Skip to main content

Rahvusvaheline õigus ja inimõigused

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tallinn
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
3800 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
tasuta õppekohad puuduvad

Meie magistriõppes saad põhjalikud teadmised rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest kui tänapäeva rahvusvahelise suhtluse keelest. Õpe toimub Tallinna kesklinnas rahvusvaheliselt mitmekesises õpikeskkonnas. Peale lõpetamist võid töötada mitmesugustel juristi tippkvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel nii Eestis kui ka välismaal.

„Õppeprogramm on väga nõudlik, paneb õppija pidevalt proovile ja aitab kasvada suurepäraseks juristiks. Tänu magistriõppes omandatud oskustele olen juba nüüd oma valdkonna ekspert ja teen igapäevatööd, mida armastan.“ 

Simone Eelmaa, doktorant, Sotsiaalkindlustusameti ekspert

Õppetöö

Meie eesmärk on anda õppijatele süsteemne käsitus ning laialdased teadmised rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste põhimõtetest, regulatsioonist, subjektidest ja tavadest. Kohustuslike üldainete käigus tutvud rahvusvahelise suhtluse õigusraamistiku alustega. Valikaineid läbides omandad põhjalikumad teadmised eriala kitsamates valdkondades, mille seas on rahvusvaheline kriminaalõigus, rahvusvaheline majandusõigus ja küberruum. Erialapraktika aitab õpitud teadmisi ja oskusi süvendada ja rakendada.  

Õpe on ingliskeelne. 

Õppekohtumised on esmaspäevast neljapäevani. Loengutes saad teoreetilised teadmised ning seminarides lahendad hüpoteetilisi kaasuseid ja päris juhtumeid, analüüsides riikide ja kohtute praktikat ning koostades kirjalikke ja esitades suulisi seisukohti harjutuskohtus. Olulisel kohal on iseseisev töö õppematerjalidega ja kirjalike tööde koostamine.  

Reede on mõeldud iseseisvaks tööks ning lisaväärtust loovaks tegevuseks: konverentsidel osalemiseks, ametiasutuste külastamiseks ja muuks.  

Sul on võimalik täiendada end Erasmus+ või mõne muu õpirändeprogrammi toel ka välismaal.  

Magistriõpingute lõpuks koostad ja kaitsed magistritöö.

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Arvestades rahvusvahelise suhtlusega seotud riigiasutuste ja muude organisatsioonide asukohta toimub õpe Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna osakonnas. Rahvusraamatukogu ja Välisministeerium, aga ka paljud kultuuri- ja toitlustusasutused on õppehoonest lühikese jalutuskäigu kaugusel. 

Õpet toetab ja selle muudab vaheldusrikkamaks traditsiooniline Martensi rahvusvahelise õiguse suvekool Pärnus, kuhu kogunevad igal aastal rahvusvahelise õiguse eksperdid ja üliõpilased.  

Et Eesti ja välisüliõpilased õpivad meil koos, on sul hea võimalus luua sidemeid ja sõprussuhteid üle maailma. 

Üliõpilased saavad end õpingute kõrval erialaselt täiendada ja kontakte luua veel Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu ja Euroopa Õigusüliõpilaste Assotsiatsiooni Eesti haru ELSA Estonia tegevuses osaledes.  

Samuti saavad nad panna end proovile rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistlustel (Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistlus, Philip C. Jessupi nimeline rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistlus jt) välisriikides.  

Image

Peale lõpetamist

Meie lõpetaja võib töötada mitmesugustel juriidilist kõrgharidust eeldavatel ametikohtadel, muu hulgas advokaadi, kohtuniku ja prokurörina. Paljud Eesti riigiasutused vajavad oma rahvusvahelises suhtluses asjatundjaid, kellel on rahvusvahelisest õigusest süvateadmised.  

Samuti on Eestis üha rohkem valitsustevahelisi ja valitsusväliseid organisatsioone, kus on nõutud rahvusvahelise õiguse eriteadmistega inimesed.  

Tööturg ei piirdu aga ainult Eesti ja Euroopaga. Üha rohkem kandideerivad meie vilistlased tööle ka mujal maailmas asuvatesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse.  

Yulian Kondur (Ukraina), vilistlane, OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo uurija-konsultant: „Mul on tõeliselt hea meel olla üks selle õppekava esimese lennu lõpetajatest. Õppes lähenetakse paljudele aktuaalsetele rahvusvahelise õiguse küsimustele uuenduslikult. Õppe tugev külg on ka inimõiguste käsitlus, mis näitab ilmekalt, kui erinev saab olla eri riikide tõlgendus rahvusvahelisest õigusest.“ 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase, sh vähemalt 60 EAP mahus õigusteaduse õppeaineid. Sealjuures võetakse arvesse nii Eesti kui ka välisülikoolides omandatud õigusalane kvalifikatsioon või 60 EAP mahus läbitud õigusteaduse õppeained.
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks.

Selle pikkus on 5000-7000 tähemärki koos tühikutega. Motivatsioonikirja alusel hinnatakse kandidaadi motivatsiooni asuda õppima rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste õppekaval.

Motivatsioonikirjas tuleb keskenduda järgmistele küsimustele:

 • Kuidas on kandidaadi varasemad õpingud ja töökogemus olnud seotud rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste õppekavas käsitletavate teemadega?
 • Miks soovib kandidaat asuda õppima just sellele õppekavale?
 • Kuidas kavatseb kandidaat õpingute jooksul omandatud teadmisi ja oskusi tulevikus rakendada?
 • Millised rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste valdkonnad pakuvad kandidaadile kõige rohkem huvi?
 • Milliseid rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste teemasid soovib kandidaat lähemalt uurida õpingute jooksul?
 • Milline oleks magistritöö võimalik uurimisteema/probleem?

Motivatsioonikirja puhul hinnatakse:

- Varasemate õpingute ja töökogemuse relevantsus seoses õppekavaga (25%)
- Motivatsioon ja eesmärgid tulevikuks (25%)
- Oskus formuleerida uurimisteemat/probleemi ning kuivõrd need seostuvad õppekavaga (25%)
- Analüüsi-, argumenteerimis- ja eneseväljendusoskus ning keelekasutus (25%)

Motivatsioonikirja eest on võimalik saada kuni 100 punkti ja see on hinnatud positiivselt, kui on saadud vähemalt 51 punkti.

Erialakatse toimub intervjuu vormis 18.-22.04.2022 interneti teel (õigusteaduskond jätab endale õiguse nendes kuupäevades muudatusi teha). Intervjuu kestus on 20 minutit ja see toimub inglise keeles

Intervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle motivatsioonikirjale annab vastuvõtukomisjon positiivse hinnangu. Intervjuus arendatakse edasi motivatsioonikirjas esitatud teemasid ja tekitatakse arusaam kandidaadi teadmistest ja senistest saavutustest.

Intervjuu eesmärk on kindlaks teha kandidaadi valmisolek järjepidevaks õppimiseks, erialaseks arenguks ning tööks rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste valdkonnas. Sisseastumisintervjuu põhjal hinnatakse kandidaadi sobivust erialal õppimiseks järgmiste kriteeriumide alusel: orienteeritus rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste eriala valdkonnas; valmisolek järjepidevaks õppimiseks ning erialaseks arenguks; analüüsi-, argumenteerimis- ja eneseväljendusoskus. 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse vestlusele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Lisalugemist

Lehte Leesik
õppekorralduse spetsialist
627 1892
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 60 EAP 1 aasta päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel