Professor Jaak Vilo

9. veebruaril 2023 esitas Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu Tartu Ülikooli rektori kandidaadiks professor Jaak Vilo. 

Image
Rektorikandidaat Jaak Vilo

Jaak Vilo on Tartu Ülikooli bioinformaatika professor ja andmeteaduse õppetooli juhataja. Ta on sündinud 1966. aastal ja õppis Tallinna II Keskkoolis (praegune Tallinna Reaalkool). Ta lõpetas Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala 1991. aastal cum laude. Õpingute aega mahtus nii kaks aastat kohustuslikku sõjaväeteenistust (1984–1986) kui ka aasta vahetusüliõpilasena Helsingi Ülikoolis (1989–1990). Pärast lõpetamist siirdus ta Helsingi Ülikooli doktorantuuri, kaitstes väitekirja 2002. aastal. Aastail 1999–2002 töötas ta Inglismaal Euroopa Bioinformaatika Instituudis teadurina. 2002. aasta suvel naasis ta Eestisse ja asus AS EGeeni informaatika juhina arendama Eesti geenivaramut ning selleks vajalikku IT taristut ja andmeanalüüsi võimekust. Samal ajal töötas Vilo Eesti Biokeskuses ning alustas õpetamist ja juhendamist Tartu Ülikoolis, kus ta valiti peatselt dotsendi ja vanemteaduri ametikohale. 

Jaak Vilo sai 2007. aastal Tartu Ülikooli professoriks ja 2012. aastal Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks. Tema teadustöö on seotud arvutiteaduse ja selle rakendamise, algoritmide ja andmeanalüüsi lahenduste ning avatud taristu ja teenuste arendamisega. Loodud tarkvara abil on tehtud avastusi bioloogias, näiteks geenide regulatsiooni ja funktsioonide, retseptorite tööpõhimõtete ning eri oomikate ja haiguste seoste analüüsi vallas, ning aidatud kaasa teiste teadlaste uurimistööle. Muu hulgas on Jaak Vilo loonud erialasõnastikke ja edendanud Eesti keeletehnoloogiat üle kümne aasta. Ta on toonud Eestisse paarkümmend välisgranti ja juhtinud üle 70 projekti.  

Jaak Vilo on juhendanud 15 doktoritööd (sh kaasjuhendamised), üle 30 magistritöö ning bakalaureuse- ja kursusetöid. Ta juhtis arvutiteaduse instituuti 12 aastat (2011–2022), aidates tõsta ülikooli teaduslikku taset ja õpetamismahtu ning edendades nii Tartu Ülikooli kui ka kogu Eesti kiiremat arengut. Ta on olnud TÜ senati liige ja Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liige. Lisaks 12-aastasele kogemusele Soomes ja Inglismaal on ta algatanud rahvusvaheliste lepetega loodud ELIXIR-i bioinformaatika teadustaristu Eestis, olnud Informatics Europe’i juhatuse liige, Eesti EMBL-iga liitumise eestvedaja ja praegu ka EMBL-i Nõukogu Eesti esindaja. Jaak Vilo on aidanud kaasa uuendustegevuse ja ettevõtluse arendamisele, olles juba 1990. aastatel esimeste internetiettevõtete Teleport ja Meediamaa üks asutajaid ja teenuste arendajaid ning EGeeni tippjuhtkonna liikmeid. EGeenist kasvasid välja IT-ettevõte Quretec ja sõnastike otsinguportaal Keelevara. Tartu Ülikooli esindajana asutas ta koos Marlon Dumasiga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toel tehnoloogia arenduskeskuse STACC, et teha Eesti IT-ettevõtete vajaduste põhjal rakendusuuringuid. 

Jaak Vilole on antud Eesti Valgetähe III klassi teenetemärk, Tartu Ülikooli väike medal ning haridus- ja teadusministri tänukirjad juhendatud üliõpilaste teaduspreemiate eest. 2013. aastal sai ta Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu aasta tegija auhinna. Erialaselts Association for Computing Machinery valis ta Senior Member’i staatusesse 2020. aastal. 

Tutvu ka Jaak Vilo elulookirjeldusega Eesti Teadusinfosüsteemis

Vaata professor Jaak Vilo paariminutilist videot tema olulisematest eesmärkidest rektorina

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku