Sotsiaalteaduste veebikonverents „Social Responsibility in Challenging Times“ ootab osalejaid

7. ja 8. oktoobril 2021 toimub U4Society koostöövõrgustiku sotsiaalteaduste klastri konverents „Social Responsibility in Challenging Times“. Kokku saavad teadlased ja doktorandid nii U4-võrgustikust (Tartu Ülikool, Genti Ülikool, Uppsala Ülikool, Groningeni Ülikool ja Göttingeni Ülikool) kui ka Enlighti konsortsiumist (lisaks U4-le Baskimaa Ülikool, Bordeaux’ Ülikool, Galway Iirima Riiklik Ülikool ja Bratislava Comeniuse Ülikool), kuid osaleda saavad ka kõik teised huvilised.

Konverents ühendab eri ülikoolide sotsiolooge, riigi-, majandus-, haridus- ja õigusteadlasi, psühholooge ning muid eri distsipliinide ja sotsiaalteaduslike suundade esindajaid. Ürituse eesmärk on edendada kõrgetasemelist akadeemilist debatti sotsiaalteaduste rolli üle meie kiiresti muutuvas maailmas. Sotsiaalse vastutuse katusteema alla on koondatud poliitika, demokraatia, haridus, migratsioon ja heaolu. Konverentsi vestlusringides keskendutakse muu hulgas digivalitsemise, heaoluriigi, soo, isiksuse, produktiivsuse ja segregatsiooni küsimustele.

Konverentsile saab registreeruda kuni 4. oktoobrini.

Täpsema ajakava leiab konverentsi kodulehelt.

Lisateave: Lenno Uusküla, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan, lenno.uuskula@ut.ee