Tartu Ülikool ja küberturbeettevõte CybExer Technologies OÜ plaanivad ESTCube-2 ühendada ainulaadse küberturbesüsteemiga

Küberrünnakud ohustavad tänapäeval paljusid arvutijuhitavaid süsteeme. Eriti ohtlikud on rünnakud tehnika vastu, millest sõltub inimeste elu.  

Paljude maapealsete süsteemide toimimise komponendid asuvad kosmoses. Üks näide küberohust on GPS-satelliitide manipuleerimine, mis võimaldab nendelt tulevaid signaale blokeerida või panna neid edastama valesid signaale. Sellest sõltub lennu- ja laevaliiklus ning paljud muud inimeste igapäevaelu mõjutavad tehnilised süsteemid. Rikked või satelliitjuhtimissüsteemide pahatahtlik manipuleerimine võib tuua kaasa tohutut majanduslikku kahju või ohtu inimeludele. 

Tartu Ülikooli observatooriumi ja CybExeri koostöös on plaanis luua ESTCube-2 baasil satelliidi juhtimissüsteemist digitaalne kaksik. Kaksikul on samad funktsioonid, mida kasutatakse satelliidi juhtimisel, aga nende rakendamine ei mõjuta ESTCube-2 tööd. Kaksiku peal on võimalik katsetada ja arendada süsteemi vastupanu küberrünnetele ning täiustada saadud kogemuste põhjal originaaljuhtimissüsteemi. Samuti saab seda kasutada satelliitide operaatorite treenimisel. 

Poolteist aastat kestev koostööprojekt on maailmas ainulaadne ja ESTCube-2-le lisanduv kloonitav küberturberakendus muudab selle veel huvitavamaks. Pikemas vaates võimaldab poolte ühine teadus- ja arendustöö luua uusi küberturbetööriistu ja -tooteid, mida saab kasutada satelliitjuhtimissüsteemides kogu maailmas. Koostöö loob mitmesuguseid uusi ja põnevaid jätkuprojektide võimalusi ka Eesti kosmoseklastrile.  

Projektiga tähistatakse Tartu Ülikooli ja CybExer Technologies OÜ pikemaajalise koostöö algust küberturbevaldkonnas. Selle kinnituseks allkirjastati ka ühiste kavatsuste protokoll.   

„Tartu Ülikool on eest vedanud Eesti kosmosetehnoloogia arengut ja küberturvalisuse teemasid. See koostöö on hea näide, kuidas saame need kaks valdkonda omavahel siduda ja luua midagi, mida keegi teine maailmas sellisel tasemel veel teinud ei ole,“ tõstis koostöölepingu olulisust esile Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser. „ESTCube-2-st saab kõige turvalisemalt juhitud tudengisatelliit maailmas,“ rõhutas rektor. 

Projekti abil saab CybExer Technologies OÜ avardada enda loodud küberharjutusväljaku kasutamise viise. Harjutusväljak on IT-süsteemide simuleerimist võimaldav lahendus, mille abil saab katsetada eri süsteemide vastupidavust küberrünnakutele ja kaitset nende vastu. Väljakut kasutatakse ka populaarsel noorte kübervõistlusel Cyber Battle of Estonia, mille korraldamisel teevad CybExer ja Tartu Ülikool juba aastaid koostööd. 

CybExer Technologies OÜ juhatuse liige Andrus Kivisaar ütles, et küberharjutusväljaku uute funktsioonide järele on maailmas suur nõudlus. „Meil on hea meel teha koostööd Tartu Ülikooliga valdkonnas, mis on tuleviku seisukohalt ülioluline ja areneb tõusujoones. Töötamine koos ESTCube’i entusiastliku meeskonnaga legendaarses Tõravere observatooriumis lisab projektile veel erilist aurat,“ ütles Kivisaar. 

Projekt on saanud toetust EASi rakendusuuringute programmist, mille ülesandeks on toetada ettevõtteid teadmusmahuka arendustöö käimalükkamisel, nõustamisel, rahastamisel ja sobivate koostööpartnerite leidmisel. Programmis toetuse saanud projekte rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi ning liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames. 

#ettevõtlus
Startup Day välkkõne võistluse võitjad.

Tartu Ülikooli hargettevõte Gearbox Biosciences võitis Startup Day välkkõnevõistlusel 125 000-eurose investeeringu

#ettevõtlus
Vectiopepi esindaja Piret Arukuusk Startup Dayl

Startup Day süvatehnoloogiateemalise välkkõnevõistluse võitis uut vähiravitehnoloogiat arendav Vectiopep

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
Elmar Gams

Kolme rektori stipendiumi konkursi võitis Tartu Ülikooli doktorant