Autor:
Kaja Karo

Narva kolledžis tutvustati maakonna õpetajatele keeleõppevõimalusi

4. märtsil Tartu Ülikooli Narva kolledžis toimunud infopäeval tutvustati Ida-Virumaa õpetajatele ja koolijuhtidele täiendus- ja ümberõppe ning keelelähetuse ja -praktika võimalusi, et toetada neid eestikeelsele õppele üleminekul.

Infopäevale registreerus ligi 140 õpetajat nii üldhariduskoolidest kui ka lasteaedadest üle maakonna. Keeleõppe- ja arendusprogramme tutvustasid Haridus- ja Teadusministeerium, Integratsiooni Sihtasutus ning Tartu Ülikool.

Infopäeva avas Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna peaekspert Anne Endjärv, kes rõhutas, et eestikeelsele haridusele üleminekul on õpetajatel vahendeid ja võimalusi enda arendamiseks 2030. aastani. „Me oleme alles oma teekonna alguses,“ lisas Endjärv.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna peaekspert Helna Karu rääkis eesti keele õppe ja selle arendamise programmist „Keelesamm“, mis annab järgneva viie ja poole aasta jooksul lisaks haridustöötajate keeleõppe edendamisele võimaluse suurendada näiteks õpetajate metoodilisi oskusi. See hõlmab nii lõimitud aine- ja keeleõppe ning sihtkeeles õpetamise metoodikat, mitmekeelses keele- ja kultuuriruumis õpetamist kui ka õpetaja emakeele toetamist.

„Meie ootus on, et eestikeelsele õppele ülemineku aeg oleks mõnus õppimisperiood, isegi kui tunneme praegu ängi. Eesmärk on saada enda pingutusest eduelamus ja aidata selle tuules oma õpilastel lendu tõusta,“ rääkis Helna Karu infopäeval osalejatele.

Integratsiooni Sihtasutus pakub lisaks keeleõppevõimalustele kõigile huvilistele personaalset nõustamist ja suhtluspraktikat toetavaid tegemisi, näiteks keelekohvikuid ja -laagreid. Eesti Keele Maja juhataja Anna Farafonova märkis Integratsiooni Sihtasutuse võimalusi tutvustades, et keeleõppeprojektides osalemine aitab leida häid kontakte ja teha edasises elus olulisi valikuid.

Kevadsemestriks on kavandatud neli kohtumist Narva kolledži lastevanemate akadeemias. 13. märtsil räägib Natalja Mjalitsina vene lapsevanema rollist eestikeelses õppes. 22. märtsil tuleb kolledžisse kõneravi.ee meeskond, kes tutvustab võimalusi, kuidas kasutada digitaalset harjutusvara lapse kõne arendamiseks.

Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Anne Raam rõhutas oma ettekandes õpetajate toetamise ja nõustamise tähtsust, et nad leiaksid suurest valikust üles enda jaoks kõige vajalikumad koolitused.

Narva kolledžis algab märtsi lõpus lasteaiaõpetajatele mõeldud uus täienduskoolituse õppekava „Eestikeelse õpikeskkonna kujundamine 1+2 mudelis“. Kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja Anna Golubeva sõnul on koolituse eesmärk on toetada vene õppekeelega lasteaedu ja aidata neil luua rühmades eestikeelset õpikeskkonda.

Narva kolledžil on piirkonnas eestikeelsele õppele ülemineku toetajana tähtis osa. Lisaks lasteaedadele pakub Narva kolledž koolitusi ka üldhariduskoolidele ja on seadnud eraldi eesmärgiks koostöö lapsevanematega.

Kevadsemestriks on kavandatud neli kohtumist kolledži lastevanemate akadeemias. 13. märtsil räägib Natalja Mjalitsina vene lapsevanema rollist eestikeelses õppes. 22. märtsil tuleb kolledžisse kõneravi.ee meeskond, kes tutvustab võimalusi, kuidas kasutada digitaalset harjutusvara lapse kõne arendamiseks.

Lisateavet Narva kolledžis pakutavate võimaluste kohta saab lugeda kolledži veebilehelt.

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

Map of the study landscapes and populations of Primula veris

Iris Reinula kaitseb doktoritööd „Genetic variation of grassland plants in changing landscapes“