Skip to main content

Külalisüliõpilaseks Tartu Ülikooli

Teise ülikooli üliõpilastel on võimalik tulla Tartu Ülikooli õppeaineid läbima külalisüliõpilasena. Külalisüliõpilaseks saab end vormistada 1-2 semestriks korraga, pikemaks ajaks tulles on vaja esitada uus avaldus. 

  Õppekorralduslikes küsimustes laienevad külalisüliõpilasele Tartu Ülikooli üliõpilase õigused ja kohustused.

Tartu Ülikoolis saavad tasuta külalisüliõpilasena õppida järgmiste kõrgkoolide üliõpilased:

 • EELK Usuteaduse Instituut
 • Eesti Maaülikool
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Eesti Lennuakadeemia
 • Kaitseväe Akadeemia
 • Kõrgem Usuteaduslik Seminar
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tallinna Ülikool
 • Kõrgem Kunstikool Pallas
 • Tallinna Tehnikakõrgkool

Nende kõrgkoolide ja Tartu Ülikooli vahel on sõlmitud vastav külalisüliõpilasi käsitlev kokkulepe. Nende kõrgkoolide üliõpilastele on Tartu Ülikoolis külalisüliõpilasena õppimine tasuta sõltumata sellest, kas koduülikoolis õpitakse tasuta või tasu eest.

Muude kõrgkoolide üliõpilased võivad samuti Tartu Ülikoolis külalisüliõpilasena õppida, kuid neil tuleb õpingute eest tasuda vastavalt kehtestatud ainepunkti hinnale (välja arvatud doktoriõppes).

 1. Leia Tartu Ülikoolist huvipakkuvad õppeained. Õppeained tuleb Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemist (ÕIS-ist) ise välja otsida
   
 2. Täida külalisüliõpilase avaldus: 
  Avalduse vorm nende kõrgkoolide üliõpilastele, kust külalisüliõpilaseks tulek on tasuta (vt nimekiri eespool "Kes saab külalisüliõpilaseks tulla?")
  Avalduse vorm teiste kõrgkoolide üliõpilastele, kust külalisüliõpilaseks tulek on tasuline
   
 3. Pärast avalduse täitmist ja allkirjastamist taotle sellele nõusolekud oma kodukõrgkoolist.
   
 4. Kui kodukõrgkool on vajalikud nõusolekud andnud, tuleb avaldusele saada nõusolekud ka väljavalitud aineid haldavalt Tartu Ülikooli instituudi juhilt ja valdkonna õppeprodekaanilt. Selleks tuleb saata enda ja oma kõrgkooli allkirjadega avaldus vastava instituudi või valdkonna üldaadressile. Kui ained kuuluvad erinevatesse instituutidesse, siis saada avaldus järjest igasse üksusesse allkirjastamiseks. 

  Avaldus, millel on mõlema kõrgkooli nõusolekud, tuleb esitada õppeosakonda (Jakobi 1, Tartu). Seda teeb tavaliselt valdkonna töötaja. Seejärel vormistatakse isik Tartu Ülikooli külalisüliõpilaseks. 
   
 5. Õppeainete läbimiseks peab külalisüliõpilane end Tartu Ülikooli ÕIS-is vastavatesse ainetesse registreerima. ÕIS-i saavad külalisüliõpilased kasutada alates õppimatuleku selle semestri alguskuupäevast (vaata Tartu Ülikooli akadeemilist kalendrit), kui nad on külalisüliõpilaseks vormistatud.

  Külalisüliõpilane saab ise õppeainetesse registreeruda kahe nädala jooksul pärast semestri algust. Õppeainetesse saab külalisüliõpilast registreerida ka dekanaadi töötaja (pärast kahe nädala möödumist). 

Õppeinfosüsteemi (ÕIS-i) kasutamiseks saadetakse külalisüliõpilase õppimatuleku avaldusel märgitud e-posti aadressil Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnus ja parool. Need saadab arvutiabi (arvutiabi@ut.ee) külalisüliõpilase e-posti aadressile vaid esmakordsel külalisüliõpilaseks vormistamisel ja neid saab kasutada ka järgnevatel õppimatuleku kordadel.

Kui avaldusel e-posti aadress puudub, ei ole kasutajatunnuse ja parooli edastamine võimalik. Nende saamiseks tuleb siis pöörduda arvutiabisse (arvutiabi@ut.ee).

 Vaata ka "Mida teha kui parool on ununenud?".

Pärast seda, kui külalisüliõpilasena õppimise aeg on lõppenud, väljastab õppeaine valdkonna dekanaat või instituudi/kolledži kantselei külalisüliõpilasele väljavõtte õppetulemuste kohta. Selle kättesaamiseks tuleb pöörduda vastava valdkonna dekanaati või instituudi/kolledži kantseleisse.

Külalisülisüliõpilase õpinguid saab pikendada isiku vabas vormis avalduse alusel, kui sama aine jätkub järgmisel semestril. Avaldus tuleb esitada õppeainet haldavasse valdkonda või instituuti.

Tartu Ülikooli akadeemiline kalender

Tartu Ülikooli õppeainetesse registreerumine

Tartu Ülikooli üliõpilasena teises Eesti kõrgkoolis õppimine

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022