Skip to main content

Õigusteadus

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe, sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu, Tallinn
Õppekohtade arv
päevaõppes Tartus 90, päevaõppes Tallinnas 60, sessioonõppes Tallinnas 60
Õppetasu
päevaõpe tasuta, sessioonõpe 1700 € semestris või 89 €/EAP

Tartu Ülikooli õigusteaduse õpe on tipptasemel ja kuulub QS-i maailma ülikoolide edetabelis õigusteaduse õpetamises 300 parima hulka. Sind õpetavad Eesti silmapaistvaimad õigusteadlased ja -praktikud. Vilistlasena oled tööturul kõrgelt hinnatud: üle 90% Eesti kohtunikest, Eesti Advokatuuri liikmetest, prokuröridest ja notaritest on meie vilistlased. 

„Tartu Ülikooli õigusteaduskond on vanim õigusharidust andev teaduskond Eestis ja seega meie juristkonna järjepidevuse kandja. Siin õppida tähendab saada osa Eesti juristide põlvkondadevahelisest diskussioonist ja meie juriidilise mõtte edasiandmisest.“

Priit Pikamäe, vilistlane, Euroopa Kohtu kohtujurist

Õppetöö

Bakalaureuseõppes antakse õigusalane baasharidus ja laiapõhjalised alusteadmised sotsiaalteadustest. Õppida saad nii päevaõppes (Tallinnas ja Tartus) kui ka sessioonõppes (Tallinnas üks kord kuus neljapäevast pühapäevani). 

Suur rõhk on kaasusõppel, et omandada praktilised oskused eluliste õiguskonfliktide lahendamiseks.  

Peale loengutes ja seminaridel osalemise teevad üliõpilased iseseisvat tööd seminarideks valmistumisel ning kirjalike tööde koostamisel.  

Õigusteaduskonna juures tegutsevas üliõpilaste õigusbüroos annavad üliõpilased oma esimestele klientidele praktilist õigusabi.  

Sul on võimalik omandada õigusteadmisi ka välismaal õigusteaduskonna partnerülikoolides või stipendiumide toel. 

Meie õppejõud on oma valdkonna parimad: nende hulka kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlased, Riigikohtu kohtunikud, Eesti Vabariigi põhiseaduse autorid ja tippadvokaadid. Nad on mõjukad kaasarääkijad ühiskondlikult tähtsates küsimustes. Lisaks on neil ulatuslik kogemus kaalukate õigusaktide eelnõude ja kommentaaride väljatöötamisel ning erialõpikute koostamisel.

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õigusteadust saad õppida kas Tartus või Tallinnas.  

Meie üliõpilastel on õpingute kõrval võimalik ennast erialaselt täiendada ja kontakte luua nii Eesti kui ka rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel ja suveülikoolides. Veel osalevad nad Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu ja Euroopa Õigusüliõpilaste Assotsiatsiooni (ELSA) Eesti haru tegevuses, aga ka väitlusklubides. Nii harjutuskohtutes kui ka väitlusvõistlustel on meie üliõpilased saavutanud Eestis ja välismaal silmapaistvaid tulemusi.

Image

Vastuvõtutingimused

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Lisalugemist

 Mis erinevus on päeva- ja sessioonõppel?

Bakalaureuseastme päevaõpe on tasuta ja kestab kolm aastat. Meil on päevaõpe, st see toimub igal tööpäeval tunniplaani alusel ja sobib seepärast paremini mittetöötavatele õppijale. 

Bakalaureuseastme sessioonõpe on tasuline. See osakoormusega õpe on jaotatud neljale aastale, et õppija saaks samal ajal ka tööl käia. Rõhk on üliõpilase iseseisval õppel. Kontaktõpe korraldatakse sessiooniti.  

Bakalaureuseõppe osakoormusega sessioonõppe eest tasub üliõpilane kas ainepunkti hinna alusel (registreeritud ainete mahu põhjal) või semestritasuna. Ühe ainepunkti hind on 89 eurot ja semestritasu 1700 eurot. Õppetasu maksmiseks sõlmib üliõpilane ülikooliga lepingu kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Sirli Soomlais
õppekorralduse spetsialist
737 5390
Lehte Leesik
õppekorralduse spetsialist
627 1892
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 60 EAP 1 aasta päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel