Õigusteadus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe, sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu, Tallinn
Õppekohtade arv
päevaõppes Tartus 39, sessioonõppes Tartus 35, sessioonõppes Tallinnas 65; Tallinnas päevaõpet ei toimu
Õppetasu
päevaõpe tasuta, sessioonõpe 1700 € semestris või 89 €/EAP

Tartu Ülikooli õigusteaduse õpe on tipptasemel, kuuludes sel alal QS-i maailma ülikoolide edetabelis 300 parima hulka. Sind õpetavad Eesti silmapaistvaimad õigusteadlased ja -praktikud. Vilistlasena oled tööturul kõrgelt hinnatud: üle 90% Eesti kohtunikest, Eesti Advokatuuri liikmetest, prokuröridest ja notaritest on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlased. 

 

Õigusteadust saab magistriastmel õppida Tartu Ülikooli päeva- ja sessioonõppes Tartus ning sessioonõppes Tallinnas. Õppekava täies mahus täitvad päevaõppe üliõpilased õpivad tasuta, aga osakoormusega sessioonõpe on tasuline. Õpingud kaheaastase nominaalkestusega sessioonõppes on planeeritud kolmele aastale. 


Õigusteaduskonna magistriõppes omandad sa süvendatud teadmised ja oskused edukaks erialaseks tegevuseks. Kohustuslike üldainete kõrval moodustavad suure osa õppekavast valikained, et sa saaksid keskenduda just sulle huvipakkuvatele valdkondadele.  

Sul on võimalus omandada õigusteadmisi ka välismaal õigusteaduskonna partnerülikoolides või stipendiumide toel. 

Õpe on korraldatud enamasti loengute ja seminaridena ning suurt rõhku paneme kaasusõppele. Üliõpilased arutlevad eri õigusvaldkondade teoreetiliste aluspõhimõtete üle ning omandavad õigusaktide tõlgendamise ja praktilise rakendamise oskuse. Seda saavad nad proovile panna nõustajana üliõpilaste õigusbüroos ning kohustuslikul menetluspraktikal kohtusüsteemis, Prokuratuuris, Riigikogus, Justiitsministeeriumis ja mujal. 

Meil õpetavad oma ala parimad õppejõud. Nende hulka kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlased, Riigikohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud, Eesti Vabariigi põhiseaduse autorid ning tippadvokaadid. 

Meie õppejõud on mõjukad kaasarääkijad ühiskondlikult tähtsates küsimustes. Neil on ulatuslik kogemus oluliste õigusaktide eelnõude ja kommentaaride väljatöötamisel ning õigusteaduse õpikute koostamisel. 

Image
tudengid

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 89 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 1700 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Leia vasakule-paremale liikudes sind huvitav õppetöö asukoht. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Õpingute kõrval võivad meie üliõpilased panna end proovile Eestis ja välismaal näiteks Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistlusel, Euroopa õiguse harjutuskohtus ning Willem C. Visi nimelisel kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlusel.  

Lisaks saad end täiendada ja kontakte luua suveülikoolides ning osaleda Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu ja Euroopa Õigusüliõpilaste Assotsiatsiooni (ELSA) Eesti haru tegevuses. 

Image
õppehoone

Magistriõppe läbinuna oled pädev töötama juristi tippkvalifikatsiooni nõudvas ametis Õiguskantsleri Kantseleis, Riigikontrollis, kohalikes omavalitsustes, ministeeriumides, ettevõtetes ja mujal. Samuti võid kandideerida kohtuniku, prokuröri, advokaadi ja notari ametikohale. 

Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas on hariduse omandanud enamik Eesti juristidest ning nad töötavad paljudes õigusasutustes võtmekohtadel. Meie vilistlaste hulka kuuluvad Riigikohtu esimees Villu Kõve, õiguskantsler Ülle Madise, riigi peaprokurör Andres Parmas ja Euroopa Kohtu kohtujurist Priit Pikamäe, samuti kõik riigikohtunikud. 

Pärast magistriõpinguid võid astuda nelja-aastasesse doktoriõppesse, mille lõpetajale antakse filosoofiadoktori kraad õigusteaduses. Doktoriõppes valmistud sa õppejõu ja teadlase tööks ülikoolis või teistes teadusasutustes või juhtivspetsialisti karjääriks väljaspool akadeemilist ringkonda. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 63 EAP mahus Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppekava õppeaineid: õiguse entsüklopeedia või õiguse süsteem ja meetod, riigiõigus, Euroopa Liidu õigus, haldusõigus, karistusõigus, tsiviilõiguse üldosa, võlaõiguse üldosa, lepinguõigus, asjaõigus ning bakalaureuseeksam.

  Õigusteaduse magistriõppesse saad kandideerida, kui oled lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppekava või läbinud eeldusainete programmi.

  Loe lähemalt õigusteaduse magistriõppe eeldusainete programmi kohta. 

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel (2024. aasta vastuvõtul kavandatakse kehtestada eesti keele C1-taseme oskuse nõue. Infot uuendatakse hiljemalt 20. detsembril 2023). Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eristavalt hinnatud eeldusainete (v.a bakalaureuseeksami) seitsme parima tulemuse aritmeetilist keskmist hinnet 70% ulatuses
 • Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseeksami hinnet 30% ulatuses
  Lisainfo õigusteaduse bakalaureuseeksami kohta.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tiina Mikk
programmijuht (Tallinn)
Mari-Liis Lipstok
programmijuht (Tartu)
737 6061, 529 4599
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Loe lähemalt õppimisest õigusteaduskonnas

#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021