Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaanikandidaat

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaaniks kandideerib praegune dekaan ja geoloogia professor Leho Ainsaar.

Dekaanikandidaat kohtub oma valdkonna töötajate ja üliõpilastega 28. septembril kl 16.15 (Omicum, Riia 23b–105). Võimalik on osaleda nii kohapeal kui jälgida otseülekannet UTTV-s. 

Kandidaadile saab küsimusi esitada 28. septembrini veebivormis ja hiljem kohapeal.

 

Image
Dekaanikandidaat Leho Ainsaar

Leho Ainsaar

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan ja geoloogia professor

Kandidatuuri esitasid ökoloogia ja maateaduste instituudi nõukogu ning Eesti mereinstituudi nõukogu.

CV (ETIS)

Andsin nõusoleku kandideerida teist korda dekaaniks, kuna tunnen valdkonna instituutide kolleegide toetust. Olles nüüd juhtinud neli aastat suurt loodus- ja täppisteaduste valdkonda, olen püüdnud suunata üsna erinevate traditsioonide ja väljakutsetega elu- ja keskkonnateaduste, füüsikaliste loodusteaduste ja täppisteaduste tasakaalustavat ning üksteist toetavat arengut. See periood läks väga kiiresti ja tunnen, et saan valdkonna arendamises ja koostöö toetamises veel kaasa rääkida. Endiselt on palju teha töökeskkonna ja taristu edasiarendamisel, eelkõige Maarjaväljal. Teadus- ja õppesuunad on kogu maailmas kiires muutumises erialadevahelisuse suunas, sajanditevanused piirid eri teadusharude vahel pole enam sel viisil toimivad. Seetõttu on pidevas arengus ka valdkonna struktuur ja instituutideülesed koostöövõrgustikud ning peame püüdma ajaga kaasas käia. Valdkond ja siinne töökeskkond muutub järjest rahvusvahelisemaks ning sellega kaasnevad omad võimalused ja katsumused. Tunnen, et suudan ka uuel perioodil panustada nii instituutide arengu koordineerimisse kui ka ülikooli juhtimisse rektoraadi liikmena. 

Rektori maakodu õuel, ahtasängilise oja kallastel kasvab kaitsealune orhidee – roosakat karva kuradikäpp, mida võõrustaja külalistele hea meelega näitab.

Universitas Tartuensis käis rektoril maakodus külas

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaanikandidaadid

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaanikandidaadid

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaanikandidaat

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaanikandidaat