Skip to main content

Õigusteadus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe, sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu, Tallinn
Õppekohtade arv
päevaõppes Tartus 39, sessioonõppes Tartus 35, sessioonõppes Tallinnas 65
Õppetasu
päevaõpe tasuta, sessioonõpe 1700 € semestris või 89 €/EAP

Tartu Ülikooli õigusteaduse õpe on tipptasemel, kuuludes sel alal QS-i maailma ülikoolide edetabelis 300 parima hulka. Sind õpetavad Eesti silmapaistvaimad õigusteadlased ja -praktikud. Vilistlasena oled tööturul kõrgelt hinnatud: üle 90% Eesti kohtunikest, Eesti Advokatuuri liikmetest, prokuröridest ja notaritest on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlased. 

 

Õppetöö

Õigusteadust saab magistriastmel õppida Tartu Ülikooli päeva- ja sessioonõppes Tartus ning sessioonõppes Tallinnas. 

Õppekava täies mahus täitvad päevaõppe üliõpilased õpivad tasuta, aga osakoormusega sessioonõpe on tasuline. Sessioonõppe eest tasub üliõpilane kas ainepunkti hinna alusel (registreeritud ainete mahu põhjal) või semestritasuna. Ühe ainepunkti hind on 89 eurot ja semestritasu 1700 eurot. Õppetasu maksmiseks sõlmib üliõpilane ülikooliga lepingu kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist. 

Õigusteaduskonna magistriõppes omandad sa süvendatud teadmised ja oskused edukaks erialaseks tegevuseks. Kohustuslike üldainete kõrval moodustavad suure osa õppekavast valikained, et sa saaksid keskenduda just sulle huvipakkuvatele valdkondadele.  

Sul on võimalus omandada õigusteadmisi ka välismaal õigusteaduskonna partnerülikoolides või stipendiumide toel. 

Õpe on korraldatud enamasti loengute ja seminaridena ning suurt rõhku paneme kaasusõppele. Üliõpilased arutlevad eri õigusvaldkondade teoreetiliste aluspõhimõtete üle ning omandavad õigusaktide tõlgendamise ja praktilise rakendamise oskuse. Seda saavad nad proovile panna nõustajana üliõpilaste õigusbüroos ning kohustuslikul menetluspraktikal kohtusüsteemis, Prokuratuuris, Riigikogus, Justiitsministeeriumis ja mujal. 

Meil õpetavad oma ala parimad õppejõud. Nende hulka kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlased, Riigikohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud, Eesti Vabariigi põhiseaduse autorid ning tippadvokaadid. 

Meie õppejõud on mõjukad kaasarääkijad ühiskondlikult tähtsates küsimustes. Neil on ulatuslik kogemus oluliste õigusaktide eelnõude ja kommentaaride väljatöötamisel ning õigusteaduse õpikute koostamisel. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õpingute kõrval võivad meie üliõpilased panna end proovile Eestis ja välismaal näiteks Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistlusel, Euroopa õiguse harjutuskohtus ning Willem C. Visi nimelisel kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlusel.  

Lisaks saad end täiendada ja kontakte luua suveülikoolides ning osaleda Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu ja Euroopa Õigusüliõpilaste Assotsiatsiooni (ELSA) Eesti haru tegevuses. 

Image

Peale lõpetamist

Magistriõppe läbinuna oled pädev töötama juristi tippkvalifikatsiooni nõudvas ametis Õiguskantsleri Kantseleis, Riigikontrollis, kohalikes omavalitsustes, ministeeriumides, ettevõtetes ja mujal. Samuti võid kandideerida kohtuniku, prokuröri, advokaadi ja notari ametikohale. 

Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas on hariduse omandanud enamik Eesti juristidest ning nad töötavad paljudes õigusasutustes võtmekohtadel. Meie vilistlaste hulka kuuluvad Riigikohtu esimees Villu Kõve, õiguskantsler Ülle Madise, riigi peaprokurör Andres Parmas ja Euroopa Kohtu kohtujurist Priit Pikamäe, samuti kõik riigikohtunikud. 

Pärast magistriõpinguid võid astuda nelja-aastasesse doktoriõppesse, mille lõpetajale antakse filosoofiadoktori kraad õigusteaduses. Doktoriõppes valmistud sa õppejõu ja teadlase tööks ülikoolis või teistes teadusasutustes või juhtivspetsialisti karjääriks väljaspool akadeemilist ringkonda. 

 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

  • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

  • läbitud nõutud eeldusained TÜ õigusteaduse bakalaureuseõppekavast
    Eeldusainetena peab sul olema läbitud õiguse entsüklopeedia, riigiõigus, Euroopa Liidu õigus, haldusõigus, karistusõigus, tsiviilõiguse üldosa, võlaõiguse üldosa, lepinguõigus, asjaõigus ning sooritatud bakalaureuseeksam (kokku 60 EAP-d).
    Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad:

    • Tartu Ülikool: õigusteadus

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • eristavalt hinnatud eeldusainete (v.a bakalaureuseeksam) seitsme parima tulemuse aritmeetilist keskmist hinnet 70% ulatuses
  • Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseeksamit 30% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemiline õiend.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Lisalugemist

Age Värv
programmijuht (Tallinn)
Mari-Liis Lipstok
programmijuht (Tartu)
737 6061, 529 4599
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 60 EAP 1 aasta päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel