Skip to main content

Koroonaviiruse levimuse uuring "Covid-19 aktiivne seire"

 

Tartu Ülikooli teadlased selgitavad läbilõikeuuringuga välja, milline on koroonaviiruse tegelik levik ja epideemia kulg Eestis. Juhuvalimi alusel küsitletakse ja testitakse inimesi üle Eesti, et anda riigile tõenduspõhised andmed viiruse levikut pidurdavate meetmete üle otsustamiseks. Uuringut rahastab Eesti Vabariigi Valitsus.

Uurimismeeskond esitab valitsusele iga uuringulaine järel vahekokkuvõtted, mis on aluseks viiruse levikut pidurdavate meetmete tulemuslikkuse hindamiseks ja muutmiseks.

Koroonaviiruse levik selgitatakse välja nii viirusinfektsiooni tunnustega kui ka sümptomiteta elanike seas. Sel moel saab hinnata üleriigilist nakkuse levikut erinevates rahvastikurühmades ja regioonides. Alates 11. veebruarist 2021 uuritakse ka koroonaviiruse antikehade olemasolu täiskasvanud elanikkonnas. Uuringus osalemine on vabatahtlik, valimisse sattunud inimestel on igal ajahetkel õigus keelduda küsitlusele vastamisest ja/või testimisest.

Esimese laine valimisse sattunud inimeste küsitlemine algas 23. aprillil 2020. Iga uuringulaine kestus on üks nädal.

 

Uuringu valimi moodustamise põhimõtted

Seireuuringu valimi puhul on tegu juhusliku kihtvalimiga. Selle eesmärk on saada juhuslik valim, mis on määratud rahvastikukihtide suhtes esinduslik. Koroonaviiruse levimuse seireuuringus on rahvastikukihte 102 (17 piirkonda, 3 vanuserühma ja 2 sugu, 17 · 3 · 2 = 102).

Image

 

Sellisel põhimõttel moodustatud valimi juures tuleb arvestada järgmist:

  • isikute valimisse valimise tõenäosused ei ole võrdsed (aga nad on võrdsed ühe kihi piires, sest kihi piires toimub juhuslik valik);
  • valimisse valitud isikud esindavad erineva suurusega rühmi üldkogumis (vastavalt kihi suurusele ja kihile vastava alamvalimi suurusele);
  • lihtne aritmeetiline keskmine annab osakogumite ja üldkogumi jaoks nihkega hinnangu, tuleb kasutada kaalutud keskmisi vastavalt kihtide ja kihtidele vastavate alamvalimite suurustele.

Üleriigiliste uuringulainete tulemused

Antikehade uuringu tulemused

Piirkondlike uuringulainete tulemused

Uuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda ülevaade üheksa seirelaine jooksul tehtust 26.-27. novembril 2020 toimunud konverentsil "Arukas kohanemine koroonaviirusega":

„Kui tahame hinnata eriolukorras rakendatud meetmete tõhusust ja muuta tõenduspõhiselt seniseid otsuseid, on oluline teada koroonaviiruse leviku andmeid rahvastikus. Õige teave võimaldab meil valida õiged meetodid." 

Seireuuringu juht, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, peremeditsiini professor Ruth Kalda

Tartu Ülikooli teadlased alustavad koroonaviiruse uuringuid (17.04.2020)

Algab koroonaviiruse levimuse uuring (23.04.2020)

Miks võiksid Tartu Ülikooli koroonauuringus osaleda ka juba testitud inimesed? (25.04.2020)

Valitsuskomisjonile tutvustati Tartu Ülikooli seireuuringu esimesi tulemusi / Правительственной комиссии представили первые результаты исследования Тартуского университета (Vabariigi Valitsuse pressiteade, 05.05.2020)

Tartu Ülikooli seireuuring näitab jätkuvalt koroonaviiruse madalat levimust / Исследование Тартуского университета, представленное правительству, по-прежнему подтверждает низкое распространение коронавируса (Vabariigi Valitsuse pressiteade, 12.05.2020)

Tartu Ülikooli koroonaviiruse uuringu kolmandas laines selgitatakse välja piirangute leevendamise mõju (22.05.2020) / На третьем этапе исследования ТУ на коронавирус протестируют более 3000 человек (rus.err.ee)

Valitsuskomisjonile esitatud Tartu Ülikooli seireuuringu tulemused kinnitavad piirangute leevendamise põhjendatust (Vabariigi Valitsuse pressiteade, 02.06.2020)

Professor Ruth Kalda: peame koroonaviirusega arvestama ka jaanipäeval (11.06.2020)

TÜ seireuuringu neljandas laines ei tuvastatud ühtegi koroonaviiruse kandjat (Vabariigi Valitsuse pressiteade, 25.06.2020)

Tartu Ülikooli teadlased koguvad taas andmeid koroonaviiruse hetkelevimuse kohta (05.08.2020)

TÜ teadlased alustavad Ida-Virumaal COVID-19 laiaulatuslikku seiret / Правительство поддержало предложение ученых Тартуского университета начать исследование распространения коронавируса в Ида-Вирумаа (Vabariigi Valitsuse pressiteade, 27.08.2020)

Tartu Ülikooli teadlased alustavad koroonaviiruse seiret Tallinnas ja Harjumaal (10.09.2020)

Teadlased asuvad uurima kooliaasta alguse mõju koroonaviiruse levikule (21.09.2020)

Harjumaal ja Tallinnas levib koroonaviirus ennekõike teadaolevates kolletes (24.09.2020)

Koroonaviiruse varjatud levik muudab ettevaatusabinõud hädavajalikuks (07.10.2020)

Tartu Ülikooli seireuuring aitab tuvastada koroonaviiruse leviku ulatust (10.11.2020)

Tartu Ülikooli seireuuring aitab hinnata viiruse levikut pidurdavate meetmete mõju (26.11.2020)

Koroonaviirusega nakatumine on kahe nädala jooksul kasvanud kolm korda (10.12.2020)

Nakatunute arv püsib suur, kuid näha on stabiliseerumise märke (21.12.2020)

Üha rohkem on inimesi, keda lähikontakt koroonaviiruse kandjaga ei pane käitumist muutma (19.01.2021)

Nakatunute hulk on mõnevõrra vähenenud, kuid suur osa neist ei pea end haigeks (02.02.2021)

Koroonaviirus levib laialdaselt, kuid nakkusohtlike hulk võib olla arvatust väiksem (23.02.2021)

Ruth Kalda: edasine testimine ja isoleerimine võiks olla mõttekoht (25.02.2021)

Delfi ERISAADE | Koroonauuringu juht Ruth Kalda: igapäevased testinumbrid pole tegelik tõde. Sel viisil tuvastab vaid veidi üle poole haigestunutest (25.03.2021)

File
Image

Ruth Kalda
peremeditsiini professor,

peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Image

Anneli Uusküla
epidemioloogia professor,

peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Image

Aime Keis
meditsiinieetika lektor,

peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Image

Mikk Jürisson
rahvatervishoiu kaasprofessor,

peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Image

Mihkel Solvak
tehnoloogiauuringute kaasprofessor,

Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Image

Kristjan Vassil
tehnoloogiauuringute vanemteadur ja teadusprorektor

Image

Lili Milani
epi- ja farmakogenoomika professor, 

genoomika instituut

Tuuli Jürgenson 
statistik,

genoomika instituut

Image

Mait Metspalu
evolutsioonilise genoomika professor,

genoomika instituut

Image

Krista Fischer
matemaatilise statistika professor ja biostatistika kaasprofessor,

matemaatika ja statistika instituut

Image

Meelis Käärik
tõenäosusteooria kaasprofessor,

matemaatika ja statistika instituut

Image

Liis Kolberg
bioinformaatika nooremteadur,

arvutiteaduste instituut

Image

Hedi Peterson
bioinformaatika kaasprofessor,

arvutiteaduste instituut

Image

Jaak Vilo
bioinformaatika professor,

arvutiteaduste instituut

Uku Raudvere
teaduslik programmeerija,

arvutiteaduste instituut

Image

Ene-Margit Tiit
loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitprofessor

 

 

 

Uuringu konsultandid

Liina Veskimäe
5838 3863
Liina Veskimäe
Tiina Mändla
5446 0248
Tiina Mändla
5446 0248
Silver Ratnik
53701532
Silver Ratnik
Deniss Vender
venekeelne info
53632958
Deniss Vender
venekeelne info
Image

Alates 2021. aasta maist rahastab uuringut Euroopa Regionaalarengu Fond Euroopa Liidu Covid-19 pandeemiale reageerimise toetusmeetmest.

#teadus
Kiil taime peal_autor Erik Karits_allikas Pexels

Esitletakse rahvastiku vaimse tervise uuringu tulemusi

Jaga
22.06.2022
#rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Taiwan

Teadlaste loodud stsenaariumid aitavad suunata suhteid Aasiaga

Jaga
21.06.2022
#teadus
Kristjan Krips

Doktoritöö: e-hääletamise kontrollitavusele seab piirid häälteostmise risk

Jaga
21.06.2022