Autor:
Tarmo Haud

Seminar „Roheline elukeskkond – kas kulu või (vaimse) tervise kindlustus“

29. märtsil kell 15.00-17.00 toimub Tartu Loomemajanduskeskuses Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse seminar „Roheline elukeskkond – kas kulu või (vaimse) tervise kindlustus“

Hiljutises Eesti inimarengu aruandes tõdetakse, et viimase kümne aastaga on mitu keskkonnanäitajat Eestis märgatavalt paranenud, kuid inimeste mure elukeskkonna pärast on süvenenud. Eesti asulate ruumiplaneeringut iseloomustab üha sagedamini autokeskne ja loodusvaene lähenemine. Samas on füüsilise keskkonna tervis otseses seoses inimeste vaimse ja füüsilise tervisega. Seminaril otsime vastuseid küsimustele, kas mure keskkonna pärast on edasiviiv jõud või vaimse tervise risk ning kuidas jõuda kestliku ruumiplaneerimise ja ühiskonnakorralduseni, mis näeks rohelust pigem tulu- kui kuluallikana.

Seminaril peavad lühiettekanded Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi vanemteadur, sotsiaalantropoloog Aet Annist, eksperimentaalpsühholoogia professor Kairi Kreegipuu, Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektor ja kultuurigeograaf Helen Sooväli-Sepping ning Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professor Hans Orru. Ettekannetele järgneb vestlusring, kus otsitakse teadlaste ja praktikute koostöös kestlikku ruumiplaneerimist ja tervist toetavaid lahendusi.

Üritusel saab osaleda nii kohapeal kui ka Worksupi veebikeskkonnas.

Kohapealse korralduse hõlbustamiseks palume üritusel osalemiseks registreeruda alloleval lingil.

Registreerimisvorm

Ettekanded (ajakava täpsustub)

Õhusaaste ja mürareostus põhjustavad häiritust ja ärritust, mis võib viia vaimse tervise halvenemiseni. Lühiettekandes vaadatakse Eesti inimeste kokkupuudet nende ohuteguritega ning seoseid vaimse tervisega.

Milline on tervist toetav linnaruum?

Hirm võib olla halvav ja tegutsemist pärssiv. Ent hirm ja mure võivad olla ka väga konstruktiivsed tunded. Murel keskkonnamuutuste pärast on oluline roll vaimses tasakaalus, kui inimesed leiavad viisid, kuidas kokku tulla ja koos olla. Selleks, et edasi liikuda, peab ka etteloovalt mõtlema ja uut maailma koos kujutlema. Ettekanne visandab, kuidas keskkonnaaktivistid selliseid oskusi omandavad ja harjutavad.

Kuidas teha objektiivselt kindlaks keskkonna ja vaimse tervise vahelisi seoseid? Millised on selle teema uurimise kitsaskohad ja võimalused? Teema avamisel on lähtekohtadeks nii Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring kui rahvusvaheline teadusprojekt „eMOTIONAL Cities“, mis uurib, kuidas mõjub linn kui elukeskkond inimeste tervisele ja millised tegurid põhjustavad tervisealast ebavõrdsust.

#ühiskonnale
Vaimse tervise konverents „Sõna jõud“

Tartu Ülikool kutsub tasuta vaimse tervise konverentsile, kus kõneldakse sõna jõust

#kestlikkus

test

test
#ühiskonnale
Tartu ülikooli stipendiaadid ja diploomitud edasiõppijad Tartu ülikooli aastapäeval 1. dets. 1934. a.

Õigusteaduskond ja Õpetatud Eesti Selts kutsuvad 28. märtsil Vera Poska-Grünthali päevale