Muutuste juhtimine ühiskonnas

Magistriõpe
Autor:
Joonas Sisask

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
16
Õppetasu
tasuta

Õppekavas on ühendatud sotsioloogia, psühholoogia-, majandus-, ökoloogia, linnageograafia-, poliitika-, õigus- ja kommunikatsiooniteadused. Olulisel kohal on kestlikkuse käsitlused. Õpinguid läbib ainulaadne, järk-järgult sooritatav magistrieksam. Sinu õpingukaaslased on eri valdkondade eestvedajad ja spetsialistid, kellega saad teha koostööd ka pärast õpingute lõpetamist.

„Magistriõpingud on mind heas mõttes sundinud analüüsima probleeme süvitsi, andnud tegevusele hea teoreetilise raamistiku ning aidanud mind tohutult oma järgmiste professionaalsete sammude planeerimisel.“ 

Anneli Ohvril, üleilmse keskkonnaaktsiooni Let’s Do It! Worldi tegevjuht

Muutuste juhtimise magistriõppes on võimalik oma maailma suuremaks ehitada. Siin õpid mõistma süsteemide ja struktuuride seoseid, kasutama disainmõtlemist ning analüüsima probleeme ja väljakutseid hoopis mitmekülgsemalt. Ja veel, sa õpid päriselt kuulama teisi arvamusi ning arendad enda esinemis- ja argumenteerimisoskusi. Lisaks õppejõududele on väärtus omaette iga kursusekaaslase omanäoline kogemuste pagas, millest inspireeruda ja õppida või, miks ka mitte, kursakaaslastest võib saada sinu uus sõpruskond.

Kärt Kinnas, vilistlane, peadirektori asetäitja inimeste ja kultuuri valdkonnas Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses

Muutuste juhtimise õppekava annab väärt praktilised tööriistad, mis aitavad juhina näha muutuste takistuste põhjuseid ja luua lahendusteks võimalusi ning samal ajal mõtestada ühiskonnas toimuvaid protsesse. Õppekava oli väga hästi üles ehitatud, piisavalt praktiline ja samas valdkonda teooriaga toetav.

Kristiina Alliksaar, vilistlane, Kultuuriministeeriumi kantsler

Õppekohtumised Tartus on peamiselt kahel korral kuus neljapäevast laupäevani.  

Oleme selles mitmekülgses õppekavas ühendanud seitsme Tartu Ülikooli üksuse pädevuse. Koostööd teevad ühiskonnateaduste instituut, ökoloogia ja maateaduste instituut, majandusteaduskond, õigusteaduskond, psühholoogia instituut, Skytte poliitikauuringute instituut ja Pärnu kolledži teenusedisaini suund.  

Õppijana on võimalik rakendada huvipakkuva probleemi analüüsil ja lahendamisel erinevate valdkondade teadmust. Olulisel kohal on kestlikkuse käsitlused ning praktilised lahendused majanduses, linnakeskkonnas, avalikus ruumis, institutsioonides ja elustiilis. Õpid end ja teisi paremini motiveerima, korraldama koostööd, ümber kujundama harjumusi. Õpid koostama sotsiaalse muutuse programmi, planeerima suhtlust killustunud meedia-auditooriumidega, ära tundma avaliku poliitikakujunduse eri vorme ning neid rakendama. Saad harjutada kirjutuslaua-uuringut, disainmõtlemise ja koosloome meetodeid ning arvamusartikli publitseerimist. 

Õpet toetavad individuaalsed arenguvestlused. Soovijail on paindlikud võimalused teha välisõpingute-ampse.

Image
tudeng

 

Kuna õpe toimub sessioonidena, siis on see enamikule meie magistrantidele võimalus tulla välja igapäevarutiinist ja veeta sisukas nädalavahetus Tartu akadeemilises õhkkonnas. Tänu sellele saad luua tiheda suhtevõrgustiku, kellega jätkub koostöö ka õpingute järel.  

Sa hakkad õppima Tartu Ülikooli nüüdisaegse sisu ja tehnikaga, ent ajaloohõngulistes õppehoonetes. Kasutame palju e-õppe vahendeid, et toetada iseseisvalt õppimist. Nii saad tehtule operatiivset tagasisidet ja sul on võimalus teha rühmatöid ka õppesessioonide välisel ajal. 

Image
õppehoone

 

Ootame õppima tegevaid poliitikakujundajaid, nõunikke, organisatsioonide (sh kohalike omavalitsuste) arendusjuhte, vabaühenduste, rahvusvaheliste ja arengukoostöö organisatsioonide eestvedajaid, (virtuaalsete) kogukondade juhte, sotsiaalsete idufirmade juhte ning kõiki teisi, kellel on ambitsioon algatada ja juhtida ühiskondlikke uuendusi.  

Pärast õppekava läbimist suudad sa vedada tõhusalt eest valdkonnaüleseid koostöövõrgustikke, motiveerida inimesi tegema muudatusi, orienteeruda andmekülluses ja kasutada otsustamisel andmeid.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • motivatsioonikiri (50%),
 • sisseastumisinterjuu (50%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumieksamid


Motivatsioonikiri
 

 tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024

Eesmärk on hinnata kandidaadi motiveeritust ja sobivust õppekaval õppimiseks.

Motivatsioonikirja koostamisel tuleb kasutada selleks ettenähtud vormi. Motivatsioonikirja pikkus on kuni 1100 sõna ning see on arutelu ja analüüs järgmistel teemadel:

 1. ülevaade kandidaadi õpingutest ning kokkupuutest ühiskonna analüüsiga;
 2. ülevaade kandidaadi töökogemusest ning kokkupuutest muutuste juhtimisega;
 3. eneseanalüüs kandidaadi ressurssidest (nt kogemused, teadmised, õpioskused, isikuomadused, aeg jt), mis toetavad õpinguid sellel õppekaval;
 4. arutelu ühe kandidaadile huvipakkuva ühiskonna probleemi ja selle uuendusliku lahendusvõimaluse üle;
 5. analüüs õppekaval õppimise olulisusest õppijakandidaadi jaoks tulevikus. 

Motivatsioonikirja vorm on leitav siit


Hindamine

Motivatsioonikirja hinnatakse 100-punkti süsteemis lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest: 

 1. kokkupuude ühiskonnaprobleemide analüüsi ja nende praktilise muutmise teemadega – 15 punkti
 2. analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus – 30 punkti
 3. orienteerumine kandidaadi poolt valitud ühiskonna probleemides ning pakutud lahenduste uuenduslikkus – 40 punkti.
 4. võimalused ja väljavaated õppekaval omandatud teadmiste rakendamiseks tulevikus -15 punkti

Motivatsioonikiri on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.  

 

Sisseastumisinterjuu
 

 9. juulil 2024 veebikeskkonnas Zoom

Intervjuule kutsutakse ainult need kandidaadid, kes said motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti.

Intervjuu komisjoniga kestab 15 minutit. Arutletakse motivatsioonikirjas esitatud seisukohtade ja arutluste üle, komisjon võib küsida täpsustusi kandidaadi motivatsioonikirjas toodud mõttearenduse kohta.

Intervjuu oluline osa on inglise keele oskuse kontroll.

Tudengikanditaatidele võidakse anda lugeda umbes 100–150 sõna pikkune inglisekeelne sotsiaalteaduslik tekstilõik ning esitatakse loetu kohta küsimusi, eesmärgiga aru saada kandidaadi inglise keele lugemise ja arusaamise oskusest.
 

Hindamine

Intervjuul hinnatakse kandidaati järgmiste kriteeriumite alusel 100-punkti süsteemis:

 • orienteerumine ühiskonna probleemides ja nende lahendamise võimalustes – 45 punkti
 • suuline eneseväljenduse ja argumenteerimise oskus – 45 punkti
 • motiveeritus õppimiseks antud kaval – 10 punkti
 • informeeritus õppekaval õppimise väljakutsetest ning võimekus õpingutes tekkivaid probleeme lahendada – 10 punkti

Sisseastumisintervjuud hinnatakse 100-punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Triin Vihalemm
programmijuht
Kathriin Liiber
õppekorralduse spetsialist
737 5190
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024