Külalisüliõpilaseks Tartu Ülikooli

Teise ülikooli üliõpilasel on võimalik tulla Tartu Ülikooli õppeaineid läbima külalisüliõpilasena. Külalisüliõpilaseks saab end vormistada üheks või kaheks semestriks korraga, pikemaks ajaks tulles on vaja esitada uus avaldus. 

  Õppekorralduslikes küsimustes laienevad külalisüliõpilasele Tartu Ülikooli üliõpilase õigused ja kohustused.

Tartu Ülikoolis saavad külalisüliõpilasena tasuta õppida järgmiste kõrgkoolide üliõpilased:

 • EELK Usuteaduse Instituut
 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Eesti Lennuakadeemia
 • Eesti Maaülikool
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • Kaitseväe Akadeemia
 • Kõrgem Kunstikool Pallas
 • Kõrgem Usuteaduslik Seminar
 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tallinna Ülikool

Nende kõrgkoolide ja Tartu Ülikooli vahel on sõlmitud külalisüliõpilasi käsitlev kokkulepe ning nende üliõpilastele on Tartu Ülikoolis külalisena õppimine tasuta sõltumata sellest, kas koduülikoolis õpitakse tasuta või tasu eest.

Muude kõrgkoolide üliõpilased võivad samuti Tartu Ülikoolis külalisüliõpilasena õppida, kuid neil tuleb õpingute eest tasuda kehtestatud ainepunkti hinna alusel (välja arvatud doktoriõppes).

1. Leia Tartu Ülikoolist huvipakkuvad õppeained. Need tuleb Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemist (ÕIS-ist) ise välja otsida.

2. Täida külalisüliõpilase avaldus:

 • avalduse vorm neile, kelle kodukõrgkoolist saab külalisüliõpilaseks tulla tasuta (vt nimekirja punktis Kes saab külalisüliõpilaseks tulla?);
 • avalduse vorm neile, kelle kodukõrgkoolist saab külalisüliõpilaseks tulla tasu eest.

3. Allkirjasta avaldus.

4. Taotle avaldusele nõusolekud oma kodukõrgkoolist.

5. Kui kodukõrgkool on vajalikud nõusolekud andnud, küsi avaldusele nõusolekud ka väljavalitud aineid haldava Tartu Ülikooli instituudi juhilt ja valdkonna õppeprodekaanilt. Selleks saada allkirjadega avaldus

 • humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas aadressil hv.dekanaat@ut.ee,
 • meditsiiniteaduste valdkonnas aadressil med@ut.ee,
 • loodus- ja täppisteaduste valdkonnas aadressil ltt@ut.ee,
 • sotsiaalteaduste valdkonnas vastava instituudi üldaadressil, mille leiad ülikooli veebilehel ülalt paremalt nupu „Kontaktandmed“ alt.

Kui ained kuuluvad eri üksuste alla, siis saada avaldus järjest igasse üksusesse allkirjastamiseks.
Mõlema kõrgkooli nõusolekutega avaldus tuleb esitada õppeosakonda (Jakobi 1, Tartu). Seda teeb tavaliselt valdkonna töötaja. Seejärel vormistatakse sind Tartu Ülikooli külalisüliõpilaseks.

6. Õppeainete läbimiseks registreeri end Tartu Ülikooli ÕIS-is vastavatesse ainetesse. Ainetesse saad registreeruda juba nädal enne semestri algust, kui oled selleks ajaks külalisüliõpilaseks vormistatud ja saanud arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooli (vaata Tartu Ülikooli akadeemilist kalendrit).

Külalisüliõpilane saab ise õppeainetesse registreeruda kuni kahe nädala möödumiseni semestri algusest. Õppeainetesse saab külalisüliõpilast registreerida ka dekanaadi töötaja (pärast kahe nädala möödumist). 

Õppeinfosüsteemi (ÕIS-i) kasutamiseks saadetakse külalisüliõpilase õppimatuleku avaldusel märgitud e-posti aadressil Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnus ja parool. Need saadab arvutiabi (arvutiabi@ut.ee) vaid esmakordsel külalisüliõpilaseks vormistamisel ja neid saab kasutada ka järgmistel õppimatuleku kordadel.

Kui avaldusel e-posti aadress puudub, ei ole kasutajatunnuse ja parooli edastamine võimalik. Nende saamiseks tuleb siis pöörduda arvutiabisse (arvutiabi@ut.ee).

 Vaata ka „Mida teha, kui parool on ununenud?“.

Pärast seda, kui külalisüliõpilasena õppimise aeg on läbi, väljastab õppeaine valdkonna dekanaat või instituudi või kolledži kantselei külalisüliõpilasele väljavõtte õppetulemuste kohta. Selle kättesaamiseks tuleb pöörduda vastava valdkonna dekanaati või instituudi või kolledži kantseleisse.

Külalisüliõpilase õpinguid saab pikendada vabas vormis avalduse alusel, kui sama aine jätkub järgmisel semestril. Avaldus tuleb esitada õppeainet haldavasse valdkonda või instituuti.

Tartu Ülikooli akadeemiline kalender

Tartu Ülikooli õppeainetesse registreerumine

Tartu Ülikooli üliõpilasena teises Eesti kõrgkoolis õppimine

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale