Autor:
Andres Tennus

Rektor Toomas Asser akadeemilise aasta avaaktusel: ma soovin, et oleksite kuuldavad nii ülikoolis kui ka ühiskonnas

Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asseri kõne akadeemilise aasta avaaktusel 4. septembril 2023.

Toomas Asser:

Armsad üliõpilased, head kolleegid! 

Ilusat alanud akadeemilist aastat teile kõigile! 

Alustame taas – õppimist, õpetamist, uute teadmiste kogumist ja loomist. 

Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirjas on algaval akadeemilisel aastal umbes 15 300 üliõpilast. Paljudele teist on ülikoolielu juba üsna tuttav, aga meie seas on ka 4806 uut üliõpilast, kellest omakorda 2979 alustab õppimist kõrghariduse esimesel astmel. Tere tulemast teile, head esmakursuslased! Sujuvat sisseelamist! 

Eraldi tõstan esile õpetajakoolituses õpinguid alustavad üliõpilased. Teid on tänavu üle 800 ehk kolmandiku võrra rohkem kui varasematel aastatel. Eesti koolid ootavad teid enda juurde juba kannatamatult. 

Tervitan ka meie välisüliõpilasi ja välismaalt Tartusse tulnud kolleege. Nautige siinset ülikoolielu! Eesti on teadaolevalt üks maailma väiksemaid riike, kus on omakeelne kõrgharidus. Soovime, et ka teie saaksite meie salakeelest osa. Leidke ülikooli keeleõppepesast üles võimalused, kuidas õppida eesti keelt ja luua selle käigus sõprussidemeid eestlastega.  

Edastan üliõpilastele mõne soovituse, millele mõelda kohe nüüd, akadeemilise aasta alguses. 

Esiteks liituge endale sobiva üliõpilasorganisatsiooniga. Need, kes on õpingutest vabal ajal aktiivsed ja osalevad mõnes organisatsioonis, saavad kogu ülikooliajast kaasa paremad teadmised ja oskused ning mõistagi ka eluaegsed sõbrad. 

Teiseks viige ennast kohe õpingute alguses kurssi sellega, milline on ülikoolis õppimise hea tava ja mis on akadeemiline petturlus. Tehnoloogia areng on teile peo peale toonud määratult rikkalikud võimalused, et oma õpingutes lihtsamini hakkama saada, kuid pidage meeles, et te olete tulnud ülikooli siiski õppima ja ennast arendama. Ausus ennekõike! 

Sellega haakub ka kolmas soovitus – oleme üliõpilastele ja õppejõududele koostanud suunise, kuidas kasutada õppetöös tekstirobotit. Soovitan tutvuda! Tekstirobotist tasub ka õppust võtta. Tema ei pruugi kohe kõiki maailma asju teada ja võib mõne teema kohta fabritseerida uskumatuid vastuseid. Kuid ta on alati valmis juurde õppima ja saab lõpuks asjad päris hästi selgeks. Säilitage teiegi samasugune hoiak – pingutage seni, kuni saate asjadest hästi aru. Iseseisev õppimine on parim treening teie ajule ja terve mõistuse garantii. Kui olete harjunud pingutama, on teil ka hilisemas elus kergem rajal püsida ja ennast edasi arendada. 

Neljandaks leidke üles Tartu Ülikooli õpirände võimalused ja uurige, kuidas veeta osa õpingute ajast välismaal. Võimalusi on palju ja välismaal õppimisest saate kogu eluks väärt kogemuse koos rahvusvahelise sõprade võrgustikuga. Lisaks aitab mõnes välisülikoolis tudeerimine seada teil paremini oma erialaga seotud tulevikueesmärke. 

Viiendaks olge auditooriumis aktiivsed. Paistke silma, jääge õppejõududele meelde. Vaielge vastu, küsige, täiendage. Uskuge mind, ka õppejõududel on teilt palju õppida ja teie sisukas tagasiside aitab teha ülikooli paremaks. Nüüdseks võiks möödas olla ka pandeemia ajal meile harjumuspäraseks saanud kaugtöötamise ja -õppimise aeg. Tõeline ülikooliõpe toimub ikkagi auditooriumis, praktikumis ja laboris. Ka väljaspool auditooriume – koridoris või õpinurgas – kaasüliõpilaste ja õppejõududega peetud mõttevahetustel on tähtis osa teie enesearengus. 

Ja viimaks pidage meeles, et teil on hääl. Teid on palju ja koos häält tehes olete väga võimsad. Ma soovin, et oleksite kuuldavad nii ülikoolis kui ka ühiskonnas. Möödunud õppeaastal nägime, kuidas Tartu Ülikooli üliõpilaste hääl ulatus Toompeani välja. Ka täna kohtuvad Eesti ülikoolide rektorid haridus- ja teadusministriga, et rääkida üliõpilaste majanduslikust hakkamasaamisest ja laiemalt kõrghariduse rahastamise tulevikust. Aitäh teile selle hääle eest! 

Soovin huvitavat uut akadeemilist aastat ka kõigile kolleegidele, iseäranis neile, kel tuleb taas auditooriumi ette astuda. Lisaks sellele, et olete suurepärased õppejõud, kutsun teid üles mõtlema, millised eeskujud olete meie üliõpilastele teadlastena. Lubage need noored ligi oma erialastele tippteadmistele, pakkuge neile inspireerivaid mõttevahetusi. Te olete nende parim võimalus saada teadusest innustust, et nad seoksid ka enda tuleviku teadusega. Sel aastal alustab teie kõrval oma teadlaskarjääri 167 doktoranti. Hoidke neid! 

Kuna algaval hooajal on uuenenud ka minu lähim meeskond, tutvustan teile uue rektoraadi liikmeid, kellega koos püüame kindlustada selle, et Tartu Ülikoolis oleks hea õppida, õpetada ja töötada: 

  • teadusprorektor professor Mari Moora; 

  • õppeprorektor Aune Valk; 

  • arendusprorektor professor Tõnu Esko; 

  • humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan professor Anti Selart; 

  • loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan professor Leho Ainsaar; 

  • meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember; 

  • sotsiaalteaduste valdkonna dekaani kohusetäitja professor Janno Lahe; 

  • akadeemiline sekretär Tõnis Karki; 

  • kantsler Kstina Noormets; 

  • finantsjuht Kalle Hein. 

Uut hoogu kogu ülikooliperele! 

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku