Autor:
Aitel Käpp

Eesti seab sihi süvatehnoloogia iduettevõtluse arendamisele

Startup Estonia ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös on valminud tegevuskava teadus- ja tehnoloogiamahuka iduettevõtluse arendamiseks.

Tegevuskava eesmärk on kiirendada Eestis teadus- ja tehnoloogiamahuka ettevõtluse arengut ning luua seda soodustav majanduskeskkond. Kui ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani sõnul on Eestil praegu väga hea rahvusvaheline iduettevõtluse kuvand, siis loodetakse sellele tuginedes leida võimalused, et saada rahvusvaheliseks tõmbekeskuseks ka süvatehnoloogia valdkonnas.

Eesti ettevõtluse ökosüsteemil on juba praegu palju tugevaid külgi, mis toetavad tehnoloogiamahukate iduettevõtete loomist. Siiski esineb probleeme, millele püütakse lahendusi leida. Neist tähtsaim on tööjõuküsimus: kuidas tagada Eestis piisav hulk heal tasemel teadmiste ja oskustega inimesi ning süvendada koostööd ülikoolidega, et arendada vajalikku pädevust?

Kristjan Järvan, Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Lisaks on oluline parandada investeeringute kättesaadavust kõrgtehnoloogiliste ettevõtete jaoks ning säilitada paindlik seadusandlus, et luua ja kasutada uusi tehnoloogiaid. „Kui suudame nende väljakutsetega edukalt toime tulla, võivad süvatehnoloogiaettevõtted tulevikus Eesti majanduses ja ühiskonnas väga olulist rolli täita,“ lisas minister.

Vastvalminud tegevuskava eesmärk on kahekordistada süvatehnoloogia valdkonnas tegutsevate iduettevõtete arvu aastaks 2025 ning viiekordistada aastaks 2030. Kui mullu kaasasid Eesti süvatehnoloogiaettevõtted investeeringuid 175 miljoni euro mahus, sõlmiti 15 tehingut ja riskikapitaliinvesteeringute kogumahust läks süvatehnoloogiatele 13 protsenti, siis 2030. aastaks soovitakse suurendada tehingute arvu sajani ja investeeringute mahtu 30 protsendini.

Praeguse seisuga tegutseb Eestis Startup Estonia andmebaasi põhjal 1444 iduettevõtet, millest 119 tegevusala on süvatehnoloogia (ingl deep tech). Nende seas on sellised tuntud iduettevõtted nagu Starship Technologies, Milrem Robotics, Comodule ning uued Eesti naisteadlaste asutatud ettevõtted LightCode Photonics ja Nanordica Medical. Süvatehnoloogiaid arendavate iduettevõtete kogukäive oli mullu 130 miljonit eurot ja kokku maksti riigile 25,6 miljonit eurot tööjõumakse. Süvatehnoloogia ettevõtted andsid möödunud aastal tööd 1505 inimesele.

Startup Estonia juht Eve Peeterson rõhutas, et süvatehnoloogia valdkonna arendamine on riigi jaoks kriitilise tähtsusega. Aruannetes on öeldud, et tuleviku majanduskasvu peamine mootor on just süvatehnoloogia. Samas on Eesti iduettevõtlus ajalooliselt koondunud tarkvarapõhistesse valdkondadesse, kus meil on märkimisväärne kogemus ja rahvusvahelised edulood, sõnas Peeterson. Ta lisas, et meie ökosüsteem, sh asutajad ja investorid, on valmis järgmiseks arenguetapiks, et arendada koostöös teadlastega parimaid tehnoloogiaid just Eestis.

Hea näide on Peetersoni sõnul Tartu Ülikooli teadusprojektist välja kasvanud süvatehnoloogia iduettevõte LightCode Photonics. Eesti teadlaste loodud iduettevõte arendab uudseid 3D-kaameraid, mille alustehnoloogiast on saamas uus 3D-kuvamise standard. Iduettevõte soovib muuta seda, kuidas robotid maailma näevad.

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juht Mart Maasik rõhutas, et teadustulemuste efektiivne rakendamine suurendab ettevõtjate panust riigi majanduskasvu.

Teadusmahukad ettevõtmised on enamasti mitmetahulised ja keerulised ning nende arengutee on pikem ja riskantsem. Seetõttu on tähtis osa koostöökeskkonnal, mis soosib uute ettevõtete sündi ja õnnestumise tõenäosust. Kuna tuleviku edulood sünnivad pika eeltöö, pingutuse ja investeeringute tulemusel, on eriti oluline, et teadlased, ettevõtjad, investorid, ülikoolid ja teadusasutused tegutseksid koos ühise eesmärgi nimel.

Mart Maasik

Toimiva ökosüsteemi arendamiseks keskendutakse tegevuskavas inimestele ehk eelkõige ettevõtete asutajatele ja töötajatele. Samuti võetakse fookusesse intellektuaalse kapitali edasiarendamine, mis sisaldab teenuste ja kompetentside pakkumist tehnoloogiaarenduses, tootearenduses, intellektuaalses omandis, äriarenduses ja meeskonna ülesehitamises. Oluline roll on ka kapitalituru arendamisel, et parandada investeeringute kättesaadavust kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete jaoks. Tegevuskava keskendub ka rahvusvaheliste ja valdkondlike koostöövõrgustike arendamiseks teadusasutuste, Eesti ja rahvusvaheliste suurettevõtete ning investorite vahel. 

Tegevuskavas esitatud teemad on tööriistaks nii iduettevõtjatele ja ärimudeleid otsivatele teadlastele kui ka tugiorganisatsioonidele, ülikoolidele, teadusasutustele, investoritele, era- ja riskikapitalifondidele ning avalikule sektorile. Süvatehnoloogia iduettevõtluse toetamise tegevuskava koostasid EASi ja Kredexi ühendasutuse Startup Estonia programm koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. 

Tutvu süvatehnoloogia arendamise tegevuskavaga Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.

Better Medicine'i meeskond

Tartu Ülikool saab osaluse ettevõttes Better Medicine OÜ, kes diagnoosib tehisaru abil vähktõbe

main building with flags

Tasuta RKT koolitused

Latitude59

Tartu Ülikool juhib konverentsil Latitude59 tähelepanu süvatehnoloogiale