Demopäeva esinejad

Demopäeval tutvustavad oma ideid järgmised projektid ja uurimisrühmad. Esimest kaheksateist esitletakse Delta keskuses kohapeal. Viimaseid ühtteist kanname üle veebis ainult inglise keeles.

 

Jump to english online presentations


 

HYPSTAR

HYPSTAR® – An autonomous field spectroradiometer

HYPSTAR® is an instrument to scan the reflectance of waterbody and land surfaces. It is capable of autonomously collecting hyperspectral measurements, processing data and outputting results with associate uncertainties. Its automation and metrological assurance make HYPSTAR® a proper instrument for such applications as in situ validation of optical satellite data, water quality monitoring, coastal exploration and preservation, snow and ice properties, crop monitoring. R&D was funded by the EU’s Horizon 2020 program under Grant agreement No. 775983 (“HYPERNETS project”).

Kütusetablett

Ilmastikukindel küttetablett matkale

Kõrge kütteväärtusega tablett põleb puhtalt, on kasutajale ja keskkonnale ohutu ning süttib kergesti ka halva ilmaga. Küttetablett koosneb ränioksiidist ja oksiidi nanopooridesse lukustatud alkoholist ning on mugavalt kasutatav matkal toidu ja vee kuumutamiseks või lõkke ning grilli kiireks süütamiseks.

Neuroturundus

Neuroturunduse uuringud

Tartu Ülikooli neuroturunduse labor pakub ettevõtetele, organisatsioonidele ja teadusasutustele kõrgetasemelisi neuroturunduse uuringuid, kasutades pilgu jälgimise ja emotsioonide mõõtmise meetodeid. Labori põhilised uurimisvaldkonnad on rakenduste ja veebilehtede kasutusmugavus ning pakendite ja reklaamide atraktiivsus.

Muhu monoloogid

Elamusradade mobiilirakendus

Elamusradade mobiiirakendus ühendab digitehnoloogia eesti kultuuripärandiga, võimaldades matkajal tutvuda reaalajas liikudes just kindla kohaga seotud kirjanduslike tekstide ja kultuuriloolise pärandiga. Rakendus innustab inimesi iseseisvalt värskes õhus uusi radu avastama, rikastades matkakogemust kultuuriliste elamustega.

Isejuhtivate sõidukite testimisplatvorm

„Dorpat” on maailma esimene platvorm, mis võimaldab mõõta isejuhtivate autode võimekust realistlikus tänavaliikluses ise kohapeale minemata. Tarkvaraarendajad ja autoomanikud üle maailma saavad tutvuda Tartu testimisraja ja katseautoga ning testida oma isejuhtivate autode algoritme Tartu tänavatel ülikooli teadlaste loodud simulatsioonikeskkonnas.

 

Mikroobidega lämmastikreostuse vastu

Põllumajanduses kasutatavatest väetistest jõuab põhjavette ja vooluveekogudesse ohtralt lämmastikku, mis rikub veekvaliteeti. Teadlased on leidnud võimaluse saasteainete kõrvaldamiseks läbi looduslike protsesside võimendamise ehk biotervenduse. Täpsemalt kiirendatakse bioelektrokeemiliste meetodite abil lämmastikreostust lagundavate mikroobide tegevust, muutes seeläbi puhastusprotsessi tõhusamaks. Protsessi käigus tekib ka energiat, mis vähendab omakorda protsessi üldkulu.

Eesmärk on töötada välja täismõõtmeline bioelektrokeemiline süsteem, mis võimaldaks parimal moel ära kasutada meetodi suurt potentsiaali puhta joogivee tagamiseks.

RedoxNRG - electrochemical carbon dioxide removal

The deployment of carbon capture is necessary to achieve net-zero by 2050. 
Despite the high-gain potential of direct air capture technology, the conventional approach is limited due to the challenge of developing stable sorbents and increasing energy efficiency. 
We develop A FULLY integrated process where renewable power runs the electrochemical transformations where CO2 is electrochemically captured and converted to a high-value product. Our electrosorbent materials are exceptionally energy-efficient and cost-effective with increased capture capacity.

Save a bit(e) vähendaks toiduraiskamist

Eesti kaubanduses läheb aastas raisku ligi 20 000 tonni toitu. Kavandatav mobiilirakendus Save a bit(e) võimaldakskaubanduskettidel anda tarbijatele infot peagi aeguvatest ning seetõttu allahinnatud toidukaupadest. Rakendus aitaks vähendada toiduraiskamist ja säästa raha nii tarbijatel kui poekettidel. Save a bit(e) rakenduse abil leiaks teadlik ostja kergemini säilivusaja lõpule lähenevaid allahinnatud toidukaupu. Kaubandusketid leiaksid aga säilivusaja lõpule lähenevale, kuid kasutuskõlblikule toidule ostja ning säästaksid jäätmekäitluskulusid, sest maha kantud toiduainete kogus väheneb.

Rohemeeter pilt

Rohemeeter / Greenmeter

Rohemeeter on rakendus, mis mõõdab Eesti maapiirkondade ja linnamaastike tuge sealsetele ökosüsteemidele iseloomulikule elurikkusele. Rakendus hindab iga Eesti maismaal asetseva punkti ümber 500 meetri raadiuses erinevaid maastikuparameetreid, kasutades Tartu Ülikoolis välja töötatud algoritmi. Rohemeeter tuvastab ja seejärel visualiseerib maastikus olevad elurikkust vähem või rohkem toetavad piirkonnad.


Greenmeter is an application that measures how the areas in the Estonian countryside and urban landscapes support the biodiversity characteristic of the local ecosystems. The application assesses various landscape parameters within a 500m radius of any given point in Estonia, using a special algorithm developed at the University of Tartu. Greenmeter identifies and then visualises the areas that support biodiversity the most or least.

Open GIS

The initial focus will be on open-source GIS software (QGIS) training in-house at different levels and for custom workflows/domains focusing on client requirements. In addition, we will build up support and specialized plugin/tool development for typical/regular in-house workflows for the clients.
Subsequently, we will provide training on spatial SQL querying and maintenance for Postgresql/PostGIS spatial database. We will also provide expert consulting and spatial data analysis and processing.

Äpp eesti keele häälduse treenimiseks

SayEst on mobiilirakendus eesti keele vokaalide ja konsonantide häälduse treenimiseks ja harjutamiseks. Erinevalt teistest eesti keele õppevahenditest kasutab SayEst kõnetuvastust, mis annab õppijale kohest tagasisidet häälduse õnnestumise kohta. Rakendust on võimalik kasutada inglise ja vene keeles. Mõlemas keeles on õppevideod, mis selgitavad ja illustreerivad keele ja huulte asendit hääldamise ajal. Rakenduses on nelja tüüpi harjutusi: kuula ja korda sõna; kuula ja vali õige sõna; häälda sõna; kordamine.

Kauakestvad antimikroobsed pinnakatted

Nakkusohu tõttu on huvi mikroobivastaste pinnakatete vastu kogu maailmas kiiresti kasvanud. Tartu Ülikooli teadlased arendavad multifunktsionaalseid pikaajalise toimega ZnO/Ag nanokomposiitidel põhinevaid pinnakatteid, mis vähendada tõhusalt mikroobide arvu sagedasti puudutatavatel pindadel. Lisaks on töörühm välja töötanud mikroobivastase tõhususe testimise meetodi, mis arvestab toote otstarvet ja kasutust reaalelu tingimustes.

Development of plywood manufacture compatible repair filler

The aim of the project is to develop a special repair filler for plywood that could be used in plywood manufacture. Conventional wood fillers cannot be used in plywood manufacture, because 40-60% of the manufactured plywood is coated with a special coating by lamination (15 min at 145oC and 20 Bar). The filler must endure the lamination conditions, while being applicable very fast (in minutes) to allow for the pace of repair process keeping up with this of the manufacturing process of plywood. The project aims to replicate the plywood manufacturing process at laboratory scale as well as developing a suitable repair filler meeting the above criteria.

Voogteater kui uurimistööriist

Viimastel aastatel on plahvatuslikult suurenenud nii veebiürituste kui ka neil osalejate arv. Ent ekraani taga peetava ürituse õnnestumist on raske hinnata, teadmata, kuidas publik ennast selle ajal tunneb. Eksperimentaalse projekti eesmärk on välja töötada meetod, mille toel analüüsida toimunud üritust põhjalikult. Selleks sünkroniseeritakse vaatajatelt reaalajas kogutud tagasisidet hiljem ürituse salvestisega. Publik saab ürituse ajal avaldada arvamust, väljendades oma enesetunnet teatud kasutajaliidese abil, ja pärast üritust visualiseeritakse spetsiaalsel veebilehel vaatajate reaktsioonide graafik koos salvestisega.

Kohene tagasiside rahulolu ja motivatsiooni uuringule

Organisatsioonides rahulolu uuringute läbiviimine on saanud üsna tavapäraseks. Prudens on loonud küsimustiku, mis lisaks rahulolule kaardistab ka töötajate tööst haaratust ehk sisemist motivatsiooni tööd teha. Küll aga on levinud probleem, et pärast rahulolu uuringuid ei viida organisatsioonides sisse vajalikke muudatusi, et töötajate heaolu suurendada. Seetõttu tahab Prudens välja töötada digitaalse tagasiside süsteemi, mis annaks töötajale pärast rahulolu ja tööst haaratuse küsimustiku täitmist kohest tagasisidet selle kohta, mida ja kuidas ta enda töö juures muuta saab, et olla rohkem motiveeritud ja tööga rahul.

TartuNLP

We design practical solution to various natural language processing tasks. We will demonstrate high-quality machine translation, neural speech synthesis and a robot that is learning to speak Estonian. Our portfolio includes several collaborations with industry partners as well as other R&D projects.

Metsaplaan 2.0

Metsaplaan 2.0 is a digital forest management plan dedicated to private forest owners in Estonia. It is a web-based platform that compiles already existing forest data together with remotely-sensed information in order to be always up-to-date. Management scenarios and versatile other plug-ins are also planned for the future, which can aid forest owners in making management decisions.

Murrifier

Õhu ja pindade desinfitseerimise vahendid

Murrifier pakub viiruste eest kaitsvaid nutikaid seadmeid, mida on katsetatud Tartu Ülikooli laborites. Nende hulka kuulub näiteks pisike osoonigeneraatoriga spreipudel, mis muudab kraanivee desinfitseerimisvahendiks, ning pooljuhttehnoloogial põhinev CO2-andur, millega saab hinnata ventileeritava õhu kvaliteeti ja viirusega nakatumise riski. Demopäeval tutvustatakse ka teisi osoonil ja UVC-kiirgusel põhinevaid uuenduslikke seadmeid.


Online presentations in English

Järgnevad ettekanded kanname üle veebi vahendusel.

Following presentations will be broadcasted online in English.


 

Omniton

Apparatus for determining the biomechanical parameters of the condition and properties of soft biological tissue

The goal of the submitted project is continuation of research and experimental development (R&D) of a new clinical diagnostic device, Omniton. The R&D of novel method and respective portable device would enable noninvasive real time determination of biomechanical parameters of soft biological tissue in its different layers. The new device will be provided with a processor inside for presetting single mechanical impulses and for primary statistical analysis and visualization of measurement results, also with a mini-videocamera to reduce uncertainty in localization of device performing multiple measurements. A set of biomechanical parameters enable creation of novel knowledge to follow tiny changes in tissues considering individuality of patients, important in prevention of diseases, in verification of age-related changes as well as in planning and controlling rehabilitation. 
 

Smart Sensor

Smart sensor for automatic direct observation of physical activity

We have developed a prototype of a real-time video analysis smartsensor for measuring physical activity. Deep learning and computer vision methods allow to automatically detect people in the field of view, track them over the video frames, and to classify their physical activity level during those few seconds. This way we can analyze visual information without human eyes intruding the privacy of the people under observation. This real-time video processing capacity is implemented on a low-power (15-20 watt) single board computer.

 

Silklytics

The problem we are solving is the high price of complex analytical chemistry techniques in routine labs (e.g. liquid chromatography mass spectrometry). Although analytical methods with lower prices exists, their analytical performance is lacking (selectivity, sensitivity, etc.). These problems would be solved by the novel microfluidics technology that we develop.

Soft Robotic Cervix for Simulation Training

Training of healthcare and medical professionals is today performed to an increasing extent worldwide in simulated conditions. The existing simulation training gear is outdated for 20 years from the robotics perspective. Our startup delivers a soft robotic cervix for midwifery professionals, using unique variable-stiffness technology. 

Development of social skills and communication in Estonian in children with nervous system damage using communication robots

The diagnosis and treatment of socio-emotional disorders in children today is inadequate. The development of impaired cognitive and social skills is crucial for a child's academic success and quality of life. A new area and challenge in today's neurorehabilitation is communication robots and evolving TI, which help children teach both verbal and non-verbal communication skills, emotional awareness, and speech. Our goal is to create an Estonian-language talking robot based on the humanoid Pepper, which will help conduct communication trainings on given topics, as well as use the robot as a therapist in case of bullying at school.

Testing of antivirals against SARS-CoV-2

At the Institute of Technology, we have established means to test various antiviral approaches against SARS-CoV-2 (and other viruses)- chemicals, treated surfaces and even air purifiers. We can use the wild-type virus for slow and its derivatives for fast screening. Also, open for custom-tailored projects.

Gearbox Biosciences

We are building a new protein expression technology for use in industrial biotechnology. Our technology allows to completely separate growth and production phases in bacteria, making the protein production more efficient. We have verified our technology in lab and are now looking for industrial partners to test it with their products. More at https://gearbox.bio/

ValChrom

ValChrom

ValChrom is a web-based validation tool (see introduction https://sisu.ut.ee/lcms_method_validation/14-valchrom) – which helps professionals with experiment planning and calculations of performance parameters in order to reduce the time and effort involved. On the other hand ValChrom teaches how validation (first of all for chromatographic methods) should be done.
Important features of ValChrom are:
(1) validation according to specific Guideline documents, e.g., Eurachem, EMA, ICH, ...
(2) „walks the user through validation“ and automatically creates the experiment plan. The user will have an overview of all the performance parameters and detailed reports.
(3) ValChrom is web-based, centrally managed and aimed to be “community checked” for quality.

Green plastics

We develop solutions for obtaining high-tech plastics from biomaterials.
Our solutions are suitable for use instead of fossil products, especially in areas that place high demands on materials, such as construction and engineering solutions, coatings, packaging.

mRNA therapeutic delivery

We have developed a technology that is applicable in the mRNA therapeutic vaccine approaches. **The technology is based on a unique chemical composition and a method for its application**. It has several key advantages over the currently available technology: it is significantly more efficient and it is not toxic. These advantages allow the application as part of therapeutic cancer vaccines. Our aim is to license our technology to pharma companies who will use it as a key component in clinical formulation.  

Three people looking at computer screen while standing near vehicle that they are building.

Teadmussiirdepõige

Teaduspõhiste ettevõtete programm "Teadusest äriks"

Algas kandideerimine programmi "Teadusest äriks!"

aire-0062-IMG_7353.jpg

Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE klubi 16. üritusel räägitakse tehnoloogiast tulevikutehases