Koroonaviiruse levimus ületab varasemate nakkuslainete tippe enam kui kaks korda

Tartu Ülikooli juhitava seireuuringu äsja lõppenud etapi tulemustest selgub, et koroonaviiruse levimus Eesti täisealises elanikkonnas on jaanuariga võrreldes kolmekordistunud. Nakkus on laialdaselt levinud kõigis vanuserühmades, kuid teadlaste sõnul on haiguselaine tipp möödas. Koroonaviirusevastased antikehad on tekkinud ligi 90%-l täisealistest.

Seireuuringu käigus testiti 9.–24. märtsini juhuvalimi* alusel 2369 täisealist inimest. Neist 10,5% ehk keskmiselt igal üheksas sai positiivse testitulemuse. Pooled neist olid koroona äsja läbi põdenud ja teistele nakkusohtu enam ei kujutanud, kuid pooled olid veel nakkusohtlikud. Potentsiaalselt nakkusohtlikest suuremal osal esinesid ka haigustunnused. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul näitab suur läbipõdenute osakaal, et seekordse nakkuslaine tipp on möödas.

Uuringu käigus hinnati ka nakkuse levimust erineva vaktsineeritusega rühmades. Selgus, et tõhustusdoosi saanute seas oli nakatumine viiendiku võrra väiksem kui kahe doosiga vaktsineeritutel ning kaks korda väiksem kui vaktsineerimata ja varem haigust põdemata inimestel. Nii on nendest täisealistest, kes pole varem haigust põdenud ja on ikka veel vaktsineerimata, nakatunud praegu hinnanguliselt 21% ehk keskmiselt iga viies.

Nii suuri nakatumisnäitajaid pole Kalda sõnul seireuuringu vältel veel leitud. Siiski on õnneks senised, 2021. aasta märtsi-aprilli haiglaravirekordid jäänud ületamata. „Siin on oma osa nii omikrontüve põhjustatud haigusjuhtumite mõnevõrra leebematel nähtudel kui ka sellel, et pärast kaht koroona-aastat on viirusevastaste antikehade levimus ühiskonnas suurem ja ka vaktsineeritus parem kui varasemate nakkuslainete ajal,“ selgitas Kalda.

Seekordne seireetapp näitas, et koroonaviirusevastased antikehad on olemas ligi 90%-l täisealistest. Seejuures on antikehade levimus nii vanuseti kui ka sooti ühtlane. Küll aga võib märgata, et kui vaktsineeritutest olid antikehad peaaegu kõigil, siis läbipõdenutest 77%-l. Kalda sõnul võib neist tulemustest järeldada, et aja jooksul kipub koroona läbipõdemisest saadud immuunsus vähenema. „Selleks, et immuunvastus püsiks stabiilsem ja tugevam, on vaktsineerimine vajalik ka pärast haiguse läbipõdemist,“ selgitas Kalda. Neist, kes pole vaktsineeritud ega ka enda teada koroonat põdenud, olid uuringu andmeil antikehadega ligi 40%.

Vaatamata viiruse eriti laialdasele levikule on inimeste käitumises näha ettevaatuse vähenemist. Nii oli seekordse seireetapi eel olnud võimalikus lähikontaktis koroonasse nakatunuga iga kuues vastaja, kuid ligi kolmveerand neist ei teinud midagi, et võimalikku nakkuse levikut vältida.

Seireuuringut teeb Tartu Ülikooli laiapõhjaline uuringumeeskond koostöös Synlabi, Medicumi ja Kantar Emoriga. Seireuuringu tegevjuhi, Tartu Ülikooli rahvatervishoiu kaasprofessori Mikk Jürissoni sõnul on seirel nüüd, kus riiklik testimisstrateegia on muutunud, väga oluline ülesanne anda nakkuse levimusest ülevaade ning hinnata nakkuspuhangute dünaamikat. „Suur tänu kõigile uuringus osalejatele, kes on aidanud kaasa sellele, et uuringumeeskond saaks viiruseolukorrast regulaarselt tõenduspõhise ülevaate anda,“ ütles Jürisson.

Koroonaviiruse levimuse seireuuringu info leiab Tartu Ülikooli veebilehelt. Uuringut rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Euroopa Liidu Covid-19 pandeemiale reageerimise toetusmeetmest.

* Uuringu valim on moodustatud kihtvalikuga piirkonna, vanuserühma, soo ja haridustaseme põhjal, mistõttu levimuse hinnangu leidmisel ei ole kasutatud lihtsat aritmeetilist keskmist, vaid vastavat kaalutud keskmist.

Triinu Keskpaik kaitseb doktoritööd „Quality Indicators and Non-Ischemic Myocardial Injury in Emergency Medicine“

15. detsembril kell 14 kaitseb Triinu Keskpaik arstiteaduse erialal doktoritööd „Quality Indicators and Non-Ischemic Myocardial Injury in Emergency Medicine“.

Laura Roht kaitseb doktoritööd „Hereditary colorectal cancer syndromes in Estonia“

15. detsembril 2023 kell 11.00 kaitseb Laura Roht doktoritööd „Hereditary colorectal cancer syndromes in Estonia“ („Pärilikud kolorektaalvähi sündroomid Eestis“).