Ajateenistus ja osalemine kaitseväe õppekogunemisel

17-aastaseks saamisel tekib Eesti kodanikust noormeestel kaitseväekohustus. Kaitseväekohustuslaste registrisse kandmisest teavitab Kaitseressursside Amet isikut kirjalikult. Teade saadetakse rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressile või avaldatakse Ametlikes Teadaannetes.

Kõrgkooli astunud noormehed saavad ise valida, millal nad kaitseväeteenistuse läbivad, kuid nad peavad selle läbima hiljemalt kolme aasta jooksul pärast õppeasutusse vastuvõtmist. Ajateenistusse asumise kalendriaasta valik tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta 15. septembril esitades vastava avalduse. Ajateenistusse ei kutsuta arsti või õe erialal õppivat üliõpilast, kui esitada Kaitseressursside Ametile kirjalik taotlus. Täpsemalt saab lugeda Kaitseressursside Ameti kodulehelt. Avalduse esitamata jätmist käsitletakse kui valmisolekut minna ajateenistusse mis tahes ajal lähtuvalt Kaitseressursside Ameti vajadustest. Seega võib juhtuda, et avalduse esitamata jätnud noormees kutsustakse ajateenistusse keset õppeaastat.

 

Akadeemiline puhkus kaitseväeteenistuse läbimiseks

Ülikooli vastu võetud üliõpilaskandidaadid, kes soovivad enne õppetööle asumist läbida ajateenistuse, peavad esitama õppeaasta alguses akadeemilise puhkuse avalduse koos ajateenistuskutsega oma valdkonna dekanaati. NB! Kaitseväeteenistusse asumisel ei piisa Kaitseressursside Ametilt ülikoolile saadetavast tõendist, kõigil akadeemilisele puhkusele siirduvatel üliõpilastel on kohustus esitada ülikoolile avaldus. 

 

Üliõpilane on õppetööst vabastatud täielikult ka ajal, kui ta osaleb kaitseväe õppekogunemisellisaõppekogunemisel või kui ta ei saa mobilisatsiooni tõttu õppetööl osaleda. Vastava kutse saamisel peab üliõpilane oma õppekava programmijuhti eemalolekust teavitama. Sel juhul on õppejõul kohustus korraldada õppetööst vabastuse saanud üliõpilase õppetöö nii, et ta saab samal semestril õppevõlgnevused likvideerida.

 

Õppekorralduse pealehele