Õigusteadus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe, sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu, Tallinn
Õppekohtade arv
päevaõppes Tartus 39, sessioonõppes Tartus 35, sessioonõppes Tallinnas 65; Tallinnas päevaõpet ei toimu
Õppetasu
päevaõpe tasuta, sessioonõpe 1900 € semestris või 99 €/EAP

Tartu Ülikooli õigusteaduse õpe on tipptasemel, kuuludes sel alal QS-i maailma ülikoolide edetabelis 300 parima hulka. Sind õpetavad Eesti silmapaistvaimad õigusteadlased ja -praktikud. Vilistlasena oled tööturul kõrgelt hinnatud: üle 90% Eesti kohtunikest, Eesti Advokatuuri liikmetest, prokuröridest ja notaritest on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlased. 

 

Õigusteadust saab magistriastmel õppida Tartu Ülikooli päeva- ja sessioonõppes Tartus ning sessioonõppes Tallinnas. Õppekava täies mahus täitvad päevaõppe üliõpilased õpivad tasuta, aga osakoormusega sessioonõpe on tasuline. Õpingud kaheaastase nominaalkestusega sessioonõppes on planeeritud kolmele aastale. 


Õigusteaduskonna magistriõppes omandad sa süvendatud teadmised ja oskused edukaks erialaseks tegevuseks. Kohustuslike üldainete kõrval moodustavad suure osa õppekavast valikained, et sa saaksid keskenduda just sulle huvipakkuvatele valdkondadele.  

Sul on võimalus omandada õigusteadmisi ka välismaal õigusteaduskonna partnerülikoolides või stipendiumide toel. 

Õpe on korraldatud enamasti loengute ja seminaridena ning suurt rõhku paneme kaasusõppele. Üliõpilased arutlevad eri õigusvaldkondade teoreetiliste aluspõhimõtete üle ning omandavad õigusaktide tõlgendamise ja praktilise rakendamise oskuse. Seda saavad nad proovile panna nõustajana üliõpilaste õigusbüroos ning kohustuslikul menetluspraktikal kohtusüsteemis, Prokuratuuris, Riigikogus, Justiitsministeeriumis ja mujal. 

Meil õpetavad oma ala parimad õppejõud. Nende hulka kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlased, Riigikohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud, Eesti Vabariigi põhiseaduse autorid ning tippadvokaadid. 

Meie õppejõud on mõjukad kaasarääkijad ühiskondlikult tähtsates küsimustes. Neil on ulatuslik kogemus oluliste õigusaktide eelnõude ja kommentaaride väljatöötamisel ning õigusteaduse õpikute koostamisel. 

Image
tudengid

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 99 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 1900 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Vali sind huvitav õppetöö asukoht. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Õpingute kõrval võivad meie üliõpilased panna end proovile Eestis ja välismaal näiteks Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistlusel, Euroopa õiguse harjutuskohtus ning Willem C. Visi nimelisel kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlusel.  

Lisaks saad end täiendada ja kontakte luua suveülikoolides ning osaleda Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu ja Euroopa Õigusüliõpilaste Assotsiatsiooni (ELSA) Eesti haru tegevuses. 

Image
õppehoone

Magistriõppe läbinuna oled pädev töötama juristi tippkvalifikatsiooni nõudvas ametis Õiguskantsleri Kantseleis, Riigikontrollis, kohalikes omavalitsustes, ministeeriumides, ettevõtetes ja mujal. Samuti võid kandideerida kohtuniku, prokuröri, advokaadi ja notari ametikohale. 

Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas on hariduse omandanud enamik Eesti juristidest ning nad töötavad paljudes õigusasutustes võtmekohtadel. Meie vilistlaste hulka kuuluvad Riigikohtu esimees Villu Kõve, õiguskantsler Ülle Madise, riigi peaprokurör Andres Parmas ja Euroopa Kohtu kohtujurist Priit Pikamäe, samuti kõik riigikohtunikud. 

Pärast magistriõpinguid võid astuda nelja-aastasesse doktoriõppesse, mille lõpetajale antakse filosoofiadoktori kraad õigusteaduses. Doktoriõppes valmistud sa õppejõu ja teadlase tööks ülikoolis või teistes teadusasutustes või juhtivspetsialisti karjääriks väljaspool akadeemilist ringkonda. 

 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

  • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase,

  • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 63 EAP mahus Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppekava õppeaineid: õiguse entsüklopeedia või õiguse süsteem ja meetod, riigiõigus, Euroopa Liidu õigus, haldusõigus, karistusõigus, tsiviilõiguse üldosa, võlaõiguse üldosa, lepinguõigus, asjaõigus ning bakalaureuseeksam ja

  • eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel. Vaata eesti keele oksuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

    Õigusteaduse magistriõppesse saad kandideerida, kui oled lõpetanud Tartu Ülikooli „Õigusteaduse“ bakalaureuseõppekava või läbinud eeldusainete programmi.

    Loe lähemalt õigusteaduse magistriõppe eeldusainete programmi kohta. 
     

Vastuvõtutingimused 

Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Mari-Liis Lipstok
programmijuht (Tartu ja Tallinn)
737 6061, 529 4599
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Loe lähemalt õppimisest õigusteaduskonnas

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024