Õigusteadus

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe, sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu, Tallinn
Õppekohtade arv
päevaõppes Tartus 90, päevaõppes Tallinnas 60, sessioonõppes Tallinnas 60; Tartus sessioonõpet ei toimu
Õppetasu
päevaõpe tasuta, sessioonõpe 1700 € semestris või 89 €/EAP

Tartu Ülikooli õigusteaduse õpe on tipptasemel ja kuulub QS-i maailma ülikoolide edetabelis õigusteaduse õpetamises 300 parima hulka. Sind õpetavad Eesti silmapaistvaimad õigusteadlased ja -praktikud. Vilistlasena oled tööturul kõrgelt hinnatud: üle 90% Eesti kohtunikest, Eesti Advokatuuri liikmetest, prokuröridest ja notaritest on meie vilistlased. 

„Tartu Ülikooli õigusteaduskond on vanim õigusharidust andev teaduskond Eestis ja seega meie juristkonna järjepidevuse kandja. Siin õppida tähendab saada osa Eesti juristide põlvkondadevahelisest diskussioonist ja meie juriidilise mõtte edasiandmisest.“

Priit Pikamäe, vilistlane, Euroopa Kohtu kohtujurist

Bakalaureuseõppes antakse õigusalane baasharidus ja laiapõhjalised alusteadmised sotsiaalteadustest. Õppida saad nii tasuta päevaõppes (Tallinnas ja Tartus) kui ka tasulises sessioonõppes (Tallinnas üks kord kuus neljapäevast pühapäevani). Õpingud kolmeaastase nominaalkestusega sessioonõppes on osakoormusega ja planeeritud neljale aastale. 


Suur rõhk on kaasusõppel, et omandada praktilised oskused eluliste õiguskonfliktide lahendamiseks.  

Peale loengutes ja seminaridel osalemise teevad üliõpilased iseseisvat tööd seminarideks valmistumisel ning kirjalike tööde koostamisel.  

Õigusteaduskonna juures tegutsevas üliõpilaste õigusbüroos annavad üliõpilased oma esimestele klientidele praktilist õigusabi.  

Sul on võimalik omandada õigusteadmisi ka välismaal õigusteaduskonna partnerülikoolides või stipendiumide toel. 

Meie õppejõud on oma valdkonna parimad: nende hulka kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlased, Riigikohtu kohtunikud, Eesti Vabariigi põhiseaduse autorid ja tippadvokaadid. Nad on mõjukad kaasarääkijad ühiskondlikult tähtsates küsimustes. Lisaks on neil ulatuslik kogemus kaalukate õigusaktide eelnõude ja kommentaaride väljatöötamisel ning erialõpikute koostamisel.

Image
Õppetöö

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 89 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 1700 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Õigusteadust saad õppida kas Tartus või Tallinnas.  

Meie üliõpilastel on õpingute kõrval võimalik ennast erialaselt täiendada ja kontakte luua nii Eesti kui ka rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel ja suveülikoolides. Veel osalevad nad Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu ja Euroopa Õigusüliõpilaste Assotsiatsiooni (ELSA) Eesti haru tegevuses, aga ka väitlusklubides. Nii harjutuskohtutes kui ka väitlusvõistlustel on meie üliõpilased saavutanud Eestis ja välismaal silmapaistvaid tulemusi.

Image
õppekeskkond

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

 Mis erinevus on päeva- ja sessioonõppel?

Bakalaureuseastme päevaõpe on tasuta ja kestab kolm aastat. Meil on päevaõpe, st see toimub igal tööpäeval tunniplaani alusel ja sobib seepärast paremini mittetöötavatele õppijale. 

Bakalaureuseastme sessioonõpe on tasuline. See osakoormusega õpe on jaotatud neljale aastale, et õppija saaks samal ajal ka tööl käia. Rõhk on üliõpilase iseseisval õppel. Kontaktõpe korraldatakse sessiooniti.  

Bakalaureuseõppe osakoormusega sessioonõppe eest tasub üliõpilane kas ainepunkti hinna alusel (registreeritud ainete mahu põhjal) või semestritasuna. Ühe ainepunkti hind on 89 eurot ja semestritasu 1700 eurot. Õppetasu maksmiseks sõlmib üliõpilane ülikooliga lepingu kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Sirli Soomlais
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-118
päevaõpe

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20-118
Õigusteaduskond
+372 737 5390
Lehte Leesik
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3 - 202, Tallinn
Õigusteaduskond

Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3-202, Tallinn
bakalaureuse päevaõpe, rahvusvaheline õigus ja inimõigused
+372 627 1892
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Loe lähemalt õppimisest õigusteaduskonnas

#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023