Õigusteadus

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe, sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu, Tallinn
Õppekohtade arv
päevaõppes Tartus 90, päevaõppes Tallinnas 60, sessioonõppes Tallinnas 60; Tartus sessioonõpet ei toimu
Õppetasu
päevaõpe tasuta, sessioonõpe 1900 € semestris või 99 €/EAP

Tartu Ülikooli õigusteaduse õpe on tipptasemel ja kuulub QS-i maailma ülikoolide edetabelis õigusteaduse õpetamises 300 parima hulka. Sind õpetavad Eesti silmapaistvaimad õigusteadlased ja -praktikud. Vilistlasena oled tööturul kõrgelt hinnatud: üle 90% Eesti kohtunikest, Eesti Advokatuuri liikmetest, prokuröridest ja notaritest on meie vilistlased. 

„Tartu Ülikooli õigusteaduskond on vanim õigusharidust andev teaduskond Eestis ja seega meie juristkonna järjepidevuse kandja. Siin õppida tähendab saada osa Eesti juristide põlvkondadevahelisest diskussioonist ja meie juriidilise mõtte edasiandmisest.“

Priit Pikamäe, vilistlane, Euroopa Kohtu kohtujurist

Bakalaureuseõppes antakse õigusalane baasharidus ja laiapõhjalised alusteadmised sotsiaalteadustest. Õppida saad nii tasuta päevaõppes (Tallinnas ja Tartus) kui ka tasulises sessioonõppes (Tallinnas üks kord kuus neljapäevast pühapäevani). Õpingud kolmeaastase nominaalkestusega sessioonõppes on osakoormusega ja planeeritud neljale aastale. 


Suur rõhk on kaasusõppel, et omandada praktilised oskused eluliste õiguskonfliktide lahendamiseks.  

Peale loengutes ja seminaridel osalemise teevad üliõpilased iseseisvat tööd seminarideks valmistumisel ning kirjalike tööde koostamisel.  

Õigusteaduskonna juures tegutsevas üliõpilaste õigusbüroos annavad üliõpilased oma esimestele klientidele praktilist õigusabi.  

Sul on võimalik omandada õigusteadmisi ka välismaal õigusteaduskonna partnerülikoolides või stipendiumide toel. 

Meie õppejõud on oma valdkonna parimad: nende hulka kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlased, Riigikohtu kohtunikud, Eesti Vabariigi põhiseaduse autorid ja tippadvokaadid. Nad on mõjukad kaasarääkijad ühiskondlikult tähtsates küsimustes. Lisaks on neil ulatuslik kogemus kaalukate õigusaktide eelnõude ja kommentaaride väljatöötamisel ning erialõpikute koostamisel.

Image
Õppetöö

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 99 eurot ainepunkti eest ning semestritasu on 1900 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Vali sind huvitav õppetöö asukoht. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Õigusteadust saad õppida kas Tartus või Tallinnas.  

Meie üliõpilastel on õpingute kõrval võimalik ennast erialaselt täiendada ja kontakte luua nii Eesti kui ka rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel ja suveülikoolides. Veel osalevad nad Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu ja Euroopa Õigusüliõpilaste Assotsiatsiooni (ELSA) Eesti haru tegevuses, aga ka väitlusklubides. Nii harjutuskohtutes kui ka väitlusvõistlustel on meie üliõpilased saavutanud Eestis ja välismaal silmapaistvaid tulemusi.

Image
õppekeskkond

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

 Mis erinevus on päeva- ja sessioonõppel?

Bakalaureuseastme päevaõpe on tasuta ja kestab kolm aastat. Meil on päevaõpe, st see toimub igal tööpäeval tunniplaani alusel ja sobib seepärast paremini mittetöötavatele õppijale. 

Bakalaureuseastme sessioonõpe on tasuline. See osakoormusega õpe on jaotatud neljale aastale, et õppija saaks samal ajal ka tööl käia. Rõhk on üliõpilase iseseisval õppel. Kontaktõpe korraldatakse sessiooniti.  

Bakalaureuseõppe osakoormusega sessioonõppe eest tasub üliõpilane kas ainepunkti hinna alusel (registreeritud ainete mahu põhjal) või semestritasuna. Ühe ainepunkti hind on 99 eurot ja semestritasu 1900 eurot. Õppetasu maksmiseks sõlmib üliõpilane ülikooliga lepingu kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Sirli Soomlais
Üldosakond
Üldosakonna Tartu osakond
õppekorralduse spetsialist
Näituse 20–118
päevaõpe
+372 737 5390
Lehte Leesik
Üldosakond
Üldosakonna Tallinna osakond
õppekorralduse spetsialist
Kaarli pst 3–202, Tallinn
bakalaureuse päevaõpe, rahvusvaheline õigus ja inimõigused
+372 627 1892
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Loe lähemalt õppimisest õigusteaduskonnas

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024