Koroonaviiruse levimuse uuring "Covid-19 aktiivne seire"

Koroonaviiruse levimuse seireuuring on lõppenud. Uuring toimus ajavahemikus 23.04.2020 - 30.01.2023

Tartu Ülikooli teadlased selgitavad läbilõikeuuringuga välja, milline on koroonaviiruse tegelik levik ja epideemia kulg Eestis. Juhuvalimi alusel küsitletakse ja testitakse inimesi üle Eesti, et anda riigile tõenduspõhised andmed viiruse levikut pidurdavate meetmete üle otsustamiseks. Uuringut rahastab Eesti Vabariigi Valitsus.

Uurimismeeskond esitab valitsusele iga uuringulaine järel vahekokkuvõtted, mis on aluseks viiruse levikut pidurdavate meetmete tulemuslikkuse hindamiseks ja muutmiseks.

Koroonaviiruse levik selgitatakse välja nii viirusinfektsiooni tunnustega kui ka sümptomiteta elanike seas. Sel moel saab hinnata üleriigilist nakkuse levikut erinevates rahvastikurühmades ja regioonides. Alates 11. veebruarist 2021 uuritakse ka koroonaviiruse antikehade olemasolu täiskasvanud elanikkonnas. Uuringus osalemine on vabatahtlik, valimisse sattunud inimestel on igal ajahetkel õigus keelduda küsitlusele vastamisest ja/või testimisest.

Esimese laine valimisse sattunud inimeste küsitlemine algas 23. aprillil 2020. Iga uuringulaine kestus on üks nädal.

 

Uuringu valimi moodustamise põhimõtted

Seireuuringu valimi puhul on tegu juhusliku kihtvalimiga. Selle eesmärk on saada juhuslik valim, mis on määratud rahvastikukihtide suhtes esinduslik. Koroonaviiruse levimuse seireuuringus on rahvastikukihte 102 (17 piirkonda, 3 vanuserühma ja 2 sugu, 17 · 3 · 2 = 102).

Image
pilt

 

Sellisel põhimõttel moodustatud valimi juures tuleb arvestada järgmist:

  • isikute valimisse valimise tõenäosused ei ole võrdsed (aga nad on võrdsed ühe kihi piires, sest kihi piires toimub juhuslik valik);
  • valimisse valitud isikud esindavad erineva suurusega rühmi üldkogumis (vastavalt kihi suurusele ja kihile vastava alamvalimi suurusele);
  • lihtne aritmeetiline keskmine annab osakogumite ja üldkogumi jaoks nihkega hinnangu, tuleb kasutada kaalutud keskmisi vastavalt kihtide ja kihtidele vastavate alamvalimite suurustele.

Üleriigiliste uuringulainete tulemused

Antikehade uuringu tulemused

Piirkondlike uuringulainete tulemused

Uuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda ettekanne 26.-27. novembril 2020 toimunud konverentsil "Arukas kohanemine koroonaviirusega":

„Kui tahame hinnata eriolukorras rakendatud meetmete tõhusust ja muuta tõenduspõhiselt seniseid otsuseid, on oluline teada koroonaviiruse leviku andmeid rahvastikus. Õige teave võimaldab meil valida õiged meetodid." 

Seireuuringu juht, peremeditsiini professor Ruth Kalda

33. etapp: Koroonaviirusega nakatumine on kuuga vähenenud enam kui kolmandiku võrra

32. etapp: Koroonaviiruse laialdast levikut soodustab süvenev muretus riskide pärast

31. etapp: Koroonaviiruse levimust hoiab püsivalt suurena omikrontüve uus alamvorm ja inimeste vähenev ohutunne

30. etapp: Koroonaviiruse levimus püsib suur, kuid nakatumise vältimiseks tehakse üha vähem 

29. etapp: Koroonaviirusevastased antikehad on olemas üle 90%-l täisealistest

28. etapp: Koroonaviiruse levimus on laialdane, kuid haiguse kulg valdavalt leebe

27. etapp: Koroonaviirusega nakatunute hulk on kuuga vähenenud kolmandiku võrra

26. etapp: Koroonalaine taandub pikkamööda

25. etapp: Koroonaviiruse levik on endiselt laialdane, parima kaitse annab tõhustusdoos

24. etapp: Koroonaviiruse levimus ületab varasemate nakkuslainete tippe enam kui kaks korda

23. etapp: Nakkusohtlike täisealiste hulk on kuuga kasvanud ligi neli korda

21. etapp: Koroonaviirusevastaste antikehade levimus püsib septembri tasemel, inimeste käitumises ilmneb pandeemiaväsimus

20. etapp: Koroonaviiruse levimus on võrreldav veebruariga, kuid haiglaravi vajajaid on poole vähem

19. etapp: Seireuuring näitab, et vaktsineeritud võivad küll koroonaviirust kanda, kuid pääsevad enamasti haigestumisest

18. etapp: Seireuuringu viimase etapi tulemused lubavad suvele helgelt vastu minna

17. etapp: Nakkusohtlike täiskasvanute hulk on kuuga kahanenud kolmandiku võrra

16. etapp: Nakatunute hulk on märkimisväärselt vähenenud ja antikehade levimus kasvanud

15. etapp: Kuuga on kasvanud nii nakatumisnäitajad kui ka viirusevastaste antikehadega täiskasvanute hulk

14. etapp: Koroonaviirus levib laialdaselt, kuid nakkusohtlike hulk võib olla arvatust väiksem

13. etapp: Nakatunute hulk on mõnevõrra vähenenud, kuid suur osa neist ei pea end haigeks

12. etapp: Üha rohkem on inimesi, keda lähikontakt koroonaviiruse kandjaga ei pane käitumist muutma

11. etapp: Nakatunute arv püsib suur, kuid näha on stabiliseerumise märke

10. etapp: Koroonaviirusega nakatumine on paari nädala jooksul kasvanud kolm korda

9. etapp: Seireuuring kinnitab, et ka kerget nohu tuleb võtta tõsise ohumärgina

8. etapp: Koroonaviiruse varjatud levik muudab ettevaatusabinõud hädavajalikuks

7. etapp: Harjumaal ja Tallinnas levib koroonaviirus ennekõike teadaolevates kolletes 

4. etapp: Seireuuring: neljandas laines ei tuvastatud ühtegi koroonaviirusesse nakatunut

3. etapp: Eestis kehtestatud koroonapiirangute jätkuv leevendamine on põhjendatud

2. etapp: Valitsuskomisjonile esitatud Tartu Ülikooli seireuuringu tulemused kinnitavad piirangute leevendamise põhjendatust

1. etapp: Seireuuringu esimesed tulemused: laialdast COVID-19 nakkust ühiskonnas ei esine

Image
ruth_kalda

Ruth Kalda
peremeditsiini professor,
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Image
anneli uuskula

Anneli Uusküla
epidemioloogia professor,
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Image
aime keis

Aime Keis
meditsiinieetika lektor,
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Image
mikk-juerisson

Mikk Jürisson
rahvatervishoiu kaasprofessor,
peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Image
mikk solvak

Mihkel Solvak
tehnoloogiauuringute kaasprofessor,
Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Image
kristjan_vassil

Kristjan Vassil
tehnoloogiauuringute vanemteadur ja

teadusprorektor

Image
lili-milani

Lili Milani
epi- ja farmakogenoomika professor, 
genoomika instituut

Tuuli Jürgenson 
statistik,

genoomika instituut

Image
mait-metspalu

Mait Metspalu
evolutsioonilise genoomika professor,
genoomika instituut

Image
krista-fischer

Krista Fischer
matemaatilise statistika professor ja biostatistika kaasprofessor,
matemaatika ja statistika instituut

Image
meelis-kaeaerik

Meelis Käärik
tõenäosusteooria kaasprofessor,
matemaatika ja statistika instituut

Image
liis_kolberg

Liis Kolberg
bioinformaatika nooremteadur,
arvutiteaduste instituut

Image
hedi_peterson

Hedi Peterson
bioinformaatika professor,
arvutiteaduste instituut

Image
jaak villo

Jaak Vilo
bioinformaatika professor,
arvutiteaduste instituut

Uku Raudvere
teaduslik programmeerija,

arvutiteaduste instituut

Image
ene_margit-tiit

Ene-Margit Tiit
loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitprofessor

 

 

 

Uuringu konsultandid

Uuringu konsultandid
Liina Veskimäe
5838 3863
Liina Veskimäe
Tiina Mändla
5446 0248
Tiina Mändla
5446 0248
Silver Ratnik
53701532
Silver Ratnik
Deniss Vender
venekeelne info
53632958
Deniss Vender
venekeelne info
Image
logo

Alates 2021. aasta maist rahastab uuringut Euroopa Regionaalarengu Fond Euroopa Liidu Covid-19 pandeemiale reageerimise toetusmeetmest.

ATH-d illustreeriv pilt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire suur geneetiline risk viitab võimalikele kaasuvatele haigustele

Maive Rute Tartu Ülikoolis

Euroopa Komisjoni esindajate külaskäigul arutleti teaduse rahastamise ja teadusmahuka ettevõtluse toetamise üle

Kliimaministri visiit Tartu Ülikooli

Kliimaminister Kristen Michal külastas Tartu Ülikooli