindamine

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis järgmiselt:

 1. motiveeritus magistriõpinguteks ja tööks sotsiaalvaldkonnas (kuni 35 p);
 2. erialane töö- ja õppimiskogemus (kuni 30 p);
 3. magistritöö teema aktuaalsus  (kuni 20 p);
 4. eneseväljendus-, analüüsi- ja üldistusoskus (kuni 15 p).

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Urve Tammann
Pärnu kolledž
Õppeosakond
osakonna juhataja, õppekorralduse peaspetsialist
Ringi 35–C118
+372 445 0547
+372 5552 5501 (3501)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Magistrikraad kipitab – kas põnevate erialanimetuste taga leidub midagi asjalikku?

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024