Skip to main content

Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP,
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Pärnu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1200 € semestris või 60 €/EAP

Selles ainulaadses õppekavas on ühendatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsemiseks vajalikud pädevused. Ootame õppima neil erialadel juba töötavaid inimesi, kes soovivad uuendada oma teadmisi ning arendada oma teoreetilisi ja praktilisi oskusi. Meie vilistlased leiavad rakendust nii era- kui ka avalikus sektoris, sealhulgas riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes. 

„Selles tulevikkuvaatavas õppekavas on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond lõimitud teenusedisainiga. Õppija omandab teadmised ja oskused selle kohta, kuidas kaasata erinevaid huvirühmi, et luua inimkeskseid terviklahendusi.“ 

Ewe Alliksoo, õppekava programmijuht

Õppetöö

„Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon“ on Pärnu kolledži uus tasuline magistritaseme õppekava, mille alusel võtame õppijaid esimest korda vastu 2022. aastal. Meil on sessioonõppe. 

Õpe toetab su professionaalset arengut ning annab sulle nii sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonnas tegutsemiseks vajalikud pädevused, sealhulgas süvendatud tõenduspõhised teadmised innovatsioonist sotsiaalvaldkonnas. 

Õppekava fookuses on mitme valdkonna koordineeritud koostöö eesmärgiga luua inimkeskseid lahendusi. Sa omandad metoodilised teadmised ja oskused lahenduste leidmiseks erinevate sihtrühmade heaolu silmas pidades. 

Sa saad teadmised ja oskused selle kohta, kuidas kohaneda töö kiiresti muutuva sisu ja keskkonnaga ning töötada tulemuslikult meeskondades ja võrgustikes. Sa omandad analüütilised oskused probleemide mõistmiseks ja lahendamiseks ning otsuste langetamiseks, samuti arendad võimekust disainida teenuseid. 

Image

Õppeained

Täiendame teksti peagi!

Õppekeskkonna kirjeldus

Pärnu on õppimiseks suurepärane koht.

Pärnu kolledži hoones tegutsevad ka ettevõtluse arendajad ja me teeme koostööd ettevõtjatega. Ettevõtlikel õppuritel aitavad teoreetilisi teadmisi ellu rakendada Starter @Pärnumaa, konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja telesaade „Ajujaht“.  

Õppetöö kõrval on kolledžis meeleolukas üliõpilaselu. Igal aastal on meil traditsiooniline rebastenädal ja jõulupidu ning me tähistame emakeelse ülikooli aastapäeva.  

Väärt teadmisi pakuvad Pärnust pärit ja Pärnuga seotud haritlasi koondava Academia Pernaviensise mõttekojad. 

Pärnu kolledžis tegutsevad tudengiteater K-äng2, üliõpilasesindus, videoklubi ja üliõpilaste pallimänguvõistkonnad.

Image

Peale lõpetamist

Vilistlasena on sul võimalik valida töökohti nii era- kui ka avalikus sektoris. Sa võid asuda tööle näiteks arendusjuhi või sotsiaalnõunikuna, arendades oma töökohas pakutavate teenuste kvaliteeti.  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka personaalne õppimiskava. Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse (vestlus).

Erialakatse (vestlus) toimub 09. juulil 2022 aadressil Ringi 35, Pärnu.

Erialakatse koosneb kahest osast: personaalne õppimiskava ja vestlus.

Personaalne õppimiskava esitatakse SAIS-is koos teiste kandideerimisdokumentidega. Personaalne õppimiskava (kuni 5000 tähemärki) on koostatud etteantud vormil ja annab ülevaate kandidaadi senisest haridus- ja tööalasest tegevusest ning kirjeldab õppimise motivatsiooni ja plaane. Personaalne õppimiskava peab sisaldama informatsiooni järgmiste teemade kohta:

 1. Informatsioon kandidaadi varasemate õpingute, omandatud teadmiste, oskuste ja täienduskoolituste kohta;
 2. Ülevaade varasemast töökogemusest;
 3. Kandidaadi isiklikud arengueesmärgid ja motivatsioon seoses õppekaval õppimisega;
 4. Magistritöö teema lühikirjeldus ja millist probleemi soovitakse sellega lahendada.

Vestlus lähtub personaalsest õppimiskavast ning selle raames esitatavad küsimused võivad puudutada:

 • varasemaid õpinguid ja töökogemusi;
 • õpimotivatsiooni;
 • valdkonnaga seotud tulevikuplaane;
 • ootusi õppekavale, isiklikke arusaamu ja tõekspidamisi.

Hindamine

Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis:

 1. motiveeritus magistriõpinguteks ja tööks sotsiaalvaldkonnas (max 20 p);
 2. erialane töö- ja õppimiskogemus (max 20 p);
 3. erialased pädevused (sh eneseanalüüsi võimekus) (max 20 p);
 4. magistritöö teema aktuaalsus  (max 20 p);
 5. analüüsi- ja üldistusoskus (max 10 p);
 6. suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (max 10 p).

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Urve Tammann
õppekorralduse peaspetsialist
445 0547
5552 5501 (3501)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021