Euroopa ülikoolid peavad seisma demokraatia eest

Ülikoolide võrgustik The Guild kutsub Euroopa valitsusi ja Euroopa Liitu üles võimaldama meie ülikoolidel toetada Ukraina üliõpilasi ja töötajaid meie ülikoolides kohapeal ning vajaduse korral kaugõppe pakkumise kaudu. 

Viimastel aastatel on üha enam tunnustatud ülikoolide rolli Euroopa ühiskondade ja vabade poliitiliste institutsioonide tagamisel, kuna need on kohad, kus saab õppida, rakendada ja kaitsta inimõiguste universaalseid väärtusi, nagu need on sõnastatud ÜRO-s, vastu võetud Euroopa Liidus ning leidnud väljendust Euroopa riikide põhiseadustes ja poliitilistes süsteemides. Neil Euroopa ajaloo mustadel päevadel on Euroopa ning meie väärtused nagu demokraatia ja vabadus rünnaku all. 

Seepärast kutsuvad The Guildi liikmesülikoolide juhid Euroopa ülikoole, Euroopa valitsusi ja Euroopa Liitu üles tegema viivitamata järgmist. 

  1. Meil tuleb tagada, et kõik meie ülikoolides õppivad Ukraina üliõpilased saavad sel raskel ajal vajalikku hoolt ja tuge, ning teha kõik, mis meie võimuses, et toetada üliõpilasi ja töötajaid, keda see kriis on mõjutanud. 

  1. Pingutame jätkuvalt selle nimel, et meie kogukondi iseloomustaks vaba arutelu ja vastastikune austus. Meie ülikoolides ei tohi olla kohta eelarvamustele ei rahvuse, etnilise päritolu ega ühegi muu tunnuse põhjal. Kõik peavad ka edaspidi tundma end teretulnuna. 

  1. Kutsume valitsusi üles võimaldama ülikoolidel toetada Ukraina üliõpilasi ja akadeemilisi töötajaid nii palju kui võimalik, et nad saaksid praegustes oludes jätkata oma haridusteed ja tööd võimalikult sujuvalt. Kui üliõpilased ja õppejõud on sunnitud põgenema, vajame nende toetamiseks valitsustelt kiiret abi. 

  1. Ülikoolid on välja töötanud head võimalused kaugõppe pakkumiseks. Kutsume valitsusi üles toetama ülikoole uute kaugõppevõimaluste pakkumisel Ukraina üliõpilastele, et tagada neile võimalikult hea akadeemiline tugi. See ei ole niivõrd tehniline küsimus, vaid nõuab hoolikalt valitud pedagoogilist lähenemist ja keelelist abi. Ülikoolidele tuleb kiiresti võimaldada sellise toe väljatöötamist üliõpilastele. 

Meid on kutsutud üles solidaarsusele, mis ühendab kõiki Euroopa demokraatlikke riike. Peame oma südameasjaks toetada Ukraina üliõpilasi ja töötajaid oma parimate võimaluste piires nii eraldi kui ka üheskoos, jagades oma teadmisi, ideid ja loovust üle riigipiiride. Samuti austame ja tunnustame Venemaa akadeemilisi kogukondi, kes vägivalla vastu sõna võtavad. Euroopa ülikoolidena seisame demokraatia, inimõiguste ning õiguse eest kriitiliselt mõelda ja teadmiste poole püüelda. Kutsume oma poliitilisi juhte üles aitama meil teha kõik, mis meie võimuses, et laiendada seda õigust Ukraina õppejõududele ja töötajatele. 

The Guildi ülikoolide rektorid on oma sõnavõttudes väljendanud toetust ukrainlastele ja sügavat muret Ukraina konflikti pärast. 

keeleauhind

Eesti ja Läti keeleauhinna pälvis keeleteadlane Karl Pajusalu

inimese käed mobiiltelefoniga

Tartu Ülikooli teadlaste abiga hakatakse arendama innovatiivset vaimse heaolu rakendust

Enlighti logo

Mis on Enlight? Võrgustiku võimalused ülikooliperele