Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikool kuulutas välja rektori valimised

Tartu Ülikool avaldas 11. jaanuaril Eesti suuremates meediaväljaannetes teate, millega kuulutati välja rektori valimised. Valimised toimuvad 20. aprillil kell 12 Tartu Ülikooli aulas.  

Rektorikandidaadiks võib esitada isikuid, kes on valitud professoriks. Kandidaate võivad esitada Tartu Ülikooli valdkondade nõukogud, teiste Eesti ülikoolide nõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus, Tartu Ülikooli 15 korralist professorit ühiselt ja Tartu Ülikooli üliõpilasesindus. 

Rektorikandidaadid tuleb esitada hiljemalt 13. märtsil 2023 kella 16.00-ks. Kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse kirjalik esildis koos kandidaadi tutvustusega ja tema kirjalik nõusolek digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile rektorivalimised@ut.ee või paberil Tartu Ülikooli akadeemilisele sekretärile ülikooli peahoones aadressil Ülikooli 18–138, Tartu. 

Rektorikandidaatide väitluskoosolek toimub ülikooli aulas 4. aprillil kell 15. Valimiskoosolek toimub 20. aprillil kell 12.  

Nõukogu kinnitas üliõpilaste ja kõikide valdkondade esindajatest koosneva valimiskomisjoni koosseisu 31. oktoobril. Valimiskomisjoni esimeheks nimetati anglistika professor Raili Marling ja liikmeteks võrdleva poliitika professor Piret Ehin, matemaatilise analüüsi professor Rainis Haller, liikumise ja spordibioloogia professor Jarek Mäestu ning õigusteaduse bakalaureuseõppe üliõpilane Kristin Randla. 

Rektori valib valimiskogu, kuhu kuuluvad ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid, kelle töökoormus ülikoolis on professorina vähemalt 20 tundi nädalas. 

Rektori ametiaeg algab 1. augustil 2023. Rektor valitakse viieks aastaks.  

Lisateavet rektori valimiste kohta leiab kodulehelt ut.ee/rektorivalimised.

Lisateave rektori valimiste kohta

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikool hoiab Kantar Emori uuringu andmetel ka tänavu mainekaima kõrgkooli kohta

Astronoomi maja Toomemäel

Astronoomi maja renoveerimistööd on lõppenud

Kristi Kuningas ja Ester Oras

Kristi Kuningas ja Ester Oras: iga töötaja võiks rääkida juhiga palgast