Autor:
Andero Kalju

Mitmesse Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammi saab kandideerida 28. augustini

Täiskasvanud õppijaid oodatakse sügissemestril algavatesse mikrokraadiprogrammidesse, mille õppetöö toimub töötavale inimesele sobivas sessioon- või veebiõppe vormis. Mitme programmi vastuvõttu on pikendatud ja avaldusi saab esitada kuni 28. augustini.

2023/2024. õppeaasta sügissemestril pakub Tartu Ülikool eetika, ettevõtluse ja majanduse, geograafia, hariduse ja pedagoogika, infotehnoloogia, juhtimise, keele ja kultuuri, kestliku arengu, meditsiini, psühholoogia, teeninduse, õiguse ja ühiskonna alal 48 mikrokraadiprogrammi, millest 20 on uued.

Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolaineni sõnul on kandideerijate seas praeguse seisuga menukaimad mikrokraadiprogrammid „Digiteenuste disain ja suhtlus klientidega“, „Terviseteaduste alused“, „Muusikaprodutsent“, „Andmeanalüüs“, aga ka „Tulevikujuhi arenguprogramm“, „Keeletoimetamine“, „Haldusõigus praktikule“ ja „Loovettevõtja“. „Huvi mikrokraadiõppe vastu on suur: programmidesse registreerunuid on üle 400. Kuna õpihuvilised on viimastel nädalatel aktiivselt mikrokraadiprogrammide kohta küsinud ja nii mõneski programmis on vabu kohti, otsustasime nendesse kandideerimise tähtaega pikendada 28. augustini. Uude mikrokraadiprogrammi „Geneetika personaalmeditsiinis“ saab kandideerida 30. septembrini,“ lisas Ristolainen. 

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk kinnitas, et mikrokraadiõpe muutub nii meil kui ka Euroopas järjest menukamaks, sest inimesed vajavad kiireid ja paindlikke võimalusi õppimaks uusi teadmisi ja oskuseid, mis võimaldavad muutuva tööturu nõudmistega kaasas käia. „Mikrokraadiprogramm on hea võimalus omandada või värskendada erialast pädevust, suurendada konkurentsivõimet tööturul, teha karjääripööret, aga ka paindlikult kraadini jõuda. Kuna mikrokraadiprogrammid on tasulised, loodame, et riik leiab tulevikus võimaluse nende tellimiseks olulistele sihtrühmadele. Oma töötajate erialast enesetäiendamist saavad toetada ka tööandjad,“ lisas Valk. 

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, milles arvestatakse tööturu vajadustega. See on loodud tasemeõppeainete põhjal ja osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega. Mikrokraadiprogrammide maht on 12–30 EAP-d ja need kestavad enamasti semestri või kaks. Programmi läbinu saab soovi korral jätkata tasemeõppes. 

Mikrokraadiprogrammidesse oodatakse õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitmes programmis tuleb arvestada lisatingimustega. Täpsemat infot mikrokraadiprogrammide sisu, tähtaegade ja tingimuste kohta leiab veebilehelt ut.ee/mikrokraadid iga programmi tutvustuse juurest. 

Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Narva õpetajad pingutavad eestikeelsele õppele ülemineku õnnestumise nimel

Narva kolledž

Tartu Ülikool pakub Ida-Virumaal tasuta täienduskoolitusi nii eesti kui ka vene keeles

Kiviktaimla kursus - Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli suveülikool pakub juba veerand sajandit elukestvat õpet